قاشق 13 سانتی
زن جوان بعد از آنکه اشتباها استخوان ماهی را بلعید و گیر کردن استخوان ریز موجب ناراحتی او شد در تصمیمی باورنکردنی با یک قاشق بزرگ سعی در خلاص شدن از شر استخوان کرد.

زنی که برای خلاص شدن از استخوان گیرکرده داخل گلویش قاشق قورت داد

زنی در حالی که قصد بیرون کشیدن تیغ ماهی از دهان خود را داشت، قاشق 13 سانتی متری را بلعید و پزشکان در شنزن چین فورا برای درآوردن این قاشق از دوازدهه زن آندوسکوپی اورژانسی انجام دادند. این بیمار که نام "او لی لی" معرفی شده است، ادعا می کند که این اتفاق 4 روز پیش رخ داده است، و چون او احساس درد معده نداشته، به پزشک مراجعه نکرده است. او ظاهرا سعی کرده بود که از قاشق فلزی استفاده کند، تا استخوان ماهی را که در گلویش گیر کرده بود، خارج کند اما به طور تصادفی از انگشتانش رد شد و موجب بلعیدن آن شد و نتیجه تصویری شد که در این بخش جالب سرگرمی نمناک مشاهده می کنید.

قورت دادن قاشق

قاشقی که قورت داده شد 

هنگامی که او روز دوشنبه به بیمارستان مراجعه کرد پزشکان خواستن که فورا از اشعه ایکس استفاده کنند و تصویر قاشق را که در دوازدهه وی گیر کرده بود، مشاهده کردند. دکتر سان تینگجی به Pear Video گفت:"همانطور که قاشق در موقعیت تا حدودی افقی قرار داشت، ما آن را به دقت ، طوریتنظیم کردیم تا قبل از بیرون آمدن، عمودی نشود."

قورت دادن قاشق 13 سانتی

قاشق 13 سانتی که زنی قورت داد 

قاشق فلزی موجب ورم و فرسایش در دوازدهه بیمار شده بود، اما پزشکان توانستند آن را از بین ببرند و پس از درمان، زن تخلیه شد و انتظار میرفت که کامل بهبود یابد ؛ به نظر می رسد که زن کاملا بهبود یابد . این در حالی است که ما در سال های گذشته هم نمونه هایی را داشته ایم که ظروف را در حال خوردن غذا بلعیده اند به طور مثال در سال گذشته مردی را داشتیم که در حال خوردن شربت، قاشقش را بلعیده بود و از این قبیل موارد... .

قورت دادن قاشق برای درآوردن استخوان از گلو !

3.214
این مطلب مفید بود ؟95
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب /ن
وبگردی