بلندترین لباس دنیا
بلندترین لباس دنیا بر تن خانم بند باز مشهور. بلند ترین لباس دنیا به طول 15 متر و عرض 480 متر مربع تهیه کرده است. هنری هولند به خاطر طراحی این لباس عجیب رکورد شکنی کرد.

هنری هولند، به خاطر طراحی های عجیب و غریب خود مشهور است ولی این بار به راستی لباسی بسیار متفاوت تر از همیشه ابداع کرده است! این لباس را مخصوص مراسم بازگشایی جدیدترین مرکز خرید "Leeds" طراحی کرده است در عین حال رکورد شکنی نیز کرده است. او لباس بلندی به طول 15 متر و عرض 480 متر مربع تهیه کرده است. مدل بلندترین پیراهن جهان در این مراسم ، بندباز هوایی مشهور، خانم کالیت مارو بود. 

بلندترین لباس دنیا بر تن خانم بند باز + عکس

 

بلندترین لباس دنیا بر تن خانم بند باز + عکس

 

بلندترین لباس دنیا بر تن خانم بند باز + عکس

 

بلندترین لباس دنیا بر تن خانم بند باز + عکس

 

بلندترین لباس دنیا بر تن خانم بند باز + عکس

335
این مطلب مفید بود ؟2114
برگرفته از irannaz
نظرات
وبگردی