جذاب ترین چهره
اخیرا فرمول ریاضی مخصوص شناخت جذاب ترین چهره های مردانه پیدا شده است, جرج کلونی جذاب ترین چهره مردانه دنیا معرفی شد.

جذاب ترین چهره مردانه بر اساس فرمول ریاضی

دانشمندان سالها برای یافتن فرمول زیبایی تلاش کردند. لئوناردو داویچی از جمله دانشمندانی بود که عمر خود را صرف یافتن نسبت طلایی و ترسیم زیباترین چهره نمود.

بدون شک هیچ کدام از ما به علم و فرمول ریاضی و حساب و کتاب نیاز نداریم تا بگوئیم که شخصی از نظر ما زیبا و جذاب است یا خیر. به طور مثال، تقریبا بیشتر مردم جهان اعتقاد دارند که در میان مردان، شخصی همانند جرج کلونی یکی از جذاب ترین چهره های جهانی است.

اخیرا فرمول های علمی نیز همین مساله را تائید کرده اند و این هنرپیشه 56 ساله را به عنوان جذابترین چهره مردانه دنیا معرفی نموده اند.

دکتر جولیان د سیلوا، با استفاده از نسبت طلایی در ریاضی و عدد فی زیبایی ثابت کرده که چهره هنرمند مورد بحث با تطابق 91٫86 درصدی بر اصول زیباییِ این فرمول، جذاب ترین مرد جهان است.
دکتر د سیلوا با استفاده از تکنیک نقشه کشی کامپیوتری و اتکا به نسبت طلایی یونانی به بررسی چهره های هنرمندان پرداخته و جذاب ترین ها را بر اساس درصدی که به دست آورده اند، معرفی نموده است.

جرج کلونی:91٫86 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

بردلی کوپر:91٫80 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

برد پیت:90٫51 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

هری استایل:89٫63 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

دیوید بکهام:88٫96 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

ویل اسمیت:88٫88 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

ادریس البا:87٫93 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

رایان گاسلینگ:87٫48 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

زین مالک:86٫5 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

جیمی فاکس:85٫46 درصد

جذاب ترین چهره

جذاب ترین چهره های مردانه 

 
گفتنی است بر اساس این نقشه های کامپیوتری همچنین مشخص شده که رایان گاسلینگ، خوش فرم ترین بینی، هری استایل زیباترین چشم ها و دیوید بکهام، خوش فرم ترین چانه را دارند.
از منظر فرمول یونانی یاد شده، جرج کلونی بهترین فرم چشم، ابرو، بینی، لب، چانه، فک و فرم صورت را دارد و از این رو جذاب ترین مرد شناخته شده جهان محسوب می شود.
برای اندازه گیری درصد جذابیت چهره خود، می توانید از روش زیر کمک بگیرید
یک تصویر کلوزآپ، بدون لبخند و به گونه ای که مستقیم به دوربین نگاه کرده اید از خود بگیرید. آن را روی کاغذ A4 چاپ کنید.

بینی
طول بینی را از عریض ترین بخش خود در کنار سوراخ های بینی، اندازه گیری کنید.
پهنای بینی را در عریض ترین بخش اندازه بگیرید.
رقم های طول و عرض را تقسیم بر هم کنید. عدد به دست آمده، «نسبت بینی» خواهد بود.
اگر عدد به دست آمده بزرگ تر از 1٫618 بود، آن را تقسیم بر عدد نسبت بینی کنید.
اگر کوچک تر از 1٫618 بود، عدد نسبت بینی را تقسیم بر 1٫618 کنید.
این فرمول شما را به عدد فی (Phi) بینی تان می رساند.

ابرو
ابروی خود را از نزدیک ترین بخش به بینی تا قوس ابرو در یک خط صاف اندازه بگیرید.
از همان انتها به سمت مخالف در یک خط صاف اندازه گیری کنید.
اندازه کلی را تقسیم بر اندازه قوس ابرو کنید. عدد به دست آمده، «نسبت ابرو» خواهد بود.
اگر عدد به دست آمده بزرگ تر از 1٫618 بود، آن را تقسیم بر عدد نسبت ابرو کنید.
اگر کوچک تر از 1٫618 بود، عدد نسبت ابرو را تقسیم بر 1٫618 کنید.
این فرمول شما را به عدد فی (Phi) ابرو می رساند.

لب ها
لب ها از یک طرف به طرف دیگر اندازه گیری کنید.

اندازه لب را تقسیم بر پهنای بینی کنید، اگر 1٫618 بود، یعنی عالی است.

شناخت جذاب ترین چهره مردانه با فرمول ریاضی!

2.633
این مطلب مفید بود ؟1716
برگرفته از روزیاتو -/ح
وبگردی