نمناک اخبارورزشی برنامه کامل 64 بازی جام جهانی 2018 روسیه + ساعت و تاریخ
جام جهانی روسیه ، مسابقات جام جهانی روسیه 2018 به وقت تهران
تکلیف 32 تیم حاضر در جام جهانی روسیه و قرعه آنها مشخص شد و تیم ملی کشورمان در گروه دوم به ترتیب برابر مراکش، اسپانیا و پرتغال به میدان خواهد رفت.
تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1397

زمان برگزاری مسابقات جام جهانی روسیه 2018 به وقت ایران

برنامه کامل 64 دیدار و مسابقه در جام جهانی روسیه 2018 به وقت تهران به شرح زیر برگزار خواهد شد تا سرنوشت قهرمانی مشخص شود.
جام جهانی 2018 روسیه با حضور 32 تیم در پهناورترین کشور جهان برگزار می شود. جام جهانی قرار است از 24 خرداد با بازی افتتاحیه روسیه و عربستان آغاز شود. گروه بندی این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه بندی رقابت های جام جهانی روسیه

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه
گروه B: پرتغال، اسپانیا، مراکش ،ایران
گروه C: فرانسه، استرالیا ، پرو، دانمارک
گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه
گروه E: برزیل، سوئیس، کاستاریکا، صربستان
گروه F: آلمان ، مکزیک، سوئد، کره جنوبی
گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس
گروه H:لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن
جام جهانی 2018 روسیه

سرنوشت قهرمانی در دیدارهای جام جهانی روسیه

** برنامه بازی های جام جهانی 2018 روسیه

روز 1
24 خرداد 1397 ساعت 19:30/ روسیه- عربستان ورزشگاه لوژنیکی

روز 2
25 خرداد 1397 ساعت 16:30/ مصر- اروگوئه ورزشگاه اکاترینبورگ
25 خرداد 1397 ساعت 19:30/ ایران- مراکش ورزشگاه سن پترزبورگ
25 خرداد 1397 ساعت 22:30/ اسپانیا- پرتغال ورزشگاه سوچی

روز 3
26 خرداد 1397 ساعت 14:30/ فرانسه- استرالیا ورزشگاه کازان
26 خرداد 1397 ساعت 17:30/ آرژانتین- ایسلند ورزشگاه اسپارتاک
26 خرداد 1397 ساعت 20:30/ پرو- دانمارک ورزشگاه سارانسک
26 خرداد 1397 ساعت 23:30/ کرواسی- نیجریه ورزشگاه کالینینگراد

روز 4
27 خرداد 1397 ساعت 16:30/ کاستاریکا- صربستان ورزشگاه سامارا
27 خرداد 1397 ساعت 19:30/ آلمان-مکزیک ورزشگاه لوژنیکی
27 خرداد 1397 ساعت 22:30/ برزیل- سوئیس ورزشگاه روستوف
جام جهانی 2018 روسیه

 برنامه بازی های جام جهانی 2018 روسیه 

روز 5
28 خرداد 1397 ساعت 16:30/ سوئد- کره جنوبی ورزشگاه نیژنی نووگورود
28 خرداد 1397 ساعت 19:30/ بلژیک- پاناما ورزشگاه سوچی
28 خرداد 1397 ساعت 22:30/ انگلیس- تونس ورزشگاه وولگوگارد


روز 6
29 خرداد 1397 ساعت 16:30/ لهستان- سنگال ورزشگاه اسپارتاک
29 خرداد 1397 ساعت 19:30/ کلمبیا- ژاپن ورزشگاه سارانسک
29 خرداد 1397 ساعت 22:30/ روسیه- مصر ورزشگاه سن پترزبورگ

روز 7
30 خرداد 1397 ساعت 16:30/ پرتغال- مراکش ورزشگاه لوژنیکی
30 خرداد 1397 ساعت 19:30/ اروگوئه- عربستان ورزشگاه روستوف
30 خرداد 1397 ساعت 22:30/ ایران- اسپانیا ورزشگاه کازان

روز 8
31 خرداد 1397 ساعت 16:30/ فرانسه- پرو ورزشگاه اکاترینبورگ
31 خرداد 1397 ساعت 19:30/ استرالیا- دانمارک ورزشگاه سامارا
31 خرداد 1397 ساعت 22:30/ آرژانتین- کرواسی ورزشگاه نیژنی نووگورود

روز 9
1 تیر 1397 ساعت 16:30/ برزیل -کاستاریکا ورزشگاه سن پترزبورگ
1 تیر 1397 ساعت 19:30/ ایسلند- نیجریه ورزشگاه وولگوگارد
1 تیر 1397 ساعت 22:30/ سوئیس -صربستان ورزشگاه کالینینگراد
جام جهانی 2018 روسیه

 64 دیدار در جام جهانی روسیه

روز 10
2 تیر 1397 ساعت 16:30/ بلژیک- تونس ورزشگاه اسپارتاک
2 تیر 1397 ساعت 19:30/ کره جنوبی- مکزیک ورزشگاه روستوف
2 تیر 1397 ساعت 22:30/ آلمان- سوئد ورزشگاه سوچی

روز 11
3 تیر 1397 ساعت 16:30/ انگلیس- پاناما ورزشگاه نیژنی نووگورود
3 تیر 1397 ساعت 19:30/ ژاپن- سنگال ورزشگاه اکاترینبورگ
3 تیر 1397 ساعت 22:30/ لهستان- کلمبیا ورزشگاه کازان

