نمناک دنیای مدگوناگون تیپ بازیگران جشنواره فیلم فجر 94 روی فرش قرمز + تصاویر
بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94
بازیگران جشنواره فجر 94 در مراسم افتتاحیه روی فرش قرمز هرکدام با تیپ و پوششی خاص حاضر شدند. بهرام رادان با یک کت بلند و بهنوش طباطبایی با پالتوی یقه خزدار معرکه.
تاریخ انتشار : 15 بهمن 1394

عکس های بازیگران درجشنواره فجر 94 و تیپ بازیگران زن و مرد ایرانی در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

طرفداران بازیگران و هنرمندان زن و مرد هر سال منتظر آغاز جشنواره فیلم فجر هستند تا علاوه بر اطلاع از انتخاب بهترین ها درجریان مراسم های افتتاحیه و اختتامیه ، تیپ های بازیگران زن و مرد ایرانی مورد علاقه شان را هم از نزدیک ببینند. بازیگران سینما و تلویزیون ایران هم مثل بازیگران خارجی برای حاضر شدن در جشنواره فیلم حساب شده عمل می کنند. انتخاب لباس خاص و مناسب این مراسم یکی از گزینه هایی است که برای تیک زدنش حتما مدتی را صرف و با یک پوشش زیبا روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر حاضر می شوند. 11 بهمن مراسم افتتاحیه سی و چهرمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد. اکثر بازیگران زن و مرد ایرانی روی فرش قرمز این مراسم جشنواره 94 حاضر شدند. برخی از انها با سبک پوششی متفاوت و برخی دیگر با همان سبک همیشگی. بهتر است صحبت را کوتاه کنیم تا خودتان در ادامه شاهد تیپهای بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فیلم فجر 1394 باشید.

تصاویر بازیگران جشنواره فیلم فجر 94 روی فرش قرمز

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

بازیگران جشنواره فجر 

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

ساره بیات

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

اندیشه فولاد وند

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

پریناز ایزدیار

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

 

بازیگران جشنواره فجر 

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

بازیگران جشنواره فجر 

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر 

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر 

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

 بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

 

عکس بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر 

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

 عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

 

گلچینی از تصاویر بازیگران در اختتامیه جشنواره فیلم قجر 94

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

 بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

عکس بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - عکس های  بازیگران جشنواره فجر  

بازیگران جشنواره فجر ، تیپ بازیگران جشنواره فجر 94 و مدل مانتوهای بازیگران در جشنواره فجر

تیپ بازیگران جشنواره فیلم فجر 94 روی فرش قرمز + تصاویر
:
امتیاز : 3.3 تعداد رای : 441
منبع : کامپک - کافه سینما - آریا پیکس - نمناک /ن
این مطلب مفید بود ؟ 292 149
نظر کاربران
بنده

بنده

کاش به هویت به اصل و ریشه خودمون پی میبردیم تا در جشنواره فیلم فجر به شکل یک ایرانی مسلمان ظاهر میشدیم نه به شکل یک ایرانی غرب زده.واقعا جای تاسف داره

پاسخ دادن 226 159
احمد

احمد

کدوم غرب؟؟؟؟ کجا غربیها این شکلی هستن؟؟؟؟

پاسخ دادن 80 48
شعله

شعله

چه کسی واسه ما تعیین میکنه چی بپوشیم قانون و قانون همه لباس های این هنرمندان رو تایید میکنه در ضمن ما فرهنگ ایرانی هم داریم که غیر از اعتقاد که البته اونم قابل احترامه ارزش داره ..و من چیز غربی در این عزیزان نمیبینم کاش با این هنرمندای گلمون مهربون تر باشیم

پاسخ دادن 35 45
...

...

