شادترین مردم ایران

شادترین مردم ایران مربوط به کدام استان ها هستند؟

تاریخ انتشار : 10 آذر 1394کد مطلب : 23737زمان مطالعه : 1 دقیقه
پژوهشگران شادکامی مردم ایران بعد از بررسی های دقیق و ارزیابی شادی مردم شهرها و استان های مختلف ، شادترین مردم ایران را معرفی کردند.

شادترین مردم ایران در کدام شهر ایران زندگی می کنند؟

یافته های پژوهش شادکامی مردم ایران و عوامل موثر بر آن از میان 30 استان مورد بررسی، استان زنجان را با 3/69 میانگین امتیاز شادکامی، شادترین استان کشور معرفی کرده است و از یزد با 12.3درصد میانگین امتیاز شادکامی، به عنوان پایین ترین سطح شادکامی نام برده است.
استان های گلستان، بوشهر، هرمزگان و کردستان از میزان شادکامی بالاتری از خط میانگین برخوردار بوده اند.
نتایج یک پژوهش بر روی 27 هزار و 883 ایرانی 18 تا 65 سال در کشور نشان داده است که بیشتر مردم کشور (39.3 درصد) از شادکامی سطح متوسطی برخوردارند.
35.4 درصد نیز شادکامی خود را کم توصیف کرده و در این میان، تنها 3 درصد خود را در سطح بسیار زیاد شادکام می دانند.
از هر استان کشور دست کم 800 نفر بررسی شده اند، سطح شادکامی با پرسش:آیا فردی با نشاط و شاداب هستید؟ در پنج سطح بسیار زیاد، زیاد، نه زیاد، نه کم، کم و بسیار کم مورد سنجش قرار گرفت.
همچنین معلوم شد مجردها، شادتر از متاهل ها ، دانش آموزان و دانشجویان شادتر از خانه دارها و شاغلان هستند.

شادترین مردم ایران مربوط به کدام استان ها هستند؟

4.340
این مطلب مفید بود ؟346
برگرفته از باشگاه خبرنگاران /ن
وبگردی