این تست شخصیت شناسی به شما می گوید که تا چه حد عصبانیت در وجود شما رخنه کرده و چطور می توانید آن را کنترل کنید.

شخصیت شناسی افراد عصبی

در حقیقت هیچ انسانی عصبانی، افسرده و ناراحت به دنیا نمی آید؛ بلکه این خستگی ناشی از اتفاقات ناخوشایند زندگی است که او را به جایی می رساند که احساساتش را به شکل عصبانیت و ناراحتی ابراز کند.

درحقیقت کینه، دشمنی و ارتباط نادرست با دیگران سلامت روانی فرد را به خطر می اندازد. گاهی اوقات در اوج عصبانیت هم آرام هستیم اما بعضی وقت ها مانند آتشفشان از کوره درمی رویم. عصبانیت هم احساسی است که مانند غم، شادی، ترس و. . . سراغ مان می آید اما اگر می بینید خشم شما شدت زیادی دارد و با یک جرقه ساده آتش می گیرید باید برای خودتان کمی نگران شوید. همین جا فرصت خوبی است که با یک تست ساده کشف کنید عامل عصبانیت شما در کدام بخش از زندگی تان نهفته و چطور می توانید با مهار کردن ماشه عصبانیت، رفتار آرام و منطقی تری داشته باشید و از زندگی بیشتر لذت ببرید.

تست شخصیت شناسی

1. در رستوران نشسته اید و گارسون به شما توجه نمی کند. چطور فکر می کنید؟

- سرش شلوغ است دیگر.

- به طور حتم به اندازه کافی برای او مهم نیستم.

- او کارش را خوب انجام نمی دهد.

2. به طور معمول وقتی عصبانی می شوید برای آرامش خودتان چه کار می کنید؟

- باشخصی حرف می زنید یا احساسات تان را روی کاغذ می نویسید.

- زمانی را برای آرامش خودتان در نظر می گیرید.

- سعی می کنید کاری انجام دهید که حواس تان از عاملی که شما را عصبانی کرده پرت شود.

3. مهم ترین عامل بحرانی زندگی شما کدام است؟

- بدبینی. نمی توانم به کسی اعتماد کنم.

- مردم گریزی. بودن با دیگران فایده ای ندارد.

- غم و اندوه. مشکلی در من وجود دارد.

4. مشتاق کدام مورد هستید؟

- دلم می خواهد دیگران مرا دوست داشته باشند.

- دلم نمی خواهد فقط دوست داشته شوم، می خواهم مردم مرا بیشتر از همه دوست داشته باشند.

- دوست داشتنی بودن برایم مهم نیست. فقط احترام می خواهم.


5. در تعطیلات به سر می برید. کنار ساحل دراز کشیده اید و در سکوت و آرامش به سر می برید. ناگهان یک خانواده پر سر و صدا کنار شما مستقر می شوند. واکنش تان چیست؟

- وسایل تان را جمع می کنید و به جای دیگری کمی دورتر از ساحل می روید.

- خوش تان نمی آید حتی ممکن است زیرانداز شما را هم اشغال کنند!

- با چشم غره و حتی به کار بردن الفاظی سعی می کنید آنها را از خودتان برانید.

6. کدام یک از موارد زیر شما را واقعا عصبانی می کند؟

- صداقت نداشتن. آدم هایی که فکر می کنند می توانند شما را فریب دهند.

- خودخواهی. افرادی که نسبت به دیگران توجه ندارند.

- خود برتربینی. کسانی که فکر می کنند بالاتر از دیگران هستند.

7. اگر با فردی مکالمه ای داشته باشید که حرف های تندی بین شما رد و بدل شود، بعد از آن چه حسی دارید؟

- احساس گناه می کنید و به خاطر اینکه آن فرد را ناراحت کرده اید شرمنده می شوید.

- می ترسید که طرف مقابل بعد از این مکالمه دیگر با شما رابطه خوبی نداشته باشد و ارتباط تان بهبود نیابد.

- از دست خودتان عصبانی می شوید چراکه اجازه داده اید احساسات تان بر شما غلبه کند.

