تست هوش
دو تصویر زیر را به دقت نگاه کنید و بگویید که چه تفاوت هایی بین عکس اول و دوم وجود دارد و ذهن خود را به چالش بکشید. سری 6

تست هوش تصویری و بازی شباهت ها و تفاوت ها

یک پکیج دیگر از تست هوش های تصویری برای شما عزیزان باهوش گرد آوری کرده ایم که کافی است تصاویر را بدقت نظاره کنید و تفاوت های آنها را نسبت به هم بیابید.تصاویر زیر را به دقت نگاه کنید و بگویید که چه تفاوت هایی بین عکس اول و دوم وجود دارد و ذهن خود را به چالش بکشید.

تست هوش

تست هوش تصویری

تست هوش

بازی اختلاف تصاویر

تست هوش

تفاوت ها را پیدا کن

تست هوش

تفاوت ها را بیابید 

تست هوش

تشخیص تفاوت ها

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓ 

پاسخ تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید : 

تست هوش

تست هوش تصویری پیدا کردن اختلاف تصاویر

تست هوش

بازی اختلاف تصویر, تفاوت ها را پیدا کن

تست هوش

معمای و تست هوش تصویری پیدا کردن تفاوت های تصاویر 

تست هوش

تفاوت ها را بیابید 

تست هوش

تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید

تست هوش تصویری جدید و جالب تفاوت ها را بیابید - سری 6

3.992
این مطلب مفید بود ؟7220
وبگردی