سنوات کارگران

سنوات 93 کارگران، 2 برابر خواهد شد + جدول

تاریخ انتشار : 14 آبان 1393کد مطلب : 9319زمان مطالعه : 2 دقیقه
در صورت نهایی شدن طرحی در قالب سنوات کارگران قبل از پایان سال، دستمزد ماهیانه کارگران گروه یک تا بیست از محل مزایای جانبی شغل بین ۱۵۰۰۰ تا ۳۸۷۰۰ تومان افزایش می یابد.

یکی از مزایای جانبی شغل برای مشمولان قانون کار پایه سنواتی است که در حال حاضر، به صورت ماهیانه، 3 ماه یکبار، 6 ماهه، سالیانه و یا در زمان قطع همکاری از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت می شود.
شورای عالی کار، هر ساله در زمان ارائه مصوبه افزایش حداقل دستمزد سالیانه که برای سال جاری مجموعا 28 درصد و به میزان 619 هزارتومان در نظر گرفته شده است، برخی مزایای جانبی مانند حق مسکن، سنوات روزانه و حق بن نقدی را نیز افزایش می دهد که البته با توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان است.
برخی دیگر از مزایا مانند حق اولاد، مبلغ اضافه کار روزانه افراد، عیدی پایان سال و موارد دیگری از این دست نیز طبق فرمول هایی تابعی از میزان افزایش مزد سالیانه است و به صورت مستقل امکان تعیین را ندارند.
شورای عالی کار در آخرین مصوبه مزدی خود که در اسفندماه 92 ارائه شده بود، افزایش های جدیدی را برای دستمزد امسال مشمولان قانون کار تعیین و ابلاغ کرد. حالا خبر می رسد، طرحی در دست بررسی است که طی آن تا پایان سال جاری بتوان میزان سنوات روزانه کارگران را به دو برابر افزایش داد.
آخرین پایه سنواتی تعیین شده به مبلغ روزانه حداقل 511 تومان برای پایین ترین گروه شغلی و حداکثر 781 تومان برای بالاترین گروه شغلی بوده است. اولین گروه شغلی تاکنون و برای سال جاری جهت هر ماه کارکرد، مبلغ 15 هزارتومان سنوات دریافت کرده است.
این رقم برای گروه 21 شغل به میزان 23411 تومان بوده است. در عین حال، گروه یک شغلی در سال جاری برای 12 ماه کارکرد مبلغ 181 هزارتومان و گروه 21 شغلی نیز برای همین مدت کارکرد 281811 تومان پایه سنواتی خواهند گرفت و یا به حساب آنها منظور خواهد شد.
اگر طرح مذکور به نتیجه برسد مبلغ پایه سنواتی گروه یک شغلی قبل از اتمام سال جاری برای هر ماه 31 هزارتومان تعیین می شود. این میزان برای گروه دو شغلی 31311 تومان و برای گروه های دیگر نیز افزایشی خواهد بود.
همچنین به عنوان نمونه دیگر، گروه 12 شغلی که در حال حاضر باید برای هر ماه کارکرد 18611 تومان سنوات بگیرد، این مبلغ به 33311 تومان افزایش می یابد. در عین حال، اینکه در صورت ارائه مصوبه کارفرمایان مجبور خواهند بود افزایش ها را برای کل ماه های سال منظور کنند و یا از زمان افزایش دوباره؛ هنوز مشخص نیست و بستگی به توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارد.
به صورت کلی، در صورت انجام این برنامه که به منظور کاهش شکاف بین هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار خواهد بود، کارگران در گروه یک شغلی سنوات 1111 تومان برای هر روز کارکرد و کارگران گروه 21 شغلی نیز 2171 تومان برای هر روز کارکرد در سال 93 دریافت خواهند کرد.
برخی مقامات آگاه عنوان کرده اند وزارت کار قصد دارد تا این طرح را قبل از پایان سال جاری و مطرح شدن مباحث مربوط به افزایش دستمزد سال 94، در شورای عالی کار دنبال کند.

 

دستمزد کارگران 1393

 

(ارقام پایه سنواتی 93 و پایه پیشنهادی به تومان)

 

پایه سنواتی پیشنهادی

پایه سنواتی سال 93

مزد شغل

(ریال)

گروه شغلی

1000

500

202970

1

1010

510

203840

2

1020

520

204709

3

1030

530

205581

4

1040

540

206453

5

1050

550

207611

6

1060

560

208772

7

1070

570

209933

8

1080

580

211383

9

1090

590

212835

10

1100

600

214574

11

1110

620

216316

12

1130

640

218058

13

1150

660

220376

14

1170

680

222695

15

1190

700

225023

16

2010

720

227920

17

2030

740

230822

18

2050

760

234302

19

2070

780

237785

20

سنوات 93 کارگران، 2 برابر خواهد شد + جدول

52
این مطلب مفید بود ؟20
برگرفته از مهر - /م
وبگردی