پایه های مدیریت یک بیزینس موفق

کد مطلب : 59673زمان مطالعه : 2 دقیقه
دانستن اصول و رموز مدیریت موفق یک بیزینس قدم اولیه برای رسیدن به ایده آل هاست ، رازهایی که افراد صاحب نام در این زمینه می دانند و رعایت می کنند.

مدیریت موفق آن قدرها هم پیچیده نیست

وقتی صحبت از موفقیت می شودیقین داریم زندگی کوتاه است اما وسعت آن به خودمان بستگی دارد اما فلسفه ی این جمله این است که در زمان کوتاه زندگی به اهدافمان برسیم ، اگر یکی از اهدافتان مدیریت بیزینس موفق است این بخش کوتاه و مختصر نمناک را مطالعه کنید.

5 نکته و پیشنهاد کوتاه برای مدیریت موفق

دراین متن 5 نکته را در اختیارتان میگذاریم تا ترس را رهاکرده و به موفقیت برسید به خصوص در زمینه مدیریت.
مدیریت موفق

رازهای موفقیت در مدیریت بیزینس

انتخاب درست
مردم دائما درحال تغییر هستند و به طبع به این واسطه جهان تغییر میکند بیشتر اوقات مدیریت تجارت صرف تصمیم گیری و فکرکردن به نتیجه کارمی شود که باعث ازدست دادن اعتماد بنفس می شود هیچ اتفاقی نمی افتد فقط اعصبانیت وترس ازشکست رابالا می بردوباهمه ی این برنامه ریزی هادوباره نگران می شویددرعوض متوجه شکست شدن فرصتی برای رقابت کردن است ، افراد گروه سریع تر متوجه مشکل می شوندوباامکانات بهترباان مقابله می کنندتاازخطاهای اینده جلوگیری کنندرکود بدترین اتفاق تجارت است.
وسوسه شدن
آسان است محصولات کارخانه را در معرض نمایش بگذارید به جای این که یک روش اقتصادی موفق استفاده کنید اگرچه در زمانی زندگی می کنیم که برنامه ها تغییر پیدا می کند بنابراین اشتباه بزرگی است تجارت های موجود را انجام دهید به جای اینکه سعی کنید شکل جدیدی را ایجاد و روی اهداف بزرگ متمرکز شوید هرگز از راهی که انتخاب کرده اید نترسید.
تردید نکنید
به زمان ثابت کرده است شیوه ها ی کارخانه محدودیت و ساختار ان را تعیین می کند و افراد را مجبور می کنند که تعریف شده و سیستماتیک کار انجام دهند اما به نظر من بهترین روش تعریف نشده است به جای آن انعطاف پذیر باشند وبه کارمندان اجازه استراحت دهند تاذهنشان باز شود و دوباره آماده کار شوند و آنها را تشویق کنند تاترس را رها کنند و فقط روی یک راه تمرکز نکنند.
فراتر از مزیت اشیا
یک کارخانه بازتاب چیزی فراتر از مزیت و مضرات را نشان می دهد در واقع نشان دهنده انسانیت قانون های اجتماعی نیازهای کارمندان کارخانه است همه ی این ارتباطات فرهنگ متحدی را ایجادمی کند اگر کارخانه و کارمندان باهم متحدباشند ازعهده ی کار برمی آیند و می توانند پیشرفت کنند هرچه پیشرفت بیشتر باشد نشان دهنده تلاش ویکپارچگی بیشتراست.
نترسید
در حاشیه بودن یکی ازبهترین راه های توصیف ترس درتجارت است آگاهی از شکست و ترس ها مانع حرکت افراد رو به جلو می شودهرگام نیازهای کارخانه را فراهم وراه را روشن تر برای آینده می سازد.

راز و رمزهای مدیریت یک بیزینس موفق

53
این مطلب مفید بود ؟30
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ز.ن
نظرات
وبگردی