ارزان ترین استان ایران

گران ترین و ارزان ترین استان ایران کدامند

تاریخ انتشار : 26 آذر 1397کد مطلب : 45954زمان مطالعه : 4 دقیقه
در این گزارش با ارزان ترین و گرانترین استان های کشور آشنا خواهید شد.

گرانترین و ارزان ترین استان های ایران

خبرآنلاین:طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی انجام شد. 

طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سال گذشته با آمارگیری از 18هزار و 701 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19 هزار و ٢٦١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور انجام شد. 

 نتایج مطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد، متوسط میزان درآمد ماهیانه خانوار شهری با رشد 15.6 درصدی به 3 میلیون و 57 هزار تومان و میزان هزینه خانوار شهری نیز با رشد 15.7 درصدی به ماهیانه 2 میلیون و 746 هزار تومان رسیده است. 

علاوه بر این متوسط میزان درآمد ماهیانه یک خانوار روستایی با رشد 14.1 درصدی به یک میلیون 680 هزار تومان و میانگین هزینه خانوار روستایی نیز با رشد 13.9 درصدی به یک میلیون و 489 هزار تومان رسیده است. 

نتیجه این آمارگیری نشان می دهد، متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ٣٢٩.٥٢٥ هزار ریال (سالانه 32 میلیون و 952 هزار و 500 تومان) بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ١٥.٧ درصد افزایش نشان می دهد. 

از هزینه کل سالانه خانوار شهری٧٦.٧٥٠ هزار ریال با سهم ٢٣.٣ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و٢٥٢.٧٧٥ هزار ریال با سهم٧٦.٧ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.١ درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٣.٠درصد مربوط به مسکن بوده است. 

همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ٣٦٦،٨٤٨ هزار ریال(سالانه 36 میلیون و 684 هزار و 800 تومامن) بوده که نسبت به سال قبل، ١٥.٦ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٦ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می ­دهد که ٣٤.٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦.١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و٤٩.٥ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. 

مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦ نشان می ­دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٤٧.٦ به ٥٠.٦ درصد، یخچال فریزر از ٦٠.٥ به ٦٣.٢ درصد، جاروبرقی از ٩٠.٣، به ٩١.٠ درصد، ماشین لباسشویی از ٨٤.٥ به ٨٦.٣ درصد، ماشین ظرفشویی از ٥.٨ به ٧.٣ درصد و مایکروفر از ١٠.٣ به ١٢.٤ درصد افزایش یافته است. در سال ١٣٩٦، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٩٣.٨ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است. 

متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی١٧٨.٧٦٠ هزار ریال(سالانه 17 میلیون و 876 هزار تومان) بوده که نسبت به سال قبل١٣.٩ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی٦٦.٥٠٤ هزار ریال با سهم ٣٧.٢ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ١١٢.١٦٦ هزار ریال با سهم ٦٢.٨ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. 

بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٥.٢ درصد مربوط به هزینه ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٢٩.١ درصد مربوط به مسکن بوده است. 

همچنین نتایج گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه یک خانوار روستایی ٢٠١.٨٤٢ هزار ریال(سالانه 20 میلیون و 184 هزار و 200 تومان) بوده که نسبت به سال قبل ١٤.١ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می ­دهد که ٢٩.٤ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣١.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٨.٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. 

مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦ نشان می­ دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٢٧.٠ به ٢٩.٦ درصد، یخچال فریزر از ٤١.٦ به ٤٥.٢ درصد، جاروبرقی از ٦٤.١ به ٦٤.٢ درصد، ماشین لباسشویی از ٥٢.١ به ٥٣.٩ درصد، ماشین ظرفشویی از ٠.٢ به ٠.٣ درصد و مایکرویو از ١.٦ به ١.٩ درصد افزایش رسیده است. 

در سال ١٣٩٦ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٦٤.٤ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ٢٥.١ درصد نفت سفید بوده است. 

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می دهد که استان تهران با ٤٧٩.٩٤٨ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ١٩٢.٣٢٩هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٦ داشته اند. 

همچنین استان تهران با ٥١٥.٣٥١ هزار ریال بیشترین و استان آذربایجان غربی با ٢٤٠.٣٩٣ هزارریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوارشهری را در سال ١٣٩٦ به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/م

ارزان ترین و گرانترین استان های کشور ایران کدامند؟

52
این مطلب مفید بود ؟20
نظرات
وبگردی