قضاوت
در اینجا جملاتی زیبا در اختیارتان قرار داده ایم که با خواندنشان و اندکی تآمل شاید قضاوت کردن در مورد دیگران را کنار بگذاریم.

اس ام اس قضاوت کردن در مورد دیگران

با این که همه ما می دانیم قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران از زشت ترین و آزاردهنده ترین ناهنجاری های رفتاری ما است؛ اما بیشتر اوقات آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب آن می شویم و موجب آزردگی خاطرشان می شویم،در اینجا جملاتی زیبا در اختیارتان قرار داده ایم که با خواندنشان و اندکی تآمل شاید قضاوت کردن در مورد دیگران را کنار بگذاریم.

قضاوت

انسانها را از روی عکس هایشان

قضاوت نکنید

هیچ انسانی از

دلتنگی هایش عکس نمیگیرد

 

******♥♥♥♥******

 

وقتی دیگران را قضاوت میکنی

آنها را نه، بلکه خودت را تعریف میکنی...!

 

******♥♥♥♥******

 

از زندگی آموختم تا با کفش کسی راه نرفتم؛رفتنش را قضاوت نکنم....

 

******♥♥♥♥******

 

بچه که بودیم

قضاوت نمی کردیم

و همه یکسان بودیم

بزرگ که شدیم

قضاوت های درست و غلط

باعث شد که اندازه

دوست داشتنمون تغییر کنه...

کاش هنوز همه رو

به اندازه بچگی دوست داشتیم

 

******♥♥♥♥******

 

چقدر دردآور است میخواهی خوب باشی

که میخواهی با همه مهربان باشی

اما بد فهمیده شوی و بد قضاوت شود

اما با تمام این قضاوت ها مهم نیست

من برای خودم زندگی میکنم

 

******♥♥♥♥******

 

شخصی در ڪاباره میمیرد

و شخصی دیگر در مسجد

شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بود

و دومی برای دزدیدن ڪفشها

پس انسانها را به میل خود قضاوت نڪنیم

 

******♥♥♥♥******

 

انسان ها برای اینکه خود

قضاوت نشوند

در قضاوت دیگران عجله میکنند

 

******♥♥♥♥******

 

موقعیتی که هرگز

در اون نبودی رو قضاوت نکن

 

******♥♥♥♥******

 

هیچ کس اونقدر بی گناه نیست

که بتونه زندگی دیگران رو قضاوت کنه

پس سکوت لطفا...

 

******♥♥♥♥******

 

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم و دیگران را قضاوت کنیم.

تمام نیروی خویش را باید برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم

و سعی کنیم تمامی خصوصیات و صفات بدمان را تغییر دهیم

 

******♥♥♥♥******

 

کسی را قضاوت نکنید ،

فقط برای اینکه گناهانش با گناه های شما فرق دارد...

 

******♥♥♥♥******

 

قضاوت و پیش داوری درباره

یک شخص،

مشخص نمی کند

او کیست؛

مشخص می کند

شما کیستید...!

 

******♥♥♥♥******

 

هیچ کس دراین دنیا کامل نیست

اگر از آدمها بخاطر

اشتباهاتشان دوری کنی

همیشه تنها خواهی ماند

پس کمتر قضاوت کن

و بیشتر عشق بورز.

جملات زیبای قضاوت کردن در مورد دیگران

4.2111
این مطلب مفید بود ؟9417
وبگردی