جاسازی پول
گرانقیمت ترین کفش دنیا در فرودگاه جاماند ، پاشنه کفش زنانه با نهایت دقت و تبحر تبدیل به محل جاسازی پول های یک بانک شده بود که توسط نیروهای پلیس کشف شد.

جاسازی حرفه ای پول داخل گرانقیمت ترین کفش دنیا یا بانکی که زیرپای یک زن بود؟

تجربه ی نیروهای پلیس فرودگاه نشان می دهد که یکی از روش های پنهان کردن مواد مخدر یا اجناس قاچاق حتی پول های سرقتی جایی دور از انتظار و داخل پاشنه کفش است بنابراین زمانی که به یکی از مسافران مشکوک می شوند حتما چک کردن انها دقیق تر بوده و به سمت پاشنه کفش و بین لباس ها هم کشیده خواهد شد .
به گزارش پلیس اسپانیا گرانقیمت ترین کفش های دنیا قبل از خارج شدن از کشور در فرودگاه جاماند.
جاسازی پول

جاسازی حرفه ای مقدار زیادی پول داخل پاشنه کفش زنانه

پلیس فرودگاه زمانی که به یکی از مسافران مشکوک شد او را برای بازرسی دقیق تر به اتاق دیگری برد اما مورد خاصی به دست نیامد تا اینکه قبل از خارج شدن مسافر از اتاق بازرسی پلیس لحظه ای به پاشنه کفش او مشکوک شد و از او خواست تا بازگردد.
بعد از بریده شدن پاشنه کفش ها با چاقویی تیز راز مسافر مشکوک فاش شد ، پاشنه کفش پراز اسکناس هایی بود که به طور کاملا فشرده جاساز شده بودند.
جاسازی پول
جاسازی پول ، کشف پولهای سرقت شده از بانک داخل کفش زنانه
چیند میلیون یورو اسکناس 500 یورویی که بر اساس گزارشات اخیرا از بانک سرقت شده بود .
 

جاسازی پول ، بانکی که داخل پاشنه کفش یک زن مخفی بود!

57
این مطلب مفید بود ؟70
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن
نظرات
وبگردی