مترو
مردم ژاپن برای خوابی راحت و بدون استرس در مترو راه حلی پیدا کرده و آن را عملی کردند.

وسیله ای برای خواب راحت در مترو های ژاپن

برای بسیاری از مردم پیش می آید که صبح با حالت خواب آلودگی سوار مترو می شوند و هنگامی که می نشینند احساس سنگینی پلک آن ها را ترغیب می کند تا بخوابند اما استرس جا ماندن از ایستگاه مورد نظر خود مانع خواب آن ها می شود و تا آخر زمان کاری با خواب آلودگی کار می کنند اما مردم ژاپن برای این مسئله راه حلی پیدا و آن را عملی کردند.
بر اساس این گزارش، در متروهای ژاپن کلاه و کاغذهایی وجود دارند که زمانی که فردی احساس خواب آلود بودن داشت، ایستگاه مقصد خود را روی کاغذ می نویسد و روی کلاه می گذارد و اگر خواب باشد، هنگامیکه به ایستگاه برسد، افراد دیگری که در مترو هستند، او را بیدار می کنند.

مترو

خواب راحت در مترو

راه حلی برای خواب آسوده در مترو + عکس

53
این مطلب مفید بود ؟30
برگرفته از باشگاه خبرنگاران-/ ر
وبگردی