رابطه زناشویی
رابطه زناشویی و نزدیکی با همسر در ماه رمضان و شرایطی که زوجین روزه هستند باید براساس محدودیت های مطرح شده در احکام شرعی انجام شوند.

احکام مربوط به رابطه زناشویی و انزال در ماه رمضان

بخشی از سوالات پرتکرار در رابطه با احکام رابطه زناشویی مربوط به شرایط انزال و جبران روزه ای است که در ماه رمضان احتمالا باطل شده است . اینکه کدام حرکات زوجین می تواند موجب باطل شدن روزه شود و یا اگر شرایط غسل فراهم نبود چگونه می توان روزه گرفت و سوالاتی از این قبیل.

آیا نزدیکی با همسر و رابطه زناشویی در ماه مبارک رمضان حرام است؟

جنب شدن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با همسر، ملاعبه ی با او و یا هر طریقی دیگری (مثل:استمناء، جنب شدن به واسطه نگاه به عکس یا فیلم و ...)، مانند نوشیدن آب یا خوردن خوراکی مبطل روزه است.

پس، خود نزدیکی با همسر حرام نیست، بلکه شکستن روزه به صورت عمدی اشکال دارد و موجب کفاره عمدی (شصت روز برای یک روز یا شصت مدّ طعام برای هر روزی که انسان روزه خود را عمداً افطار کند) می شود.

اما همسران می توانند پس از اذان مغرب تا قبل از اذان صبح با یک دیگر نزدیکی کنند و قبل از اذان صبح غسل نمایند و طیب و طاهر وارد روز جدید از ماه مبارک رمضان گردند.

خداوند متعال در ماه مبارک رمضان سخت نگرفته است، بلکه نظمی داده است که انسان بتواند قوا و خواهش های نفسانی را تحت کنترل خود بگیرد و کنترل خود را نیز به امر خدا بسپارد.

رابطه زناشویی

احکام مربوط به رابطه زناشویی در ماه رمضان و حالت روزه

پاسخ به سوالات رابطه زناشویی در ماه رمضان

س:اگر روزه دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه است جماع کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد، چه تکلیفی بر او واجب می شود؟

ج: کفّاره روزه خودش و روزه همسرش را باید بدهد (حتی اگر زن بعداً راضی شود).

س:اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضی باشد چه حکمی دارد؟

ج: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدی جاری است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است.

س:اگر فردی به سبب برخی از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند آیا روزه گرفتن در آن روز برای او جایز است؟

ج: در غیر ماه رمضان و قضای آن اشکال ندارد، ولی نسبت به روزه ماه رمضان و قضای آن، اگر معذور از غسل است، تیمم کردن بر او واجب است و اگر تیمم هم نکند، روزه‏اش صحیح نیست.

س:اگر مردی با همسرش در روز ماه رمضان شوخی و ملاعبه نماید، آیا به روزه‏اش ضرر می‏رساند؟ 

ج: اگر منجر به انزال منی نشود، به روزه خللی وارد نمی‏کند.

س :حکم کسی که با آمیزش جنسی حرام یا استمناء یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چیست؟

ج: در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و احتیاط مستحب آن است که هر دو را انجام دهد.


س:اگر زن، شوهر روزه دار خود را به جماع مجبور کند، یا به کار دیگری که روزه را باطل می کند، آیا واجب است کفّاره شوهرش را بدهد؟


ج:واجب نیست کفّاره روزه شوهر را بدهد.

رابطه زناشویی در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

4.286
این مطلب مفید بود ؟7214
برگرفته از آوینی /ن
وبگردی