نمناک ورزشلیگ برتر جشن قهرمانی زود هنگام پرسپولیس
قهرمانی پرسپولیس ، جشن قهرمانی پرسپولیس
پرسپولیس با کسب پیروزی مقابل ماشین سازی در هفته ٢٧ لیگ برتر می تواند قهرمانی خود را ٣ هفته زود تر از پایان لیگ شانزدهم قطعی کند.
تاریخ انتشار : 21 فروردین 1396

جشن قهرمانی پرسپولیس

قهرمانی زود هنگام پرسپولیس که د ر تاریخ لیگ برتر کم سابقه به حساب می آید ، خیلی از معاد لات و برنامه ریزی های لیگ را بر هم زد ه و د ر فاصله ٤ هفته ماند ه به پایان لیگ شانزد هم، مسئولان د ر تد ارک برگزاری جشن قهرمانی سرخپوشان د ر تهران هستند . با این که برخی مسئولان سازمان لیگ از لزوم اهد ای جام به قهرمان د ر هفته پایانی لیگ خبر د اد ه بود ند ، بالاخره فد راسیون زیر بار رفته که زود تر از موعد جام قهرمانی را به پرسپولیس اهد ا کند ، د رست مثل خیلی از لیگ های معتبر اروپا که بارها چنین اتفاقی رخ د اد ه است. 

اهدای جام در آزادی

 
پرسپولیس با کسب پیروزی مقابل ماشین سازی د ر هفته ٢٧ لیگ برتر می تواند روی کاغذ هم قهرمانی خود را ٣ هفته زود تر از پایان لیگ شانزد هم قطعی کند . این د ر شرایطی است که سرخپوشان هفته آخر باید د ر مشهد مقابل سیاه جامگان قرار بگیرند که د ر آستانه سقوط قرار د ارد . د ر همین راستا برخی هواد اران پرسپولیس د رخواست د اشتند بازی هفته سی ام به تهران منتقل شود که اصلا د رخواست منطقی نبود . از سوی د یگر بحث اهد ای جام قهرمانی به پرسپولیس قبل از هفته سی ام د ر ورزشگاه آزاد ی مطرح شد که د ر ابتد ا با مخالفت سازمان لیگ روبه رو شد . با این حال بعد از جلساتی که مد یران پرسپولیس ، فد راسیون و وزارت ورزش برگزار کرد ند ، قرار بر این شد د ر صورت قطعی شد ن قهرمانی سرخپوشان د ر تبریز، جام قهرمانی د ر هفته ٢٨ لیگ و بعد از د ید ار مقابل پد ید ه د ر تهران به آنها اهد ا شود.
 
 
قهرمانی پرسپولیس

اتفاق بی سابقه در ایران

 اتفاق بی سابقه در ایران
 با این که تیم هایی د ر ١٥ د وره قبلی لیگ برتر بود ه اند که زود تر قهرمانی خود را قطعی کرد ه اند اما تا به حال سابقه ند اشته جام قهرمانی زود تر از پایان لیگ ایران به تیمی اهد ا شود . این بار سنت شکنی از سوی مسئولان فد راسیون انجام شد ه، د ر شرایطی که این اتفاق د ر خیلی از لیگ های معتبر اروپایی رخ د اد ه و مخالفت کرد ن با آن د لیل منطقی ند اشت. از تیم هایی که قهرمان زود هنگام لیگ برتر شد ه اند ، می توان به سپاهان، فولاد و استقلال اشاره کرد که البته پرسپولیس د ر صورت شکست ماشین سازی می تواند د ر کنار سپاهان د ر لیگ د وم، رکورد د ار قهرمانی زود هنگام د ر تاریخ لیگ برتر شود .
 
درودگر:نباید حق هواداران پرسپولیس پایمال شود .
 
صاد ق د رود گر، کارشناس مد یریت فوتبال د رباره بحث های به وجود آمد ه پیرامون جشن قهرمانی پرسپولیس می گوید :«آنهایی که با برپایی جشن قهرمانی پرسپولیس د ر ورزشگاه آزاد ی د ر هفته های ٢٨ یا ٢٩ لیگ برتر مخالفت کرد ند ، خیلی خوب قوانین را نمی د انند . قانون هیچ منعی برای این کار نگذاشته و د ر اکثر کشورهای اروپایی نیز چنین اتفاقی بعد از قهرمانی زود هنگام یک تیم رخ می د هد . اسپانسرها د ر این میان نقش تعیین کنند ه ای د ارند و پرسپولیس هم با توجه به قهرمانی اش می تواند تعیین کند که د ر کد ام هفته جام را بگیرد .»
 
وی همچنین می افزاید :«اینکه پرسپولیس د ر حضور هواد ارانش جشن قهرمانی بگیرد ، حقش است و برگزاری این مراسم هم خللی د ر برگزاری مسابقات لیگ به وجود نمی آورد . وقتی قرار نیست د ر جد ول مسابقات تغییری به وجود بیاید ، پس نباید هواد اران پرسپولیس را از د ید ن جشن قهرمانی محروم کنیم. البته این که گفته می شد به خاطر برپایی این جشن، بازی آخر پرسپولیس با سیاه جامگان به تهران منتقل شود ، اصلا حرف منطقی نیست.» 
 

جزیره، الگویی برای ایران

 اتحاد یه فوتبال انگلیس که یکی از باکیفیت ترین لیگ های جهان فوتبال را برگزار می کند ، بارها به تیم های قهرمان اجازه د اد ه زود تر از موعد و د ر حضور هواد ارانش جشن قهرمانی خود را برپا کنند . آخرین نمونه این اتفاق خیلی هم د ور نیست؛ فصل گذشته لسترسیتی که چند هفته زود تر صد رنشینی اش د ر پایان لیگ را قطعی کرد چون د ر بازی آخر میهمان بود ، د ر هفته ٣٧ لیگ انگلیس د ر خانه خود ش و پس از بازی با اورتون د ر حضور هواد اران خود ی جشن قهرمانی گرفت.
 
 
 
قهرمانی پرسپولیس

اتفاق بی سابقه در ایران

 آرسنال د ر فصلی که حتی یک بار هم شکست نخورد ، به همین شکل جشن قهرمانی خود را برپا کرد . شاگرد ان ونگر د ر فصل ٢٠٠٤-٢٠٠٣ چند هفته زود تر جام قهرمانی را د ر د ست گرفتند و باز هم باانگیزه به کار خود اد امه د اد ند و شکستی را پذیرا نشد ند . پیش تر از آن هم منچستریونایتد د ر فصل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ توانست زود تر قهرمانی خود را قطعی کند و یک هفته زود تر د ر ورزشگاه اولد ترافورد جشن قهرمانی برپا کرد .
 

اتفاق عادی برای یووه و بایرن

حتما می د انید که یوونتوس و بایرن مونیخ به قهرمانی های متوالی د ر سری آ و بوند س لیگا مشهور هستند و د ر فصل جاری نیز چیزی نماند ه تا چند هفته زود تر از پایان رقابت های باشگاهی ایتالیا و آلمان جشن قهرمانی خود را برپا کنند . بایرن مونیخ به غیراز فصل گذشته که یک هفته زود تر قهرمانی اش را قطعی کرد و د ر هفته آخر که میزبان بود ، جام را بالای سر برد ، د ر ٣ قهرمانی قبلی اش به ترتیب ٨، ٧ و ٤ هفته زود تر قهرمان شد و هر ٣ بار نیز زود تر از هفته پایانی مراسم اهد ای جام برای باواریایی ها انجام شد . یوونتوس که د ر این فصل به د نبال ششمین قهرمانی متوالی خود است، د ومین و سومین قهرمانی متوالی اش را زود تر از موعد جشن گرفت و د ر ورزشگاه تورین جام قهرمانی را د ریافت کرد.

جشن قهرمانی زود هنگام پرسپولیس

جشن قهرمانی زود هنگام پرسپولیس
:
امتیاز : 4.5 تعداد رای : 10
برگرفته از روزنامه شهروند/ی
این مطلب مفید بود ؟ 9 1
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف