آیا شما هم در این فکر هستید که اطرافیانتان را مجذوب خود کنید؟ با ما همراه باشید تا رازهای جذاب بودن و دوست داشتنی شدن را برایتان بگوییم.

راه های مجذوب کردن دیگران

بیشتردوستی ها آن قدر طبیعی ایجاد می شوند که نمی فهمید کی و چگونه شروع شدند. با این حال، گاهی می خواهید با شخص جدیدی طرح دوستی بریزید یا برای رفقای کنونی تان دوست بهتری باشید. برای آن که به شما از این نظر کمک کنیم، تحقیقات روانشناسی را گشتیم تا راهبردهایی علمی بیابیم مردم را به دوست داشتن تان وادارید. ادامه مطلب را بخوانید تا دریابید چگونه با سرعت بیش تری رابطه ی بهتری ایجاد کنید.

این به روزرسانی مقاله ای است که نسخه ی اولیه ی آن توسط مگی ژانگ نوشته شده است. در ادامه با ترفندهای روانشناسی آشنا خواهید شد که با استفاده از آن های می توانید فورا دیگران را به خودتان علاقه مند کنید.

ترفند روانشناسی 1:از آنها تقلید کنید

این ترفند روانشناسی راهبرد منعکس کردن نامیده می شود، و شامل تقلید ماهرانه ی رفتار شخص دیگر است. هنگام صحبت کردن با یک نفر سعی کنید زبان بدن، ژست ها، و حالات چهره ی او را تقلید کنید.

در 1999 محققان دانشگاه نیویورک، اثر ” آفتاب پرست ” را ثبت کردند که وقتی رخ می دهد که آدم ها به صورت ناخودآگاه رفتار یکدیگر را تقلید می کنند، و این تقلید دوست داشتن را تسهیل می کند.

محققان 78 مرد و زن را با یک شریک که در واقع همکار محققان بود، به کار روی وظیفه ای گماشتند. در حالی که محققان تعاملات را به صورت پنهانی روی نوار ضبط می کردند، شرکا در سطوح متفاوتی از تقلید درگیر شدند. محققان در پایان تعامل شرکت کنندگان را بر آن داشتند نشان دهند چقدر از آن شرکا خوششان آمده است.

مطمئنا، زمانی که شریکشان حرکات آنها را تقلید می کرد احتمال بیشتری داشت که شرکت کنندگان بگویند شریکشان را دوست داشتند.

راه های مجذوب کردن دیگران

ترفند روانشناسی 2:زمان بیش تری را اطراف آنها سپری کنید

طبق تاثیر صرف قرارگیری، افراد تمایل دارند چیزهایی را دوست بدارند که با آنها آشنا هستند.

علم این پدیده به دهه ی 1950 برمی گردد، زمانی که محققان ام آی تی کشف کردند دانشجویانی که در پروژه های مسکن نزدیک تر به هم زندگی می کردند نسبت به دانشجویانی که دورتر از آنها زندگی می کردند بیش تر احتمال داشت با هم دوست شوند.

دلیل این امر می تواند آن باشد که دانشجویانی که نزدیک هم زندگی می کنند می توانند تعاملات روزانه ی انفعالی بیش تری، مانند احوالپرسی با یکدیگر در اتاقی مشترک یا آشپزخانه، را با یکدیگر تجربه کنند. تحت شرایط خاصی این تعاملات می توانند به دوستی های کاملی تبدیل شوند.

در تحقیقی جدیدتر، روانشناسان دانشگاه پتیزبورگ از چهار زن خواستند در یک کلاس روانشناسی دانشگاهی به عنوان دانشجو ظاهر شوند. هر زن به تعداد دفعات متفاوتی در کلاس ظاهر شد. وقتی آزمایشگران عکس هایی از آن چهار زن را به دانشجویان مذکر نشان دادند، مردان به زنانی که بیش تر در کلاس دیده بودند احساس نزدیکی بیش تری می کردند – اگرچه با یکدیگر تعاملی نداشتند.

در مجموع، این یافته ها نشان می دهد وقت گذراندن صرف با آدم ها می تواند باعث شود شما را بیش تر دوست داشته باشند. حتی اگر نزدیک دوستان تان زندگی نمی کنید، سعی کنید طبق روالی ثابت با آنها باشید، مانند بیرون رفتن روزانه برای صرف قهوه یا گرفتن یک کلاس با یکدیگر.

ترفند روانشناسی 3:از آدم های دیگر تعریف کنید

آدم ها با صفاتی ارتباط برقرار می کنند که برای توصیف افراد دیگری با شخصیت خودتان به کار می برید. این پدیده انتقال ناگهانی خصیصه نامیده می شود.

مطالعه ای نشان داد که این اثر حتی زمانی اتفاق می افتاد که افراد می دانستند خصیصه های خاصی آدم هایی را که راجع بهشان حرف زده بودند توصیف نمی کرد.

بنا به گفته ی گرچن روبین، نویسنده ی کتاب "پروژه ی خوشبختی "، ” هر چه راجع به دیگران می گویید شیوه ی نگرش دیگران راجع به شما را تحت تاثیر قرار می دهد. ”

اگر شخصی دیگر را نابغه و مهربان توصیف کنید، آدم ها آن ویژگی ها را به شما نیز ارتباط می دهند.

بر عکس آن هم صادق است:اگر مدام پشت سر دیگران بدگویی کنید، دوستان تان ویژگی های منفی را به شما ارتباط خواهند داد.

راه های مجذوب کردن دیگران

ترفند روانشناسی 4:خلق وخوی خوبی داشته باشید

سرایت عاطفی چیزی را توصیف می کند که وقتی افراد به شدت تحت تاثیر خلق وخوی دیگران قرار می گیرند رخ می دهد. طبق یک مقاله ی پژوهشی از دانشگاه اوهایو و دانشگاه هاوایی، آدم ها می توانند به صورت ناخودآگاه عواطف آدم های اطراف شان را حس کنند.

اگر می خواهید کاری کنید دیگران هنگام بودن کنارشان احساس شادی کنند، تمام سعیتان را بکنید عواطف مثبت منتقل کنید.

ترفند روانشناسی 5:با دوستان آنها دوست شوید

تئوری شبکه ی اجتماعی پشت این اثر بست سه گانه نام دارد، یعنی وقتی دونفر دوست مشترکی دارند بیش تر احتمال دارد با هم دوست شوند.

برای نشان دادن این اثر، دانشجویان دانشگاه بریتیش کلمبیا برنامه ای طراحی کردند که افراد را به صورت تصادفی در فیسبوک با هم دوست می کند. آنها دریافتند همان طور که تعداد دوستان مشترک افراد افزایش می یافت، احتمال بیش تری داشت درخواست دوستی آنها را بپذیرند– از 20٪ برای افراد بدون دوست مشترک تا نزدیک به 80٪ درصد برای افراد دارای بیش از 11 دوست مشترک.

ترفند روانشناسی 6:همیشه تعریف و تملق نکنید

تئوری سود-زیان کشش بین فردی می گوید نظرات مثبت شما تاثیر بیشتری می گذارند اگر آنها را گاه و بیگاه استفاده کنید.

مطالعه ای که در 1965 توسط محققان دانشگاه مینه سوتا انجام گرفته است نشان می دهد این تئوری در عمل چگونه کار می کند. محققان 80 دانشجوی مونث را به کار به صورت دونفره روی یک وظیفه گماشتند و سپس به آن دانشجویان اجازه دادند شریک شان را در هنگام صحبت درباره ی آنها ” استراق سمع ” کنند. در واقع محققان به شرکای آنها گفته بودند که چه بگویند.

در یک سناریو، تمام نظرات مثبت بود؛ در سناریوی دوم، نظرات همه منفی بود؛ در سناریوی سوم، نظرات از مثبت به منفی می رفت؛ و در سناریوی چهارم نظرات همه از منفی به مثبت می رفت.

چنان که مشخص شد، دانشجویان زمانی شریک شان را بیش تر دوست داشتند که نظرات از مثبت به منفی می رفت. که نشان می دهد آدم ها دوست دارند احساس کنند تا حدودی دل شما را برده اند.

نتیجه:اگرچه متناقض به نظر می رسد، اما سعی کنید کم تر از دوستان تان تعریف کنید.

راه های مجذوب کردن دیگران

ترفند روانشناسی 7:گرم و شایسته باشید

روانشناس اجتماعی سوزان فیسک مدل محتوای کلیشه ای را پیشنهاد کرد، تئوری آن که آدم ها دیگران را براساس گرمی و مهارت شان قضاوت می کنند.

طبق این مدل، اگر بتوانید خودتان را گرم نشان دهید – یعنی غیررقابتی و دوستانه – آدم ها احساس خواهند کرد می توانند به شما اعتماد کنند. اگر شایسته به نظر برسید – برای مثال اگر موقعیت اقتصادی یا تحصیلی بالایی داشته باشید – تمایل بیش تری دارند به شما احترام بگذارند.

روان شناس هاروارد، امی کادی می گوید، به ویزه در محیط های کسب وکاری، مهم است اول گرمی و بعد شایستگی تان را نشان دهید.

او در کتابش به نام” حضور ” می گوید:” از منظر تکاملی، برای بقای مان ضروری تر است که بدانیم آیا یک فرد شایسته ی اعتماد هست. ”

ترفند روانشناسی 8:گاه به گاه عیب هایتان را نشان دهید

طبق اثر زمین خوردن، پس از آن که دچار اشتباه می شوید آدم ها شما را بیش تر دوست خواهند داشت– اما فقط در صورتی که معتقد باشند فرد شایسته ای هستید. آشکار کردن آن که بی نقص نیستید، شما را برای آدم های اطرافتان قابل ارتباط تر و آسیب پذیرتر می کند.

محقق الیوت آرونسون، زمانی که بررسی می کرد اشتباهات ساده چگونه می توانند جذابیت برداشت شده را تحت تاثیر قرار دهند، برای نخستین بار این پدیده را کشف کرد. او از دانشجویان مذکر دانشگاه مینه سوتا خواست به نوار ضبط شده ی افرادی در هنگام انجام یک آزمون گوش کنند.

وقتی افراد امتحان را خوب دادند اما در پایان مصاحبه قهوه را ریختند، دانشجویان آنها را دوست داشتنی تر از زمانی رده بندی کردند که امتحان را خوب دادند اما قهوه را نریختند یا امتحان را خوب ندادند و قهوه را ریختند.

ترفند روانشناسی 9:روی ارزش های مشترک تان تاکید کنید

طبق یک مطالعه ی کلاسیک توسط تئودور نیوکامب، آدم ها بیش تر جذب کسانی می شوند که شبیه خودشان هستند. این امر اثر جاذبه ی شباهت نامیده می شود. در این آزمایش، نیوکامب نگرش های نمونه هایش را درمورد موضوعات بحث برانگیز، مانند روابط جنسی و سیاست، اندازه گیری کرد و بعد آنها را با یکدیگر در خانه ای متعلق به دانشگاه میشیگان تنها گذاشت. در پایان اقامت شان، زمانی که نمونه ها با هم خانه هایشان نگرش های مشابهی درباره ی موضوعات اندازه گیری شده داشتند، آنها را بیش تر دوست داشتند.

اگر امیدوارید با کسی دوست شوید، سعی کنید نقطه ی مشترکی بین هردویتان بیابید و بر آن تاکید کنید.

ترفند روانشناسی 10:گاهی آنها را لمس کنید

این امر لمس نیمه خودآگاه نامیده می شود، که وقتی شخصی را آن قدر ماهرانه لمس می کنید که به سختی متوجه می شود رخ می دهد. مثال های معمول آن شامل ضربه ی آهسته زدن به پشت یا لمس بازوی آنها است که باعث می شود نسبت به شما احساس گرمی بیشتری کنند.

لئونارد ملودینو در ” نیمه خودآگاه:چگونه ذهن ناخودآگا هتان بر رفتارتان حکمرانی می کند” مطالعه ای را در فرانسه ذکر می کند که در آن مردان جوانی در گوشه های خیابان ها ایستاده و با زنانی که عبور می کردند حرف می زدند. وقتی به جای آن که کاری نکنند به آرامی دست زنانی را که مورد خطاب قرار می دادند لمس می کردند، میزان موفقیت بیش تری در شروع یک مکالمه داشتند.

در آزمایشی انجام شده توسط دانشگاه می سی سی پی و کالج رودز که تاثیرات لمس بین فردی را بر روی انعام دهی در رستوران بررسی کرد، پیشخدمت ها هنگام برگرداندن باقیمانده ی پول، مختصرا دست یا شانه ی مشتری ها را لمس کردند. آن گونه که مشخص شد، این پیشخدمت ها نسبت به پیشخدمت های دیگر که مشتریان را لمس نکرده بودند، به طرز چشم گیری انعام های هنگفت تری دریافت کردند.

ترفند روانشناسی 11:لبخند بزنید

در یک مطالعه، حدود 100 زن دانشجوی دوره ی لیسانس به عکس های زن دیگری در یکی از چهار حالت زیر نگاه کردند:لبخند زدن در یک وضعیت بدنی باز، لبخند زدن در یک وضعیت بدنی بسته، لبخند نزدن در یک وضعیت بدنی باز یا لبخند نزدن در یک وضعیت بدنی بسته. نتایج نشان داد وقتی زن درون عکس لبخند می زد، صرف نظر از حالت بدنی اش، بیشتر دوست داشته می شد.

امتیاز:مطالعه ی دیگری نشان داد لبخند زدن هنگام ملاقات کسی برای نخستین بار، به تضمین به خاطر آوردن شما از سوی او کمک می کند.

با این ترفند ها همه را مجذوب خود کنید!

با این ترفند ها همه را مجذوب خود کنید! : امتیاز : 4.8 تعداد رای : 41
این مطلب مفید بود ؟392
برگرفته از فرادید - / ک
برچسب :
نظرات
وبگردی