قفس ببر
مردی که در حالت عادی قرار نداشت بی توجه به هشدارها به سمت قفس ببر سیرک رفت و دستش را داخل قفس برد که ناگهان با حمله حیوان وحشی دچار آسیب شد.

مرد مست چینی با غذا دادن به ببر داخل قفس جان خود را به خطر انداخت

علامت و نوشته ی هشدار دهنده ای که در کنار قفس حیوانات باغ وحش بارها و بارها دیده اید اما گاهی بی توجهی به ان را نیز شاهد بوده اید ، رفتار خطرناکی که می تواند موجب آسیب شود درست به طرزی که برای پیرمرد چینی اتفاق افتاد.
Don't feed the animals. The warning is meant to keep people safe. An elderly man in China found this out the hard way.
قفس ببر

مرد مست دستش را داخل قفس ببر برد 

ببر وحشی از پشت قفس 2 انگشت مرد چینی را گاز گرفت

پیرمرد چینی که در حالت طبیعی نبود بی توجه به خطر نزدیک شدن به قفس ببر سیرک جلو رفت و اقدام به غذا دادن به حیوان وحشی کرد که دچار حادثه شد.
مرد 65 ساله چینی بعد از نزدیک کردن دست خود به قفس ببر برای غذا دادن به حیوان وحشی با عکس العمل ببر غافلگیر شد ؛ حیوان وحشی 2 انگشت دست او را گاز گرفت و جراحت جدی ایجاد کرد.
کارکنان سیرک به سرعت خود را به قفس رسانده و جان پیرمرد را نجات دادند.  به گفته ی حاضرین در صحنه این مرد قبل از آمدن به سیرک به دلیل مصرف الکل دچار حالت غیرطبیعی شده بود.

 ویدئوی لحظات ترسناک گرفتار شدن انگشتان دست مرد مست میان دندان های ببر سیرک

 

کار هولناک مرد مست مقابل قفس ببر وحشی + فیلم

3.211
این مطلب مفید بود ؟74
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن
وبگردی