روز 12
4 تیر 1397 ساعت 18:30/ اروگوئه- روسیه ورزشگاه سامارا
4 تیر 1397 ساعت 18:30/ عربستان- مصر ورزشگاه وولگوگارد
4 تیر 1397 ساعت 22:30/ ایران- پرتغال ورزشگاه سارانسک
4 تیر 1397 ساعت 22:30/ مراکش- اسپانیا ورزشگاه کالینینگراد

روز 13
5 تیر 1397 ساعت 18:30/ دانمارک- فرانسه ورزشگاه لوژنیکی
5 تیر 1397 ساعت 18:30/ استرالیا- پرو ورزشگاه سوچی
5 تیر 1397 ساعت 22:30/ آرژانتین - نیجریه ورزشگاه سن پترزبورگ
5 تیر 1397 ساعت 22:30/ کرواسی- ایسلند ورزشگاه روستوف

روز 14
6 تیر 1397 ساعت 18:30/ کره جنوبی- آلمان ورزشگاه کازان
6 تیر 1397 ساعت 18:30/ مکزیک -سوئد ورزشگاه اکاترینبورگ
6 تیر 1397 ساعت 22:30/ صربستان-برزیل ورزشگاه اسپارتاک
6 تیر 1397 ساعت 22:30/ سوئیس- کاستاریکا ورزشگاه نیژنی
 جام جهانی 2018 روسیه

 مسابقات جام جهانی روسیه 2018 به وقت تهران

روز 15
7 تیر 1397 ساعت 22:30/ انگلیس- بلژیک ورزشگاه کالینینگراد
7 تیر 1397 ساعت 22:30/ پاناما- تونس ورزشگاه سارانسک
7 تیر 1397 ساعت 18:30/ ژاپن- لهستان ورزشگاه وولگوگارد
7 تیر 1397 ساعت 18:30/ کلمبیا- سنگال ورزشگاه سامارا

مرحله یک هشتم نهایی
روز 16
9 تیرماه 1397ساعت 18:30/ C1 - D2، ورزشگاه کازان (بازی 50)
9 تیرماه 1397 ساعت 22:30/ A1 – B2، ورزشگاه سوچی (بازی 49)


روز 17
10 تیرماه 1397 ساعت 18:30/ B1 - A2، ورزشگاه لوژنیکی (بازی 51)
10 تیرماه 1397 ساعت 22:30/ D1 - C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود (بازی 52)

روز 18
11 تیرماه 1397 ساعت 18:30/ E1 – F2، ورزشگاه سامارا (بازی 53)
11 تیرماه 1397ساعت 22:30/ G1 - H2، ورزشگاه روستوف (بازی 54)
 
روز 19
12 تیرماه 1397 ساعت 18:30 /F1 - E2، ورزشگاه سن پترزبورگ (بازی 55)
12 تیرماه 1397 ساعت 22:30 G2 - H1، ورزشگاه اسپارتاک (بازی 56)

مرحله یک چهارم نهایی

روز 20
15 تیرماه 1397 ساعت 18:30/ برنده بازی 49 - برنده بازی 50، ورزشگاه نیژنی نووگورود (بازی 57)

15 تیرماه 1397 ساعت 22:30/ برنده بازی 53 - برنده بازی 54، ورزشگاه کازان آره نا (بازی 58)

روز 21
16 تیرماه 1397 ساعت 18:30/ برنده بازی 55 - برنده بازی 56، ورزشگاه سامارا (بازی 60)
16 تیرماه 1397 ساعت 22:30/ برنده بازی 51 - برنده بازی 52، ورزشگاه سوچی (بازی 59)

مرحله نیمه نهایی

روز 22
19 تیرماه 97 ساعت 22:30/ برنده بازی 57 - برنده بازی 58، ورزشگاه سن پترزبورگ (بازی 61)

روز 23
20 تیرماه 97 ساعت 22:30/ برنده بازی 59 - برنده بازی 60، ورزشگاه لوژنیکی (بازی 62)

دیدار رده بندی

روز 24
23 تیرماه 97 ساعت 18:30/ بازنده بازی 61 - بازنده بازی 62، ورزشگاه سن پترزبورگ

دیدار فینال

روز 25
24 تیرماه 97 ساعت 19:30/ برنده بازی 61 - برنده بازی 62، ورزشگاه لوژنیکی

نکات قرعه کشی:

ایران برای دومین بار برابر پرتغال و مشخصا کریستیانو رونالدو قرار خواهد گرفت.

آرژانتین در گذشته نیز با کرواسی و نیجریه همگروه بوده است.

 آلمان و مکزیک در یک هشتم نهایی جام 1998 برابر هم قرار گرفتند که ژرمن ها 1-2 پیروز شدند.

 برزیل و کاستاریکا در جام 2002 با هم مواجه شدند که سلسائو با 5 گل پیروز شد.

آلمان در جام جهانی 1994 موفق به غلبه بر کره جنوبی شد.

 پرتغال و اسپانیا تنها یک بار در یورو 2004 همگروه بودند که پرتغال با تک گل نونو گومژ لاروخا را مغلوب کرد.

تاریخ و ساعت بازی های ایران در جام جهانی روسیه 2018

برنامه کامل 64 بازی جام جهانی 2018 روسیه + ساعت و تاریخ
: امتیاز : 5 تعداد رای : 9
برگرفته از صدای ایران/ ورزش سه / ر
این مطلب مفید بود ؟
9 0
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف