زن قاچاقچی
پیرزن قاچاقچی به سختی حتی می توانست راه برود اما در کمال حیرت مقدار زیادی مواد مخدر به خود بسته بود که توسط نیروهای مرزی دستگیر شد.

پیرزن 94 ساله عضو جدید قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شد!!

گروه های قاچاقچی که برای عبور مواد مخدر به طور غیرقانونی دست به هر کاری می زنند و افرادی را به راحتی قربانی می کنند این بار از یک پیرزن 94 ساله استفاده کردند ولی برنامه ی آنها توسط نیروهای بازرسی ناکام ماند.
Smugglers Use a 94-year-old Woman to Smuggle Marijuana across the Mexico-US Border
زن قاچاقچی
زن قاچاقچی

عکس پیرزن 94 قاچاقچی با بار سنگین مواد مخدر

بازداشت قاچاقچی 94 ساله!!

پیرزنی که به دلیل سن بالای خود به سختی می تواند حتی بدون حرکت به طور ایستاده قرار بگیرد توسط گروهی ناشناس عاملی برای قاچاق مقدار زیادی ماری جوآنا از مرز مکزیک به آمریکا بود که دستگیر شد.
براساس گزارشات این پیرزن بعد از آنکه نیروهای مرزی به او مشکوک شدند سعی در فرار داشت که به دلیل وضعیت جسمی موفق به این کار نشد و ماجرای قاچاق را لو داد.
زن قاچاقچی
بار مواد مخدر پیرزن قاچاقچی در مرز مکزیک - آمریکا

زن قاچاقچی 94 ساله با کلی مواد مخدر + تصاویر

4.49
این مطلب مفید بود ؟81
منبع : نمناک /ن
وبگردی