قطعه هنرمندان
اولین مزار قطعه هنرمندان و نخستین هنرمندی که در این قطعه آرمید متعلق به یکی از فرزندان عرصه شعر و ادب فارسی است.

اولین مزار قطعه هنرمندان بهشت زهرا

قطعه ی هنرمندان در بهشت زهرا و خانه ابدی صدها هنرمند کشورمان برای اولین بار مزار فرزند ملک الشعرای بهار را در خود جای داد.

ملک مهرداد بهار پژوهشگر و نویسنده، پسر ملک الشعرای بهار نخستین هنرمندی است که در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران آرمید.

مزار ملک مهرداد بهار

 

«ملک مهرداد بهار » پژوهشگر و نویسنده، پسر ملک الشعرای بهار نخستین هنرمندی است که در در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران آرمید. عسل بیگدلی عکاس کلیدملی مجموعه عکسی از حال و هوای قطعه هنرمندان در آخرین روزهای اسفند13955 گرفته است. روزهایی که مثل امروز در فرهنگ ما به یادآوری گذشتگان معروف است و در آستانه آخرین پنجشنبه سال نیز فرصتی برای گرامیداشتن همه رفتگان است.

اولین کسی که در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن شد

4.418
این مطلب مفید بود ؟162
برگرفته از کلید ملی /ن
برچسب :
وبگردی