مارمولک
یکی متداول ترین روش های دفاعی مارمولک ها استتار است اما برخی از دیگر گونه های مارمولک ، روش خاص خود را دارند.

مارمولک شاخدار و توانایی های شگفت انگیزش

گونه ای از مارمولک ها وجود دارند که به عنوان مکانیسم دفاعی در مقابل حملات خارجی از چشم خود خون شلیک میکنند ؛ "مارمولک شاخدار" یک استاد، جان سالم به در بردن است! مارمولک های شاخ دار سه متد کارامد خود را برای جلوگیری از خورده شدن توسط دیگر جانداران تقویت کردند.

قدرت استتار مارموک

یکی از متد های اصلی جان سالم به در بردن که ازمارمولک ها گرفته شده،استتار است. مارمولک بی حرکت با یک قلوه سنگ یا سنگ کوچک بر روی خاک یا راه گلی مینشیند ، در واقع دور سنگ ها محو میشود که در ظاهر به چشم بیننده نامرئی میشود. این مدل دفاع شخصی در مقابل پرندگان کافی است.
 مارمولک های ایران

مارمولک های  شاخدار

در حالی که محو شدن در سنگ ها ممکن است جان مارمولک را در مقابل غذای پرندگان شدن حفظ کند ولی این راه جلوی یک مار را برای خوردن مارمولک نمیگیرد.
یک مار گرسنه در جستجوی غذا، اهمیتی به پوست خشن مارمولک نمیدهد و گول استتار را نمیخورد. پس مارمولک خودش را باد میکند تا زمانی که به اندازه دو برابر خودش شود که این کار مار را غافلگیرمیکند. مارمولک ماهر به عجایب موضوع می افزاید و به آرامی میغلتد تا شکم خود را به نمایش بگزارد. خشک و بی حرکت با دستانی باز دراز میکشد، که مار معمولا در این مرحله فریب میخورد. 
این دو تکنیک برای محاجمان کوچک کافی هستند، ولی اگر حیوان بزرگ تری به یک مارمولک حمله کند، آنگاه موثرترین سلاح خود را عرضه میکند. وقتیکه سگی یا سایر حیوانات بزرگ یک مارمولک را بدست می آورند، آنگاه مارمولک هدف گیری میکند و رشته ای از خون را شلیک میکند. به قدری مزه آن افتضاح است که عموما 15 دقیقه طول میکشد تا مهاجم به خود بیاید.
مارمولک های خانگی

انواع مارمولک های سمی 

مارمولک جریان خونی که در حال ترک سر است را کنترل میکند. فشار، شروع به ساختن میشود. افزایش فشار خون باعث ترکیدن رگ های کوچک چشم مارمولک میشود. رشته خونی شلیک شده مهاجم را زخمی میکند. مارمولک شاخدار میتواند رشته خونی را از چشم خود شلیک کند. که برد این شلیک به 6 فیت (2 متر) میرسد.

روش های استتار انواع مارمولک در طببیعت

2.52
این مطلب مفید بود ؟11
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن / ع.ب
وبگردی