فقط بهداد تیپ خوبی زده

پاسخ دادن 13 3
دوست

دوست

منم با نظر دوستم موافقم اینا همه دیگه خیلی غرب زده شدن واقعل لین تیپ ها در شان یک ایرانی نیست واقعا اینا شورشو دراوردن فقط عشق است رادان اکثر اقایون ok هستن غرب زدگی بیشتر به خانوم ها سرایت کرده

پاسخ دادن 111 111
سیاوش

سیاوش

ببخشید کدوم غرب منظورتونه؟ هالیوود که همه با کت و شلوار میرن روی فرش قرمز ! اینا روی غرب رو سفید کردن

پاسخ دادن 100 58
هاله

هاله

غرب هم اینطوری لباس نمیپوشه اگه یه نگاهی به لباس ستاره های هالیوود تو مراسم اسکار بندازیم متوجه میشیم اینا معلوم نیست از کجا تقلید کردن

پاسخ دادن 63 8
سعید

سعید

کدوم غرب زدگی؟معلومه تا حالا مراسم های اونارو ندیدی.اونا که اینجوری لباس نمیپوشن.مردا همه کت و شلوار خانما هم لباسای بلند و رسمی

پاسخ دادن 55 7
رضا

رضا

واقعا اینا الگوی ما توی سینما وتلوزیون هستند . متاسفم

پاسخ دادن 134 37
ناشناس

ناشناس

واقعا متاسفم برای خودم که طرفدار چه کسایی بودم خاک بر سرم با این تیپ و قیافه رفتین مراسم که چی ؟اخه ادم حالش بهم میخوره

پاسخ دادن 124 34
ایرانی

ایرانی

خودمون هم مقصریم وقتی اینارو بیرون میبینیم قند تو دلمون آب میشه اینا هم فکرمیکنن چه آدمهای گنده ای هستن.فقط میتونم بگم یه سری آدمهای عقده ای ندید بدید هستن که عقده هاشونو اینجا خالی میکنن

پاسخ دادن 59 18
هموطن

هموطن

بیشتر شوی لباسه بجای جشنواره فیلم فجر باید گفت فشیون فجر !!!!!!!!!!!! البته نگاه کنید پیشکسوتان از این کارا نکردن اونایی که کمبود توجه دارن اینطور ....... نمیدونن مگه اگه زیبایی خزان شود ایا باز هم مورد توجه اند...!!!!!!!!!!!!!!!!1

پاسخ دادن 51 12
فاطی

فاطی

لباساشون خییییییلی غیر عادیه نمیدونم این سبک لباس پوشیدنو از کی الگو گرفتن والا چه مرد چه زن هیچ جای دنیا اینطوری اونم تو یه مراسم رسمی لباس نمیپوشن

پاسخ دادن 30 9
ایرانی

ایرانی

کاملا با حرف دوستان موافقم نمیدونم کی بازیگران کشورم کشوری که برای داشتنش چه شهیدانی که ندادیم میخوان دست ازاین غربزدگی بردارن مثل یک ایرانی که حتی قبل از ظهور اسلام باوقار ونجیب در یک چنین رویدادی شرکت کنن مخصوصا پوشش بعضی خانما واقعا برازنده یک بانوی ایرانی ومسلمان نیس با دیدنشون در مقابل خون شهیدان احساس شرمندگی میکنم .

پاسخ دادن 48 18
امیر

امیر

به جای اینکه انقدر در مورد آدما معروف بد بگیم بهتره خودمون موفق بشیم و از روی حسادت حرف نزنیم سعي کنیم به همه تفکر ها و سلیقه ها احترام بزاریم و کسي رو قضاوت نکنیم چون در جایگاه اين کار نیستیم

پاسخ دادن 133 50
یک مسلمون

یک مسلمون

من که واقعا از دیدن این عکس ها خجالت میگشم دیگه نمی دونم شما چه فکری میکنید

پاسخ دادن 53 26
نور درون

نور درون

متاسفانه پوششون اصلن مناسب نیست و مغایر با فرهنگه

پاسخ دادن 60 36
alireza

alireza

منم برای بعضی از بازیگرای زن متاسفم که با این تیپ قیافه اومدن .مثلا اگه لباس پوشیده تر می پوشین تا کمتر جلب توجه کنن چی می شد .از یک زن مسلمون این کارا بعیده

پاسخ دادن 48 20
ارژنگ

ارژنگ

دوستان تیپ و لباس آزاری به ما نمی رسونه چرا اینقد بهش حساس هستید . اتفاقا خیلی هم عادی هستند . هر چند که ملاک آدم ها وجود و دلشونه نه ظاهرشون.

