نمناک سرگرمیفال فال روز پنج شنبه 26 آذر 1394
فال ، فال روزانه
برای آگاهی از وقایع مهم پیش روی خود در روز پنج شنبه 26 آذر 1394 متناسب با ماه تولدتان فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
تاریخ انتشار : 26 آذر 1394
فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین فروردین ماه

 امروز خیلی خوش بین و خوشحال هستید و دیگران بهتان توجه می کنند. شما نیز خیلی راحت با آنها ارتباط برقرار می کنید، برای اینکه خودتان هم دوست دارید در کانون توجه دیگران باشید. شما به خاطر اینکه لحظات به یادماندنی با دوستان تان داشته باشید، ترجیح می دهید دوستی هایتان در خفا و به دور از چشم مردم باشد. این کار از نگرانی هایی که در جمع های شلوغ به وجود می آید جلوگیری می کند.

فال روزانه برای متولدین اردیبهشت ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین اردیبهشت ماه

اگر امروز یک نفر طوری با دارایی و مایملک شما رفتار کند که انگار به خودش تعلق دارد، شما خیلی خیلی ناراحت خواهید شد!! بنابراین ناگهان حالت تدافعی به خود گرفته و آن فرد را دشمن خود می دانید، برای اینکه امروز گرایش خیلی شدیدی که به وسایلتان دارید باعث می شود آنها را جزئی از هویت خود بدانید. ولی فراموش نکنید وابستگی بیش از حد به وسایل تان در این موقعیت اصلا رفتاری منطقی نیست. اگر شما نتوانید چیزهایی را که دارید با دیگران قسمت کنید، به هیچ وجه نخواهید توانست با این افراد به راحتی کار کنید.

فال روزانه برای متولدین خرداد ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین خرداد ماه

شما امروز در مورد یکی از پروژه های کاریتان ایده های خیلی بزرگی در سر دارید، اما شک و تردیدی که به خود دارید مانع از این می شود به افراد دیگر بگویید که در سرتان چه می گذرد. شاید شما روزهای دیگری را به یاد آورید که به اندازه کافی به حرف هایی که می زدید عمل نمی کردید. باوجود این عصبانی شدن کاری بی اساس و بی فایده است. اگر شما به میزان حد و حدود خود وفادار باشید، راحت تر می توانید افکار خود را با دیگران در میان بگذارید. بهتر است به جای اینکه قول هایی بدهید که از عهده انجام دادنشان برنیایید، از افراد دیگر هم کمک بخواهید.

فال روزانه برای متولدین تیر ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین تیر ماه

شما می توانید بازگشت ماه به نشانه تان را حس کنید، چراکه احساسات تان شدیدتر و نوسان های رفتاری تان نسبت به قبل بیشتر شده است. اما وقتی که پلوتو در سومین خانه تان یعنی خانه ارتباطات با خورشید تعامل برقرار می کند، قدرت و توانایی هایتان نیز بیشتر می شود. پس شانس خود را امتحان کرده و قبل از اینکه فرصت هایتان را از دست بدهید، افکار و ایده های خود را ابراز کنید.

فال روزانه برای متولدین مرداد ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین مرداد ماه

 امروز ماه در پنجمین خانه تان یعنی خانه خلاقیت قرار می گیرد و شما وسوسه می شوید کاری را انجام دهید که ذات واقعی تان را به نمایش بگذارد. این سخن به این معنی نیست که به خودتان سختی می دهید تا کاری را با شیوه ای متفاوت از روشهای خسته کنده کاریتان انجام دهید؛ بلکه بدین معنی است که وقت کافی اختصاص می دهید تا چیزی خلق کنید که واقعاً برایتان مهم باشد. این کار شاید مهم ترین تلاشتان باشد، چراکه با این کار می توانید با رفتار ژرف خود بر دیگران هم تاثیر بگذارید.

فال روزانه برای متولدین شهریور ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین شهریور ماه

شما احساس می کنید ناچارید کارهایی را انجام دهید که این کارها در واقع اصلاً وظیفه شما نیست. اما شما نمی توانید بدون اینکه مشکلی درست شود اقدامی بکنید. حتی اگر فکر می کنید با شما غیر منصفانه رفتار می شود بهتر است فعلاً کاری نکنید. پس سعی کنید کارهایی را انجام دهید که مجبور نشوید در مقابل دیگران مقاومت کنید، شما بعدها برای حل کردن این مشکل وقت کافی خواهید داشت.