8. در حال قدم زدن در خیابان هستید که می بینید سارقی کیف پیرزنی را می رباید. بعد از دیدن این حادثه چطور فکر می کنید؟

- چرا برای کمک به او کاری انجام ندادم؟

- چرا در اطراف من کسی نبود که به آن پیرزن کمک کند؟

- چرا آدم ها اینقدر بدجنس هستند؟

9. به تازگی در محل کارتان چه موضوعی شما را ناراحت کرده است؟

- برای پیدا کردن راه حل مناسب در حل یک مشکل ناتوان بوده اید.

- در یک جلسه ملاقات رئیس تان حرف شما را قطع کرده و شما را نادیده گرفته است.

- بی عدالتی. با چشم خودتان دیده اید کارمندی که سابقه کمتری دارد به راحتی ترفیع گرفته است.

10. یکی از دوستان شما مدام از پاسخ به تلفن ها و ای میل های تان طفره می رود. چطور فکر می کنید؟

- تعجب می کنید؛ مگر چه کار کرده اید که سبب آزردگی او شده اید!

- آزرده خاطر می شوید؛ واضح است که رفتار خوبی ندارد.

- مایوس می شوید.

11. در یک مهمانی دوستانه با فردی آشنا می شوید و با شما قرار می گذارد که برای شراکت کاری با شما تماس بگیرد. یک هفته می گذرد و طرف تماسی نمی گیرد. واکنش شما چیست؟

- به همه دوستانی که در مهمانی بودند بد و بیراه می گویید. همه این حرف ها بازی بوده و شما را سرکار گذاشته اند.

- شاید از شما خوشش نیامده است.

- افسرده می شوید؛ هیچ شانسی برای شما وجود ندارد.

12. برای دومین بار در یک مصاحبه شغلی شرکت کرده اید اما موفق نشده اید آن شغل را به دست بیاورید. چطور فکر می کنید؟

- در مصاحبه خوب نبوده اید. پس سرنوشت می گوید باید از اول شروع کنید.

- این شرکت ها واقعا وقت آدم را تلف می کنند.

- با این وضعیت اقتصادی نمی توانم کاری بهتر از این پیدا کنم.

تست شخصیت شناسی

اگر بیشتر پاسخ های تان قرمز است

شما بدترین دشمن خودتان هستید

وقتی فردی برای شما شرایط ناگواری را فراهم می کند یا زمانی که درگیر احساسات می شوید، ممکن است اعصاب تان خرد شده و دچار عصبانیت شدید شوید؛ البته این قابلیت را دارید که با دیگران به نرمی و ملاطفت هم رفتار کنید اما وقتی زمان برخورد با خودتان فراهم می آید، به شدت بی رحم و ظالم می شوید و به خودتان سخت می گیرید. استاندارد ها و ایده آل هایی که برای خودتان دارید بسیار بالاست که پشت آن ترسی وجود دارد؛ ترس از اینکه با ارزش نباشید و مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید.

فرمول عصبانی شدن برای شما به این شکل است که استرس در کنار شکست برای تان بحران ایجاد می کند. اما عصبانی شدن تلف کردن انرژی است و درهای نگرانی، اندوه و احساس تقصیر را به سمت شما باز می کند. از این رو به شما توصیه می شود که بپذیرید شما هم ممکن است فرد کاملی نباشید و دچار اشتباه شوید. اشتباهات تان را با لبخند پذیرا باشید و با خودتان مهربانانه تر رفتار کنید.

اگر بیشتر پاسخ های تان سبز است

دیگران عامل عصبانیت شما هستند.

وقتی فردی شما را نادیده می گیرد یا به شما توجه نمی کند، این حس سراغ تان می آید که مورد توجه دیگران قرار نگرفته اید و عصبانی می شوید. حتی ممکن است موقعیت های کوچک و بی اهمیت هم برای تان عصبانی کننده باشد؛ البته انتظار شما این است که هر فردی که شما را می بیند برای تان ارزش و احترام زیادی قائل شود بلکه این موضوع را یک قرارداد نانوشته اجتماعی می دانید که به دیگران احترام بگذارید.

مهم ترین عاملی که به شما عزت نفس می بخشد این است که از سوی دیگران مورد احترام قرار گیرید. فردی هستید که در کشمکش ها به سرعت درگیر می شوید و اعصاب تان به هم می ریزد. ببینید عصبانیت در چه جاهایی برای تان مضر است. اگر فکر می کنید فردی در مقابل شما رفتار خوبی ندارد، تلاش کنید از دیدگاه او به موضوع نگاه کنید. آیا برای این رفتار دلایل قابل قبولی پیدا می کنید؟ اگر می بینید عصبانی می شوید راه دیگری برای تخلیه عصبانیت تان پیدا کنید.

