نمناک سبک زندگیکار و زندگی دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری چگونه است؟
مراحل اخذ جواز تاسیس و گرفتن گروانه بهره برداری اصول و روال خاص خود را دارد که دانستن آنها برای به ثمر رسیدن کار الزامی است , در ادامه نکات مشاهده خواهید کرد.

رپورتاژ آگهی :مراحل اخذ جواز تاسیس

 • مراجعه به اداره کل صنایع و معادن استان مربوطه و یا معاونت برنامه ریزی توسعه و نوسازی وزارت صنایع و معادن و ارائه درخواست صدور جواز تاسیس با ذکر نوع تولید ظرفیت و محل احداث.
 •  ارسال درخواست متقاضی به معاونت برنامه ریزی،توسعه و نوسازی توسط اداره کل 
 •  بررسی درخواست توسط کارشناسان معاونت توسعه و نوسازی در ظرف یک هفته کاری
 •  اظهار نظر حوزه معاونتذکر شده به متقاضی .درصورتی که با درخواست ارائه شده  موافق شود، متقاضی  موظف است در ظرف مدت 3 ماه طرح توجیه فنی و اقتصادی خود را تهیه و تسلیم کند.
  تبصره 1- فرمهای راهنما  جهت راهنمایی و تهیه طرح در ادارات کل در دسترس متقاضی است.
  تیصره 2- برای پروژه های معدنی مانند پودرهای سنگ صدف نمک ،صنعتی،معمولی و برخی مواد دیگر که نیاز به سرمایه گذاری بالایی ندارد تکمیل و ارائه فرم مذکور برای صدور جواز تاسیس کافی است.
  تبصره 3- متقاضی قادر است  طرح توجیه فنی و اقتصادی خود را همراه با درخواست تواما ارائه دهد.
  تبصره 4- ضوابط بهداشت محیط کار و تجهیزات احتمالی لازم در طرح منظور گردد.
  تبصره 5- محدودیتهای احداث منطقه ای (شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان و ...) در ارائه طرح رعایت گردد.
 • بررسی طرح ارسالی و محاسبه و اعلام هزینه صدور جواز تاسیس به متقاضی در ظرف یک هفته کاری
 • صدور جواز تاسیس توسط معاونت برنامه ریزی،توسعه و نوسازی و تحویل آن به متقاضی پس از دریافت فیش هزینه واریزی.

تبصره:میزان حقوق دولتی جهت صدور جواز تاسیس بر مبنای نیم در هزار سرمایه گذاری ثابت مندرج در جواز تاسیس حداکثر تا سقف یک میلیون ریال بوده که توسط کارشناس مربوطه محاسیه و جهت واریز به دارنده جواز تاسیس اعلام خواهد شد.

جواز تاسیس

تمدید جواز تاسیس

1- مدت اعتبار جواز تاسیس یکسال از زمان صدور جواز تاسیس می باشد و متقاضیموظف است  ظرف مدت تعیین شده نسبت به خرید زمین ،آب ،حق انشعاب برق،قرارداد ساخت یا خرید ماشین آلات و نیز تشکیل شرکت و غیره اقدام کند.

2- کارشناس حوزه بررسی کننده موظف است هر سه ماه یک بار ضمن بازدید از طرح پیشرفت فیزیکی آن را گزارش دهد.

3- چنانچه متقاضی بنا به علل موجه موفق به اقدام موارد مندرج در ظهر جواز تاسیس در مدت تعیین شده نگردید با ارائه درخواست کتبی از سوی متقاضی جواز تاسیس صادره حداکثر تا 2 بار و هر بار به مدت 6 ماه الی 1 سال از سوی مرجع صادر کننده قابلیت تمدید دارد.

4- تمدید مجدد جواز تاسیس منوط به پیشرفت کار مناسب نسبت به تمدید قبلی می باشد.

تبصره 1- بر اساس مصوبه هیات دولت در هر دوره از تمدید جواز تاسیس مبلغ ده هزار ریال بابت حقوق دولتی توسط متقاضی به حساب خزانه دولت واریز میگردد.
تبصره 2- تغییر محل واحد مربوطه در صورت تطبیق با سایر ضوابط منوط به موافقت مرجع صادر کننده میباشد.