فال روزانه برای متولدین مهر ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین مهر ماه

 دلشوره های امروز شما برایتان آزاردهنده می شوند و از آنها خیلی می ترسید. هل نشوید. توانایی های درونی شما مثل همیشه نیستند. احساس شما امروز کمی آشفته و غیرواقعی می شود. ولی بدان معنا نیست که از بین رفته باشد. سعی کنید درباره همه چیز واقع گرا باشید. بعداً از این کار راضی و خوشحال خواهید شد. اگر از موقعیت همیشگی و قدیمی خود با همان حقوق همیشگی خسته شده اید و ناراضی هستید، باید از رئیس خود بخواهید که افزایش حقوق بدهد. صداقت داشته باشید و در مورد اهداف و خواسته های خود رک و راست باشید. نشان دهید که می خواهید قدمی رو به جلو بردارید.

فال روزانه برای متولدین آبان ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین آبان ماه

هنگامی که پلوتو از محدوده تاریکی خارج می شود، اتفاق مهمی نیز افتاده است که همچنان ادامه می یابد و شما را به دردسر می اندازد. مهم نیست که شما چگونه سعی می کنید از گفتن حقیقت اجتناب ورزید، شما باز هم با ترسهای قدیمی روبرو خواهید شد. اما نباید نگران باشید؛ برای اینکه فردا خورشید دوباره به نشانه شما بازمی گردد و منفی بینی که به زندگی شما سایه افکنده را پاک می کند.

فال روزانه برای متولدین آذر ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین آذر ماه

شما زیاد علاقه ندارید احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید. درحقیقت چون ماه جدید برج سنبله محجوب در چهارمین خانه تان (یعنی خانه خانواده) قرار گرفته است، شما شدیداً گوشه گیر شده اید. شما بیشتر دوست دارید داخل خانه بمانید، بنابراین مجبور نیستید وارد گروه های بزرگ مردمی بشوید. شما نباید فکر کنید که دچار دردسر و گرفتاری شده اید؛ برای اینکه امروز زیاد اجتماعی نیستید.

فال روزانه برای متولدین دی ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین دی ماه

مثل اینکه امروز همه می خواهند دوست شما باشند و شما نمی توانید به کسانی که ازتان درخواست کمک می کنند به راحتی جواب منفی دهید. شما احساس محبوب بودن می کنید و نمی خواهید که این محبوبیت را از دست بدهید. با این حال درست نیست که به خاطر اینکه دیگران شما را دوست داشته باشند از آنها حمایت کنید. الان بهترین تاکتیک برای شما متعادل نگه داشتن روابط دوستانه تان است.

فال روزانه برای متولدین بهمن ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین بهمن ماه

امروز شما کمتر از آن چیزی که به دیگران نشان می دهید آرام و خونسرد هستید. حتی اگر احساسات تان پیچیده و آشفته باشد، آنقدر روی آنها کنترل دارید که به دیگران نشان دهید خونسرد و بی خیال هستید. اما پنهان کردن احساسات تان می تواند نتیجه عکس روی شما داشته باشد، همچنانکه محدودیت های شما باعث می شود شما کمتر از قبل قابل اطمینان باشید. اگر آسیب پذیری خود را کمتر نشان دهید به نفع شما خواهد بود و به اطرافیان تان شما یادآوری خواهد کرد که شما نیز انسان هستید.

فال روزانه برای متولدین اسفند ماه در روز 26 آذر 1394

- فال روزانه در روز 26 آذر 1394 برای متولدین اسفند ماه

هم اکنون شما می دانید که چه می خواهید و تا موقعی که کارهایتان شما را به اهدافتان برسانند از خدا می خواهید بهتان صبر و شکیبایی بدهد. اما اگر ببینید در بخشی از کارتان با شکست مواجه شده اید این عقب گرد باعث ناامیدی تان می شود. شما باید نصیحت های سازنده را گوش کنید. اگر شما بدانید در اینجور مواقع برای پیشرفتتان چه کاری باید انجام دهید می توانید بر ناامیدی غلبه کرده و دوباره تلاش کنید.

فال روز پنج شنبه 26 آذر 1394

فال روز پنج شنبه 26 آذر 1394
:
امتیاز : 3.4 تعداد رای : 19
این مطلب مفید بود ؟ 13 6
برچسب ها :
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف