متفاوت
چند مورد از باورهای غلطی که در بین عموم رایج شده است اما واقعیت آنها چیز دیگر و متفاوتیست را در ادامه این مطلب جذاب می خوانید.

چیزهای متفاوت و اشتباهی که ندانسته به کار میبرید

همه ما در طول روز بر حسب ارتباطاتی که برقرار می کنیم پیش آمده است که معنی چیزی را ندانیم اما ناخودآگاه از آن استفاده کنیم چراکه باوری است که در بین عموم رایج شده و ما آنها را بکار میبریم.

تا به حال کسی به شما گفته که از کلمه اشتباهی استفاده می کنید؟ خب، شما تنها نیستید. بسیاری از افراد بدون اینکه بدانند کلمات را اشتباه به کار می برند. شاید به این دلیل باشد که فکر می کنیم برخی کلمات مترادف هستند و هنگام استفاده از آن ها زیاد دقت نمی کنیم؛ بنابراین اگر تا به حال در چنین موقعیتی قرار گرفته اید، به کمی تحقیق نیاز دارید. اما نگران نباشید. ما به شما کمک می کنیم. در این مطلب تعدادی از کلماتی که ممکن است اشتباه به کار ببریم و تفاوت آن ها را آورده ایم.

 
]چیزهای مشابه اما متفاوت

چیزهای مشابه اما متفاوت

 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت
 
]چیزهای مشابه اما متفاوت

چیزهایی که شبیه هستند ولی متفاوت مثل تمساح و سوسمار

4.510
این مطلب مفید بود ؟91
برگرفته از برترینها - / ل
وبگردی