5-پذیرش هرگونه تغییر در نام دارنده جواز تاسیس و پورانه بهره برداری منوط به تایید مرجع صادر کننده است و انجام تغییر نام مستلزم رعایت مسائل حقوقی و اداری مربوطه می شود.

6- هرگونه تغییر در ظرفیت طرح و نوع تولید نیاز به ارائه طرح اصلاحی و یا توسعه ای از سوی متقاضی جهت بررسی وتایید خواهد بود.

پروانه بهره برداری

مجوزی که برای همه فعالیت‎ها‎ی صنعتی صادر می شود پروانه بهره برداری نامیده می شود. پروانه بهره برداری در صورتی قابل اخذ و صدور است که در تمامی بخش ها اقدامات لازم برای راه اندازی کارها انجام شده باشد.به طور مثال  تامین زمین تاسیسات، احداث ساختمان، نصب ماشین آلات خط تولید، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی می باشد که تمامی واحدهای صنعتی که مشغول  فعالیت‎های اقتصادی هستند می‎توانند با داشتن شروط لازم جهت اخذ و یا ابطال پروانه بهره برداری اقدام کنند.

پروانه بهره برداری

مراحل اخذ پروانه بهره برداری

 •  ارائه درخواست متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیاز
 • استعلام از دستگاه‎ها‎ی ذیربط
 •  تکمیل و ارائه فرم پروانه بهره برداری
 •  بازدید کارشناس، تعیین ظرفیت واحد و تایید مندرجات فرم تکمیل شده
 •  پرداخت هزینه تمبر پروانه بهره برداری
 •  اخذ پروانه بهره برداری

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه بهره برداری

 •  فیش واریزی عوارض مجوزی فعالیت اقتصادی
 •  تصویر کلیه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی
 • تصویر شناسنامه کارت ملی برای متقاضیان حقیقی
 •  ارائه پایان کار ساختمانی از سازمان عمران و توسعه شهری
 •  موافقت استاندارد برای واحد‎ها‎ی مشمول استاندارد اجباری
 •  تصویر مصداق سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کسب و کار
 •  کسب تایید از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی برای واحدهای مواد غذائی، داروئی و بهداشتی
 •  کسب تایید از استانداری، اداره کل محیط زیست بهداشت و کار و امور اجتماعی در خصوص پروژه مربوطه

مراحل اخذ پروانه ساخت برای زمین یا ملک کلنگی

 1. مراجعه مالک یا وکیل  به دفتر خدمات الکترونیک با به همراه داشتن سند و اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری فتوکپی.

2. اخذ و تکمیل فرم چاپی برای اخذ پروانه ساخت برای زمین یا تخریب و نوسازی برای ملک کلنگی و تحویل آن به دفتر به انضمام مدارک ذکر شده و تشکیل پرونده 

3. پرداخت حق تشکیل پرونده و بازدید در وجه دفتر خدمات و اخذ رسید. در صورت مطالبه فیش پرداخت نوسازی از سوی دفتر به اداره درآمد شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت آن اقدام وفیش مربوطه به دفتر ارائه گردد.

4. بازدید از ملک توسط مامور دفتر یک روز بعد از تشکیل پرونده و گزارش کتبی مامور بازدید به دفتر.

5. در صورت  تطبیق نداشتن  ابعاد زمین با مندرجات سند، دستور نقشه صادر شده و به مالک تحویل داده می شود .در مورد املاک کلنگی فرم تعهد تخریب توسط مالک تکمیل و از طریق دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء خواهد شد.

6. انجام مراحل طراحی معماری فنی

شروع عملیات :در ابتدا  مالک به منظور شروع کار برگ شرع به کار را از مهندس ناظر گرفته و پس از حصاربندی جلو بنا و نصب تابلو و فتوکپی سند وپروانه به ناحیه مربوطه مراجعه و تشکیل پرونده می دهد. سپس با مراجعه به ادارات آب، برق، گاز و در جریان قرار دادن آنها از جریان عملیات تخریب و پس از قطع،جا به جایی، تبدیل و بازدید بازرسان ادارات فوق و پس از بازدید مأمور ناحیه و نبودن هیچگونه مانعی عملیات تخریب و ساخت شروع خواهد شد. قبل از اقدام به تخریب نسبت به قطع گاز و درخواست لوله کشی گاز کارگاهی اقدام شود. مالک می تواند با در دست داشتن اصل پروانه به ادارات پست مراجعه و به تعداد واحد ها که طبق نقشه شماره گذاری شده کدپستی جداگانه بگیرد.

ثبت لوگو

 لوگو نوعی طرح قابل لمس است برای نشان دادن خدمات، محصولات و کالای مورد نظر است. لوگو بیانگر چهره و منظر هر برند است، بنابراین طرح آن از  اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اگر یک لوگو به خوبی و درست طراحی شود می تواند  برای نام تجاری یا برند  قدرتمند بوده و ارزش زیادی داشته باشد..داشتن دانش کافی، تجربه و خلاقیت از گزینه هایی است که هر طراح لوگو، آرم و نشانه قوی و حرفه ای باید آن ها را داشته باشد.لوگو باید تداعی کننده ویژگی های یک محصول در ذهن مشتریان باشد.

ثبت لوگو

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت لوگو

 لوگو به دو شکل حقیقی و حقوقی قابل   ثبت است. مدارک مورد نیاز برای  نشان تجاری حقیقی و حقوقی متفاوت است. برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکتت نام برده شود. قبل از شروع ثبت لوگو مدارک ذیل را تهیه کرده  و آن ها را اسکن کنید.

ثبت شرکت

در هر کشوری پایه و اصول درست یک فعالیت اقتصادی مستلزم انجام مراحل قانونی ثبت شرکت و اطلاع رسانی درست کارکرد آن فعالیت به اداره مالیات می باشد. ثبت شرکت بصورت صحیح و با در نظر گرفتن کلیه نکاتی که لازمه  شروع یک فعالیت اقتصادی است، نیازمند علم و تجربه کافی بوده و در توان وکلای باسابقه ثبتی می باشد. مسائلی اعم از انتخاب نام شرکت، تحریر صحیح موضوع فعالیت شرکت، مشاوره صحیح و درست در زمینه میزان سرمایه اولیه شرکت و …. در ابتدای ثبت شرکت باید در نظر گرفته شود.

ثبت برند

ثبت برند

اخذ گواهینامه نام تجاری یا همان «برند» یک سند معتبر با مزایای مختلف برای کسی است که آن را از اداره کل مالکیت صنعتی دریافت می کند.ثبت برند را در تمامی رشته های مشاغل مختلف با کالاهای مختلف در زمینه های بازرگانی، تولیدی، فروشگاهی و خدمات نیز می توان اخذ نمود.ثبت برند می تواند به طور مستقیم بر روی کالای قابل عرضه اعتبار بخشی کند و انحصار و حمایت دولت را در پشتیبانی از صاحب برند  به همراه خواهد داشت. شما با  ثبت نام تجاری در صنف خود می توانید انحصار را در اختیار خود گرفته و اجازه استفاده و کپی برداری را از رقبای خود بگیرید.

وقتی برندها دارای ارزش مالی می شوند که نکات مختلفی روی آنها انجام شود.به طور مثال  نوع انتخاب اسم برای هر صنف متفاوت است و یا فارسی و یا لاتین بودن آن، و یا نوع کالاهایی که برای آن انتخاب می شود و رعایت اصول قانونی جاری کشور در امور ثبت آن و یا نوع تبلیغات و  عرضه کردن آن  به بازار.

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری چگونه است؟

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری چگونه است؟
:
امتیاز : 5 تعداد رای : 4
برگرفته از lajvargroup.org / ص
این مطلب مفید بود ؟ 4 0
نظر کاربران
نظر سنجی برای این مطلب غیر فعال شده است .