جسد دختر جوان
جسد دختر جوانی به نام "جازمینا" که 18 سال پیش مفقود شده بود از داخل فریزر خانه خواهرش کشف شد.

ماجرای عجیب کشف جسد دختر جوان از خانه خواهرش

ماجرای عجیب مفقود شدن " جازمینا" 23 ساله که در سال 2005 گزارش شده بود پس از 18 سال روشن شد ، دختری که جسدش از داخل فریزری که در راهروی خانه ای در روستایی واقع در شمال شرقی "زاگرب" پایتخت کرواسی سالها مخفی مانده بود کشف شد و راز این پرونده ی قدیمی فاش شد ؛ براساس گزارش این خانه متعلق به خانواده دومینیک است.

در واقع گزارش مفقود شدن این دختر جوان در سال 2005 اعلام شده است اما این درحالی است که او دقیقا بعد از سال 2000 مفقود شد و هیچ اثری از او کشف نشد برای همین پرونده گم شدنش همچنان ناتمام باقی ماند تا به امروز که در سال 2019 جسدش از داخل فریزر کشف شد و این کشف به دلیل قطعی برق و بو گرفتن جسدی که با سلفون پوشیده شده بود اتفاق افتاد.

کشف جسد دختر جوان

کشف جسد دختر جوان از داخل فریزر خانه 

خانواده ی مقتول پیش از این به پلیس گفته بودند که دختر آنها در خارج از کشور زندگی می کند برای همین پلیس گمراه شده و در جایی دیگر در جستجوی نشانه و سرنخ بوده است غافل از اینکه جسد زن کروات در همان کشور است. پلیس کرواسی خواهر 45 ساله "جازمینا" را در ارتباط با این پرونده بازداشت کرده و آزمایش های کالبدشکافی نیز روی جسد آغاز شده است اما چنانچه دیلی میل نوشت هیچ سرنخی از اینکه چطور " جازمینا" کشته شده است پیدا نکرد.

ماجرای کشف جسد دختر جوان

بازداشت خواهر جازمینا توسط پلیس کرواسی 

 

کشف جسد دختر جوان از داخل فریزر خانه خواهرش!!

2.97
این مطلب مفید بود ؟43
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب /ن
برچسب : کشف جسد
وبگردی