اگر بیشتر پاسخ های تان آبی است

از دست دنیا عصبانی هستید.

به عصبانیت به عنوان عاملی برای تغییر دنیا نگاه می کنید. باورتان این است که اگر هیچ کس واکنشی نشان ندهد، اگر همه سر جای خودشان بنشینند و اعتراض نکنند هیچ تغییری در زندگی ایجاد نمی شود. این طرز فکر گاهی می تواند مثبت باشد و شما را به هدف تان نزدیک کند اما گاهی هم مخرب است و عصبانیت ناشی از آن نه تنها ارتباط شما را با دنیا بهتر نمی کند بلکه به تخریب ارتباطات دامن می زند.

شاید عصبانیت در ابتدا یک سیستم هشداردهنده خوبی به دیگران باشد اما در درازمدت رفتاری همراه با آرامش، قدرت بیشتری به شما می بخشد. بهترین توصیه به شما این است که با دنیا مهربان تر باشید. قبول کنید رفتار همه آدم ها با هم فرق می کند. پذیرش به این معنا نیست که مجبور باشید همه چیز را بی چون و چرا بپذیرید بلکه به این معناست که به خودتان بگویید شما در دنیایی زندگی می کنید که شاید پایین تر از سطح انتظارات شما باشد و همیشه قرار نیست آدم ها مطابق سلیقه شما رفتار کنند.

نکته:

توجه کنید مردم با هم فرق دارند و به این تفاوت ها احترم بگذارید. سعی کنید بفهمید به تعداد آدم های روی زمین راه های مختلفی برای دیدن جهان وجود دارد و هرکس با توجه به بینش خود جهان بینی خاصی دارد. اگر در حال دعوا کردن درباره این هستید که چه کسی حقیقت را می گوید، شاید دچار اشتباه شده باشید. چشم اندازهای متفاوت و راه های گوناگون که به نظر می رسد کار شما را در قضاوت کردن راحت می کنند، لزوما بدین معنا نیستند که حق با یک فرد است و دیگری اشتباه می کند.

پس درباره درست و غلط بودن رفتار کسی زود تصمیم نگیرید، تفاوت های آدم ها را مد نظر قرار دهید و در مقابل نظرات مخالف بلافاصله جبهه نگیرید. وقتی عصبانی می شوید از انجام چنین کارهایی خودداری کنید:سرزنش کردن، وسط صحبت دیگران پریدن، برچسب زدن، شخصیت دیگری را تحلیل کردن، موعظه کردن، دستور دادن، نتیجه اخلاقی گرفتن، تهدید کردن، بازجویی کردن، به سخره گرفتن و سخنرانی کردن. علاوه بر اینها هرگز برای روبه رو شدن با یک فرد یا یک جریان احساسی از ای میل استفاده نکنید. همه اینها اقدامات اشتباهی هستند که ممکن است مرتکب شوید و به بدتر شدن اوضاع دامن بزنید.

تا 10 بشمارید

یکی از شیوه های موثر برای کاهش خشم و عصبانیت این است که در موقع عصبانیت قبل از هر نوع پاسخی از یک تا 10 بشمارید. این کار به شما فرصت می دهد تا بتوانید در مورد واکنش بعدی به درستی تصمیم بگیرید و خودتان را تا حدودی آرام کنید. چند نفس عمیق بکشید و بعد در یک وضعیت آرام تر و بهتر راه حل های خود را در مورد موضوع بررسی کنید. اگر احساس می کنید در مواردی فریاد زدن به نفع تان است می توانید آن را انجام دهید اما برون ریزی احساسات تان این بار توسط خودتان انتخاب شده و در نتیجه خشم غیرقابل کنترل به وجود نیامده است. پس جای نگرانی نیست.

شخصیت شناسی : زود عصبانی می شوید؟

شخصیت شناسی : زود عصبانی می شوید؟ : امتیاز : 3.7 تعداد رای : 30
این مطلب مفید بود ؟228
برگرفته از زندگی ایده آل-/ف
برچسب :
نظرات
وبگردی