پاسخ دادن 24 52
پریسا

پریسا

مسلما شما تا لباسی رو دوست نداشته باشید اونو نمی پوشین!دوست داشتن یعنی اعتقاد نظر باور. طرزلباس پوشیدن ادم طرز فکر ودیدگاهشو نشون میده.ازکوزه همان برون تراود که دراوست!

پاسخ دادن 48 13
بانو

بانو

سلام چه عجب یکی حرف حصاب زد

پاسخ دادن 12 4
ماه بانو

ماه بانو

اینا آدمای معمولی نیستن رفتار و پوشششون مهمه

پاسخ دادن 11 15
بیگانه

بیگانه

متاسفم مثلا کی هستن که اینقدر پوز میدن هیچی نیستن قهرمان کسی هست که از ارزشهای وطنش دفاع بکنه حالم بهم خورد

پاسخ دادن 41 16
مريم

مريم

بيشتر شبيه بالماسكه تا جشنواره فيلم فجر

پاسخ دادن 51 12
بهار

بهار

من واقعا برا مردمي كه الگوشون اين بازيگرا را قرار ميدهند متاسفم.براي خود اين بازيگرا كه خيلي متاسفم.وقتي اين عكسارا ميديدم احساس ميكردم .....آدم هيچي نگه بهتره.بنظرم بازيگراي ما خيلي عقده اي هستن

پاسخ دادن 39 11
فاطی

فاطی

البته بی انصافیه جمع ببندیم

پاسخ دادن 13 4
مریم

مریم

دلم به خاطر این بیچاره ها مخیسوزه فکر میکنن همیشه جونن و میتونن خوش بگذرونن نمیدونن چشم به هم بزنن پیر میشن و از شکلو قیلفه می افتن و دیگه هیچکس بهشون نگاهی هم نمیندازه اونوقت ایا میتونن در برابر حضرت عزرائیل هم اینطوری ژست بگیرن؟ با عذاب قبر و دوزخ چه میکنن ؟ کدوم چکمه یا ساپورتشونا انتخاب کردن ببرن اون دنیا با دروازه بان جهنم عکس سلفی بگیرن؟ ؟/ خدا به داد هممون برسه که چقدر غافلیم

پاسخ دادن 45 12
ناشناس

ناشناس

جای تاسف داره باید به حال خودمون گریه گنیم با این الگوهایی که داریم فقط موندم این لباسارو از کجا آوردن فکر کردن که خیلی قشنگ شدن آیا

پاسخ دادن 42 7
حسین

حسین

بله دوست عزیز، ما باید بفهمیم چه کسایی راالگو قرار می دهیم ،این بازیگر ها حتی ارزش نگاه کردن نیپ آنهارا هم ندارد ، حتی خارجی ها هم لباس های شیک تر ومباسب تر از این ها می پوشند

پاسخ دادن 35 8
پریسا

پریسا

دلم لک زده واسه دیدن یه بازیگر باحجاب!واقعا لازمه ی بازیگری بی قیدیه؟من که میگم از بازیگر جماعت نباید انتظار حیا و حجاب و از این چیزا داشت!

پاسخ دادن 28 9
دکتر

دکتر

بابا لباساشون ک بد نیست... پوششون هم بجز یکی دومورد مناسبه.... از برخی انتخاب ها خوشم اومد... الان وافعا ایراد لباس خانم ها ایزدیار، حبیبی، کریمی، ریاحی،مقدمو... چیه...

پاسخ دادن 14 25
مهدی

مهدی

واقعا متاسفم برای این بازیگرا،که خودشونو مفت در معرض دید هر چشم چرانی قرار میدهند ،

پاسخ دادن 28 9
مریم

مریم

واقعا متاسفم همین!!!

پاسخ دادن 23 7
سارا

سارا

کدوم غرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟غربیا کی از این لباسا پوشیدن؟؟؟؟انگار میخوان نمایش ترسناک اجرا کنن !!!!چه لباسایی!!!

پاسخ دادن 26 4
یک نفر

یک نفر

متاسفم برای یکسری از بازیگران که حتی برای خودشون هم ارزش قائل نیستند و اصلا نمیدونند یک تیپ مجلسی چه تیپی هست و نمیدونند چطور باید در مراسمات شرکت کنند. واقعا متاسفم

پاسخ دادن 24 5
علی

علی

شانس آوردیم جشنواره فجر هست وگرنه معلوم نبود با چه تیپی روی فرش قرمز می آمدن

پاسخ دادن 23 4
حمید

حمید

اینجا جشنواره فیلم بوده یا جشنواره مد ولباس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ دادن 19 7
بي نام

بي نام

هموطنان عزيز هرگز اين وآن الگوي مانيستند وماغيراز قرآن واهل بيت پيامبر(ص) الگويي نداريم اين راه سعادت بشر هستش در غير اينصوت آخرش به گمراهي كشانده ميشي حالا ميخواي هركي وهرچي باشي فقط وفقط الگو ما معرفي شده است وبس

پاسخ دادن 24 6
ناشناس

ناشناس

متاسفم از اینکه بعضی از هنرمندان ازغرب الگو گرفتند و خود را مضحکه قرار دادند .

پاسخ دادن 13 14
قاصدک

قاصدک

تیپ ها واقعا ناراحت کننده است ... خیلی غیر عادیه... چرا باید اینطور باشه؟!!!!

پاسخ دادن 23 10
يك انقلابي

يك انقلابي

همين ميشه كه راه شهدا خالي ميمونه ورهبرمون وسط ميدون تنها

پاسخ دادن 23 14
اامین

اامین

واقعا جای تاسف است در اروپا همه آقایان باید با کت وشلوار رسمی بیان

پاسخ دادن 18 6
راقم آثم

راقم آثم

ادامه دهنده راه شهدا گمنامن ولی دلا بسوز برای سید علی

پاسخ دادن 5 3
یاسمین

یاسمین

واقعاشرم اوروناراحت کننده هست اینانمیدونم چراهویت خودشون روازیادبردند به نظرمن اگه کسی برای خودش احترام قایل باشه هیچ وقت درانظارعمومی این وضعی دیده نمیشه

پاسخ دادن 15 3
مریم

مریم

بنظرم اینا که با این تیپ حاضر شدن به شخصیت یک فرد ایرانی حمله کردند. این فیلم وعکسها در سراسر دنیا منعکس میشود و درنتیجه خود را در مقابل غرب غرب زده کردند واقعا کسی نیست اینا رومدیریت کنه هممون دم از کشور اسلامی بودن میزنیم اینه طرز پوشش یک زن مسلمان ایرانی؟؟؟؟؟؟ آیا

پاسخ دادن 15 6
سحر

سحر

اقا همه اینا رو بیخیال کتایون ریاحی اینجا چی میگه؟؟؟ این تکلیفش با خودش روشن نیست یک بار نامه خداحافظی میده بعد دوباره دالی میکنه؟؟؟

پاسخ دادن 8 5
دریا

دریا

سلام لباس ها بازیگران مناسب بانمکه

پاسخ دادن 6 15
لیان

لیان

به نظرم لباس هاشون اصلا بد نبود به جز چند نفر

پاسخ دادن 5 15
نرگس

نرگس

نمیدونم چرا اینهمه شلوغش کردین .من که چیز غیر متعارفی ندیدم و پوشش خانم ها هم مناسب بود.

پاسخ دادن 7 16
دوست

دوست

آخه ما تکلیفمون با خودمونم معلوم نیست غربیا بی حجاب میان چون میخوان بی حجاب باشن ما نه با حجابیم نه بی حجاب گیر کردیم این وسط نمیدونیم با خودمون چند چندیم از خودمون مدل حد وسط میدیم بیرون

پاسخ دادن 11 4
دوست

دوست

بیاید واقع بین باشیم چه بخواییم چه نخواییم اینا الگو های جوانهای ما میشن پس متاسفم برای خودمون و اون شهدایی که رفتن تا اینا بعد از اونا بشن الگوی بچه های ما ما شهید دادیم تا اینا قشنگ مانور بدن رو فرش قررمز,

پاسخ دادن 9 7
آرامیس

آرامیس

شهیدا رفتن تا ما آسایش داشته باشیم نه که این خانم های محترم لباس های عجیب وغریب بپوشن و اسم خودشون رو بزان الگو خاک برسر ما که الگو مون اینا هستند...

