نمناک اخبارحوادث ماجرای جنجالی جابجایی 2 جسد در تهران
جسد ، جنازه
اعضای خانواده مردی 51 ساله زمانی که خود را برای مراسم خاک سپاری او آماده می کردند خبر نداشتند که جسد این مرد یک روز قبل و اشتباهی در بهشت زهرا دفن شده است.
تاریخ انتشار : 31 مرداد 1394

این ماجرا هفته گذشته دریکی از بیمارستان های تهران رخ داد. مرد 51 ساله به نام احمد معصومی براثر سکته، دچار مرگ مغزی شد و خانواده اش اعضای بدن او را اهدا کردند اما زمانیکه به همراه صدها میهمانشان قصد رفتن به بهشت زهرا را داشتند فهمیدندکه جسد متوفی شاناشتباهی در جایدیگری دفن شده است.

دختر متوفی درباره جزئیاتاین ماجرا می گوید:پدرم چند روز پیش همراه پسرعمویمبرایدیدن اقوام از تهران راهیپردیس بود که مقابل عوارضی، درحالی که پشت فرمان نشسته بود دچار سکتهمغزی شد. پس ازآن او را به بیمارستان بردند و پدرم به کما رفت تا اینکهیکشنبه هفته گذشته اعلام کردند او دچار مرگ مغزی شده است. بااین حال به ما گفتند کهبعضی ازاعضای بدن او قابل پیوند به بیماراننیازمند است و در آن شرایط سخت، اینکهاعضای بدن پدرم می توانستزندگی چند بیمار را نجات دهد، کمی آراممان می کرد و برایهمین با پیونداعضای بدنش موافقت کردیم.

او ادامه می دهد:پس از انجام عمل جراحی، درحالی که به گفته پزشکانکلیه ها، کبد، دریچه قلب و برخیدیگر از اعضای بدن پدرم اهداشده بود، جسد او به سردخانه بیمارستان منتقل و قرار شد که صبح چهارشنبه، جسد به ما تحویل شود و برای مراسم خاکسپاری به بهشت زهرابرویم. صبح چهارشنبه درحالی که4 دستگاه اتوبوس برای انتقال میهمانان به بهشت زهراکرایهکردهبودیم و حدود 400 نفربرایشرکت در مراسم خاکسپاریآماده شده بودند، برخی از اقوام برایتحویل گرفتن جنازه راهیبیمارستان شدند.

اما زمانیکه جسد به آنها تحویل داده شد، مشخص شد که نام و فامیلش فرق دارد. حتیوقتی چهره متوفی را به بستگانمان نشان دادند، مشخص شد که جسد متعلق به فرد دیگری است. این در حالی بود که در سردخانه بیمارستاناثری از جسد پدرم نبود. همه ما شوکه شده بودیم و وقتی از مسئولان بیمارستانپیگیریکردیم، پس از چند ساعت معلوم شد که جسد پدرم را اشتباهی به خانواده دیگریتحویل داده اند. ظاهراً چند روز قبل تر مردیبراثر تصادف جانش را ازدست داده و جسدش در سردخانه بیمارستان بود اما صبح سه شنبه، جسد پدرم اشتباهیبه جای جسد آن مرد تحویل خانواده اش شده بود. جالب اینکه برخلاف آن مرد، پدرم وزن زیادی داشت و حتیچهرهآنهاباهمکاملاً تفاوت داشت اما بااین حال خانواده آن مرد متوجه ماجرا نشده و بعد از تحویل گرفتن جسد آن را به بهشت زهرا برده و همان روز دفن کرده بودند.

نبش قبر

دردسرهای خانواده مرد 51 سالهتمامی نداشت و کار تا جاییپیش رفت که آنها مجبور به نبش قبر شدند. دخترش ادامه می دهد:وقتیفهمیدم جسد پدرم را دفن کرده اند، از آن خانواده خواستم که اجازه دهند جسد پدرم همان جا بماند و در عوض آنها قبری را که در قطعه نام آوران به ما داده بودند گرفته و جسد متوفی شان را در آنجا دفن کنند اما آنها قبول نکردند و گفتند که چون خواهر او در طبقه پایین قبر دفن شده می خواهند جسد برادر در طبقه بالا دفن شود.

به این ترتیب با هماهنگی هایانجام شده مجبور به نبش قبر شدیم و صبح پنجشنبه، پس از دردسرهایزیاد جسد پدرم را در قطعه نام آوران دفن کردیم. به گفته خانواده متوفی، آنها قصد داشتند این ماجرا را به صورت قانونیپیگیریکنند تا با افرادیکه در اینزمینهمرتکب اشتباه شده اند، برخورد شود.

بر اساساین گزارش پیشازاین هم اشتباهات مشابه در بیمارستان هایپایتخت، خانواده متوفیان را به دردسر انداخته بود. همیناردیبهشت امسال بود کهدریکیدیگر از بیمارستان ها، اشتباه در تحویل اجساد 2 زن به خانواده هایشان، آنها را به دردسر انداخت و زمستان سال 92 نیز در اتفاقی مشابه، جسد زن دیگری از سوییکی از بیمارستان هابهجای جسد مادر مربی معروف فوتبال به آنها تحویل داده و به خاکسپرده شده بود. این در حالی است کهپیش از تحویل اجساد متوفیان به خانواده هایشانباید همه مدارک و مشخصات آنها کنترل و سپس جنازه به خانواده متوفیتحویل داده شود.

ماجرای جنجالی جابجایی 2 جسد در تهران

ماجرای جنجالی جابجایی 2 جسد در تهران
:
امتیاز : 4.4 تعداد رای : 51
برگرفته از همشهری - /م
این مطلب مفید بود ؟ 45 6
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف