ماشین حساب
نرم افزار DreamCalc Professional ماشین حساب دقیق و بسیار سریعی است که در محیط ویندوز نصب می شود.

معرفی ماشین حساب DreamCalc Professional با قابلیت های ویژه

ماشین حساب مهندسی و بسیار حرفه ای است که علاوه بر امکانات ماشین های مهندسی واقعی دارای امکانات فوق العاده ای برای رسم نمودارها و حل کردن معادله ها چند مجهولی و ... می باشد. این نرم افزار قابلیت رسم توابع ریاضی و همچنین رسم دو تابع در یک صفحه برای مقایسه کردن آنها در حل معادلات ریاضی را دارا می باشد. حل داده های اعداد مختلط، حل لگاریتمی،حل انواع معادله ها و همچنین دارای دستگاه مختصات عددی و دستگاه مختصات فضای و سه بعدی است. قابلیت برنامه ریزی و فانکشن داشتن نیز بسیار حائز اهمیت است. قابلیت پرینت گرفتن نمودارها و تمامی اطلاعات ورودی و نمایشی نیز از دیگر امکانات مهم نرم افزار است که مسلماً بسیار مهم است. این نرم افزار با سرعت و دقت بالا توانایی محاسبه معدلات پیچیده که بیش از 261 تابع می باشد را دارا می باشد.

ماشین حساب مهندسی

ماشین حساب مهندسی Dreamcalc با قابلیت رسم نمودار

ماشین حساب فوق  توانایی انجام  محاسبه تمام اعمال و محاسبات پیچیده  ریاضی با  تعداد کثیری از توابع ریاضی  را در کمترین زمان ممکن و با ضریب دقت بالا را دارد و نتیجه را به صورت عدد یا نمودار و یا جدول  نمایش می دهد.

امکانات نرم افزار DreamCalc :

·          ورودی های ریاضی و RPN.

·         عملکرد رسم نمودار و ترسیم اطلاعات لیست.

·         رابط کاربری واقع گرایانه و پوسته های متعدد.

·         اجرا از طریق System Tray (در صورت نیاز).

·         عملکرد ورودی اطلاعات و تقویم.

·         نمادگذاری علمی و اعداد ثابت.

·          درجه ، دقیقه و ثانیه.

·         رسم نمودارهر عملکرد تنها در چند ثانیه و دو عمل در یک زمان.

·         مسیریابی خمیدگی ها.

·          ترسیم بهترین خط رگرسیون برای X-Y.

·          حساب دیفرانسیل و انتگرال (تفاضلی و تجمعی).

·          هیستوگرام، ستون جدول و چند وجهی های فرکانس.

·         محورهای لگاریتمی.

·         کشیدن جدول و بزرگنمایی آن.

·         ذخیره جدول ها و اطلاعات جهت استفاده توسط نرم افزارهای دیگر.

·         ورودی اطلاعات به سبک صفحات گسترده.

·         محاسبه و نمایش میانگین، انحراف معیار، کمینه، بیشینه، دامنه، نما، میانه، خطای استاندارد و غیره.

·         عملکرد مورب کردن و کشیدگی( در منحنیها)، درجه اوج در یک نمودار آماری.

·         ساخت هیستوگرام، چند وجهی های فرکانس و ستون جدول.

·         حالت های رگرسیون :خطی، لگاریتمی، برتری، معکوس، نمایی، درجه دومی و رگرسیون مکعبی.

·         رگرسیون منطقی.

·         محاسبات رگرسیون :ضریب ها، همبستگی ها و دترمینان ها ، COVAR، RMSE، y=f(x) و x=f(y).

·         پیشنهاد بهترین رگرسیون بهینه برای اطلاعات X-Y.

 ·         سازگاری با سیستم عامل های Windows 8, 7, Vista, XP 64 & 32 bit
و…

ماشین حساب مهندسی با رسم نمودار

4.224
این مطلب مفید بود ؟204
برگرفته از پی سی ورد /ف
برچسب :
نظرات
وبگردی