رئیس شورای شهر تهران

مهدی چمران “رئیس شورای شهر تهران” شد + جزئیات

تاریخ انتشار : 10 شهریور 1394کد مطلب : 19928زمان مطالعه : 2 دقیقه
انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران برگزار شد و مهدی چمران در رقابت با احمد مسجد جامعی به عنوان “رئیس شورای شهر تهران” انتخاب شد. جزئیات انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران را در ادامه بخوانید.

انتخاب رئیس شورای شهر تهران

مهدی چمران با 17 رای رئیس شورای شهر تهران شد.

مهدی چمران


به راین اساس بعدازاینکه برگه های اخذ رأی برای انتخاب رئیس شورای شهر در میان اعضای شورا توزیع شد، اعضای شورا رأی های خود را در گلدان شیشه ای اخذ رأی انداختند و آن را در اختیار منشی هیئت رئیسه گذاشتند.
هادی ساعی و عبدالحسین مختاباد دو عضو شورا به عنوان ناظر بر شمارش آرا انتخاب شدند و از این لحظه شمارش آرای انتخاب ریاست شورا توسط راستگو آغاز شد.
مهدی چمران 17 رأی، احمد مسجد جامعی 13 رأی و یک رأی سفید شمارش شد.
قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر، احمد حکیمی پور و مرتضی طلایی را به عنوان کاندیداهای نایب رئیسی شورای شهر معرفی کرد و رأی گیری آغاز شد.
شمارش آرا با حضور ساعی و مختاباد به عنوان ناظران شمارش، آغاز شد؛ طلایی با 16 رأی به عنوان نایب رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد. حکیمی پور نیز 15 رأی به دست آورد.
مهدی چمران، ابوالفضل قناعتی، محسن پیرهادی ، محمدمهدی تندگویان و ولی الله شجاع پوریان را به عنوان کاندیداهای منشی هیئت رئیسه معرفی کرد. بعد از امضای برگه های اخذ رأی و توزیع آنها، رأی گیری برای انتخاب منشی هیئت رئیسه انجام شد که درنهایت قناعتی و پیرهادی هرکدام با اخذ 17 رأی به عنوان منشی های هیئت رئیسه انتخاب شدند. شجاع پوریان و تندگویان نیز هرکدام 14 رأی اخذ کردند.
اصلاح طلبان، اسماعیل دوستی و اصولگرایان، رضا تقی پور را به عنوان کاندیداهای سخنگویی شورای شهر معرفی کردند. بعد از توزیع برگه های اخذ رأی بین اعضای شورا، شمارش آرا با حضور دو ناظر قبلی (هادی ساعی و عبدالحسین مختاباد ) آغاز شد که درنهایت رضا تقی پور با اخذ 16 رأی به عنوان سخنگوی شورای شهر انتخاب شد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از افرادی که به عنوان کاندیدا معرفی شدند اما رأی نیاوردند تقدیر و تشکر کرد و گفت:برای دوستانی که انتخاب شدند امیدواریم در مسیر خدمت هرچه بیشتر به مردم گام بردارد.
وی اعلام کرد:با توجه به باقی ماندن یک ساعت از زمان شورا، می توانیم به یکی از دستورات ورود کنیم.

رئیس شورای شهر تهران ، جزئیات انتخابات رئیس شورای شهر تهران

45
این مطلب مفید بود ؟41
برگرفته از تسنیم - /م
نظرات
وبگردی