زمین خوردن گزارشگر
زمین خوردن گزارشگری که کمی اضافه وزن هم داشت آن قدرها دور از انتظار نبود چرا که از روی طرزنشستن این آقا روی صندلی پیش بینی می شد که چنین شود.

 زمین خوردن آقای گزارشگر در برنامه زنده

گزارشگر برنامه ورزشی که به طور زنده در حال اجرای برنامه بود به دلیل تکیه دادن نامناسب به صندلی اش و البته وزن بالایی که داشت یکدفعه واژگون شد ، از قرار معلوم پایه صندلی شکسته و آقای گزارشگر نقش زمین می شود.
زمین خوردن گزارشگر
زمین خوردن گزارشگر

تصاویر لحظه زمین خوردن گزارشگر رادیو وسط برنامه زنده 

 ویدئوی مربوط به لحظه زمین خوردن آقای گزارشگر روسی در برنامه زنده 

زمین خوردن آقای گزارشگر وسط برنامه زنده + فیلم

56
این مطلب مفید بود ؟60
منبع : بخش وبگردی نمناک /ن - ک .ک
وبگردی