پاسخ دادن 8 6
سینا

سینا

مسلمونی این نیست که دائم دنبال عیب جویی باشین. بهتره به جای این همه اهانت به خودسازی خودتون کمک کنین. اگه چیزیو زشت میبینین انجام ندین. اعتقادات هرکس به خودش مربوطه.

پاسخ دادن 3 10
اوا

اوا

ابرو که هیچی حداقل واسه خودشونم ارزش قائل نشدن...خدا به دادشون برسه....

پاسخ دادن 7 2
دخترچادری

دخترچادری

سلام به دوستان من واقعا نمی دونم چی بگم تو یه کشوری که بزرگ ترین تمدن دنیا روداره. تویه کشور اسلامی بازیگران چنین پوششیدارن .بازیگرانی که تو سریال هابا چه پوششی ظاهرمیشن الان بااین نوع پوشش!!تاحدی که قابل تشخیس نیستن وباید نامشون رواززیر عکس بخونی!؟ فقط اینو بدونن اگه ما دوسشون داریم وطرف دارشونیم به خاطر مدل لباس پوشیدنشون نیست قلب ودوستداشتن ماروباچنین پوششی از دست ندن

پاسخ دادن 7 2
ماری

ماری

بچه ها به نظر من تیپ اینا خیلی هم قشنگه اما مشکل اینجاست که چند نفر از ما میتونه ازشون تقلید کنه و لباسی به این قیمت و سر و وضعی به این مجللی واسه یه شب برای خودش بسازه...اونا که بیچاره ها مشکلی ندارن مشکل از فقر مالی و فرهنگی ماست از یه طرف پول نداریم مثل اونا بپوشیم..از یه طرف پز میدیم که ما فرهنگموون چنین و چنانه..هر کسی میتونه هر جور دلش بخواد بپوشه و زندگی کنه..اگه به نظر شما مشکلی داره دیگران رو قضاوت نکن...فقط واسه پوشش خودت این مدلها رو انتخاب نکن

پاسخ دادن 6 4
فاطما

فاطما

ببین آقا یا خانم ماری اینجا کشوری ست اسلامی نمیفهمی یا خودتو زدی ب نفهمی حالا اگه آزاد بود ی چیزی ولی هرجا قانون داره و اگه داری تو ی کشوری زندگی میکنی باید ب قوانینش احترام بذاری حالا چ بخای چ نخای من ک همچین آدمایی تو کشورم نمیخام اینا نام مسلمان های واقعی رو خدشه دار کردن بخدا من رفتم کشوری خارجی یکی ک ایرانی نبود البته ب من گفت ما ک آزادیم بهتر از شما لباس میپوشیم شما لباساتون تنگ شلواراتون تنگ چجوری میپوشین من انقد خجالت زده شدم تازه گفتن ایران ک میگن کشوری اسلامیه فقط تو رادیو یا تلویزیون میگن وگرنه اصلا با اسلام جور نیس

پاسخ دادن 0 0
فاطیما

فاطیما

فقط تیپ مژده جونم عزیزممممم اگه باقی بازیگراهم مثل یک مسلمان واقعی رفتار کنن خیلی خوبه بعد میگین چرا ملت یطوری لباس میپوشن آخه این بازیگرا فقط تو تلویزیون باحجابن و درست لباس پوشیدن ولی خداشون داد وقتی جاهای دیگه غیر تلویزیونن واویلانه انقد دورو هسن دوست هیچ کدومشون ندارم فقط مژده جونم

پاسخ دادن 2 0
سارا

سارا

به نظرم لباساشون قشنگ بودبه جزلباس نویدمحمدزاده که جلف بودواقعا باچه انگیزه ای این لباسارومیپوشن واقعامتاسفم

پاسخ دادن 0 0
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف