نمناک اخبارورزشی برنامه کامل قرعه کشی لیگ برتر هجدهم فصل 97-98
لیگ برتر هجدهم ، زمان بازی استقلال و پرسپولیس 97 98
قرعه کشی لیگ برتر هجدهم فصل 97-98 برگزار شد و تیم های حاضر در این رقابت ها حریفان خود را در هفته های مختلف شناختند. همچنین زمان دربی استقلال و پرسپولیس در سال 97 مشخص شد.
تاریخ انتشار : 11 خرداد 1397

نتیجه قرعه کشی لیگ برتر هجدهم فصل 97-98

خبرگزاری فارس:مراسم قرعه کشی هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و طبق برنامه پرسپولیس در هفته اول به مصاف پدیده می رود و استقلال هم با پیکان دیدار می کند.

قرعه کشی لیگ برتر

قرعه کشی هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته در سالن همایش های رازی برگزار شد.

برنامه بازیهای لیگ برتر هجدهم فصل 97-98 

برنامه هفته اول لیگ برتر هجدهم

 پیکان - استقلال تهران 

پرسپولیس - پدیده 

سایپا - سپیدرود

استقلال خوزستان - گسترش فولاد 

ذوب آهن - نساجی 

تراکتورسازی - نفت مسجد سلیمان 

فولاد خوزستان - پارس جنوبی 

نفت آبادان - سپاهان 

برنامه هفته دوم لیگ برتر هجدهم

 سپاهان - سپیدرود 

گسترش فولاد - نفت آبادان 

استقلال تهران - ذوب آهن 

پدیده - استقلال خوزستان 

سایپا - پیکان 

نفت مسجد سلیمان - پارس جنوبی 

نساجی - تراکتورسازی 

فولادخوزستان - پرسپولیس 

برنامه هفته سوم لیگ برتر هجدهم

 سپیدرود - گسترش فولاد 

ذوب آهن - سایپا 

نفت آبادان - پدیده 

فولاد خوزستان - نفت مسجد سلیمان 

تراکتورسازی - استقلال تهران 

پرسپولیس - استقلال خوزستان 

پارس جنوبی - نساجی 

پیکان - سپاهان 

برنامه هفته چهارم لیگ برتر هجدهم

 پدیده - سپیدرود 

پیکان - گسترش فولاد 

سپاهان - ذوب آهن 

سایپا - تراکتورسازی 

نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس 

استقلال تهران- پارس جنوبی 

استقلال خوزستان - نفت آبادان 

نساجی - فولاد خوزستان 

برنامه هفته پنجم لیگ برتر هجدهم

 سپیدرود - استقلال خوزستان 

*ذوب آهن - گسترش فولاد 

پیکان - پدیده 

پارس جنوبی - سایپا 

نفت مسجد سلیمان - نساجی 

تراکتورسازی - سپاهان 

فولاد خوزستان - استقلال 

پرسپولیس - نفت آبادان 

برنامه هفته ششم لیگ برتر هجدهم

 نفت آبادان - سپیدرود 

گسترش فولاد - تراکتورسازی 

پدیده - ذوب آهن 

سایپا - فولاد خوزستان 

استقلال تهران - نفت مسجد سلیمان 

نساجی - پرسپولیس 

سپاهان - پارس جنوبی 

استقلال خوزستان - پیکان 

برنامه هفته هفتم لیگ برتر هجدهم

 سپیدرود - پرسپولیس 

پارس جنوبی - گسترش فولاد 

ذوب آهن - استقلال خوزستان

 تراکتورسازی - پدیده 

نفت مسجد سلیمان - سایپا 

نساجی - استقلال 

سپاهان - پارس جنوبی 

پیکان - نفت آبادان 

برنامه هفته هشتم لیگ برتر هجدهم

قرعه کشی لیگ برتر

زمان بازی دربی استقلال و پرسپولیس در فصل 97-98 

 پرسپولیس - استقلال تهران 

پیکان - سپیدرود 

گسترش فولاد - فولاد خوزستان 

نفت آبادان - ذوب آهن 

پدیده - پارس جنوبی 

سایپا - نساجی 

سپاهان - نفت مسجد سلیمان 

استقلال خوزستان - تراکتورسازی 

برنامه هفته نهم لیگ برتر هجدهم

 ذوب آهن - سپیدرود 

نفت مسجد سلیمان - گسترش فولاد 

فولاد خوزستان - پدیده

 استقلال تهران - سایپا

 تراکتورسازی - نفت آبادان 

پیکان - پرسپولیس 

پارس جنوبی - استقلال خوزستان 

نساجی - سپاهان 

برنامه هفته دهم لیگ برتر هجدهم

 سپیدرود - تراکتورسازی

 نساجی - گسترش فولاد 

پیکان - ذوب آهن 

پدیده - نفت مسجد سلیمان 

پرسپولیس - سایپا

 سپاهان - استقلال تهران 

نفت آبادان - پارس جنوبی 

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان 

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر هجدهم

 پارس جنوبی - سپیدرود 

استقلال تهران - گسترش فولاد

 پرسپولیس - ذوب آهن 

نساجی - پدیده 

سایپا - سپاهان 

نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان 

تراکتورسازی - پیکان 

فولاد خوزستان- نفت آبادان 

برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر هجدهم

 فولاد خوزستان - سپیدرود 

گسترش فولاد - سایپا 

ذوب آهن - تراکتورسازی

 پدیده - استقلال تهران

 نفت آبادان - نفت مسجد سلیمان 

پرسپولیس - سپاهان 

پیکان - پارس جنوبی 

استقلال خوزستان - نساجی 

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر هجدهم

 نفت مسجد سلیمان - سپیدرود 

سپاهان - گسترش فولاد 

پارس جنوبی - ذوب آهن

 سایپا - پدیده

 تراکتورسازی - پرسپولیس 

استقلال تهران - استقلال خوزستان 

نساجی - نفت آبادان 

فولاد خوزستان - پیکان 

برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر هجدهم

قرعه کشی لیگ برتر

مراسم قرعه کشی لیگ برتر فصل 2018-2019 

 سپیدرود - نساجی 

پرسپولیس - گسترش فولاد 

ذوب آهن - فولاد خوزستان 

پدیده - سپاهان

 استقلال خوزستان - سایپا

 پیکان - نفت مسجد سلیمان

 تراکتورسازی - پارس جنوبی 

نفت آبادان - استقلال تهران 

برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر هجدهم

 استقلال تهران- سپیدرود 

پدیده - گسترش فولاد 

نفت مسجد سلیمان - ذوب آهن 

سایپا - نفت آبادان 

فولاد خوزستان - تراکتورسازی 

پارس جنوبی - پرسپولیس 

استقلال خوزستان - سپاهان 

نساجی - پیکان

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر هجدهم

 سایپا - سپیدرود رشت 

گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان 

نساجی - ذوب آهن 

پدیده مشهد - پرسپولیس 

نفت مسجدسلیمان - تراکتورسازی تبریز 

استقلال - پیکان 

فولاد خوزستان - پارس جنوبی 

سپاهان - صنعت نفت ابادان 

برنامه هفته هفدهم لیگ برتر هجدهم

سپیدرود رشت - سپاهان 

صنعت نفت ابادان - گسترش فولاد تبریز 

ذوب آهن - استقلال 

استقلال خوزستان - پدیده مشهد 

پیکان - سایپا 

پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان 

تراکتورسازی تبریز - نساجی مازندران 

پرسپولیس - فولاد خوزستان 

برنامه هفته هجدهم لیگ برتر هجدهم

گسترش فولاد تبریز - سپیدرود رشت 

سایپا - ذوب آهن 

پدیده مشهد - صنعت نفت ابادان 

نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان 

استقلال - تراکتورسازی تبریز 

استقلال خوزستان - پرسپولیس 

نساجی مازندران - پارس جنوبی 

سپاهان - پیکان 

برنامه هفته نوزدهم لیگ برتر هجدهم

سپیدرود رشت - پدیده مشهد 

پیکان - گسترش فولاد تبریز 

ذوب آهن - سپاهان

 تراکتورسازی تبریز - سایپا 

پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان 

پارس جنوبی - استقلال 

صنعت نفت ابادان - استقلال خوزستان

 فولاد خوزستان - نساجی مازندران

برنامه هفته بیستم لیگ برتر هجدهم

 استقلال خوزستان - سپیدرود رشت 

گسترش فولاد تبریز - ذوب آهن 

پدیده مشهد - پیکان 

سایپا - پارس جنوبی 

نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان 

سپاهان - تراکتورسازی تبریز 

استقلال - فولاد خوزستان 

صنعت نفت ابادان - پرسپولیس 

برنامه هفته بیست و یکم لیگ برتر هجدهم

سپیدرود رشت - صنعت نفت ابادان 

تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز 

ذوب آهن - پدیده مشهد 

فولاد خوزستان - سایپا

 نفت مسجدسلیمان - استقلال

 پرسپولیس - نساجی مازندران 

پارس جنوبی - سپاهان 

پیکان - استقلال خوزستان 

برنامه هفته بیست و دوم لیگ برتر هجدهم

پرسپولیس - سپیدرود رشت 

گسترش فولاد تبریز - پارس جنوبی 

استقلال خوزستان - ذوب آهن 

پدیده مشهد - تراکتورسازی تبریز 

سایپا - نفت مسجدسلیمان 

نساجی مازندران - استقلال 

سپاهان - فولاد خوزستان 

صنعت نفت ابادان - استقلال خوزستان 

برنامه هفته بیست و سوم لیگ برتر هجدهم

پیکان - سپیدرود رشت 

فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز 

ذوب آهن - صنعت نفت ابادان 

پارس جنوبی - پدیده مشهد 

نساجی مازندران - سایپا 

نفت مسجدسلیمان - سپاهان 

تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان

استقلال - پرسپولیس 

برنامه هفته بیست و چهارم لیگ برتر هجدهم

سپیدرود رشت - ذوب آهن 

گسترش فولاد تبریز - نفت مسجدسلیمان 

پدیده مشهد - فولاد خوزستان 

سایپا - استقلال 

صنعت نفت ابادان - تراکتورسازی تبریز 

پرسپولیس - پیکان 

استقلال خوزستان - پارس جنوبی 

سپاهان - نساجی مازندران 

برنامه هفته بیست و پنجم لیگ برتر هجدهم

تراکتورسازی تبریز - سپیدرود رشت 

نساجی مازندران - گسترش فولاد تبریز 

ذوب آهن - پیکان 

نفت مسجدسلیمان - پدیده مشهد

 سایپا - پرسپولیس

 استقلال - سپاهان 

پارس جنوبی - صنعت نفت ابادان

 فولاد خوزستان - استقلال خوزستان 

برنامه هفته بیست و ششم لیگ برتر هجدهم

پرسپولیس - ذوب آهن 

سپاهان - سایپا 

استقلال خوزستان - نفت مسجدسلیمان 

پیکان - تراکتورسازی تبریز 

گسترش فولاد تبریز - استقلال

 سپیدرود رشت - پارس جنوبی 

پدیده مشهد - نساجی مازندران 

صنعت نفت ابادان - فولاد خوزستان 

برنامه هفته بیست و هفتم لیگ برتر هجدهم

فولاد خوزستان - سپیدرود رشت 

سایپا - گسترش فولاد تبریز

 تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن

 استقلال - پدیده مشهد

 سپاهان - پرسپولیس 

نفت مسجدسلیمان - صنعت نفت ابادان 

نساجی - استقلال خوزستان

 پارس جنوبی - پیکان 

برنامه هفته بیست و هشتم لیگ برتر هجدهم

پدیده مشهد - سایپا 

سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان 

پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز 

استقلال خوزستان - استقلال 

ذوب آهن - پارس جنوبی 

گسترش فولاد تبریز - سپاهان

 صنعت نفت ابادان - نساجی مازندران

 پیکان - فولاد خوزستان 

برنامه هفته بیست و نهم لیگ برتر هجدهم

نساجی مازندران - سپیدرود رشت 

فولاد خوزستان - ذوب آهن 

سپاهان - پدیده مشهد 

پارس جنوبی - تراکتورسازی تبریز 

گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس 

استقلال - صنعت نفت ابادان

 سایپا - استقلال خوزستان 

نفت مسجدسلیمان - پیکان 

برنامه هفته سی ام لیگ برتر هجدهم

 پدیده مشهد - گسترش فولاد تبریز 

صنعت نفت ابادان - سایپا 

ذوب آهن - نفت مسجدسلیمان 

سپیدرود رشت - استقلال

 پرسپولیس - پارس جنوبی 

استقلال خوزستان - سپاهان

 پیکان - نساجی مازندران 

تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان

هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال قرار است 4 مرداد ماه سال 97 آغاز شود.

انتهای پیام/م

زمان دربی و بازیهای لیگ برتر هجدهم فصل 97-98

این مطلب مفید بود ؟ 9 5
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف