مکعب عدد

معمای جالب افزایش در مکعب عدد

کد مطلب : 32852زمان مطالعه : 1 دقیقه
در معمای مکعب اعداد باید تفاضل ارقام عدد مورد نظر را بدست آورید.

معمای افزایش در مکعب عدد

معمای جالبی که در این بخش حل می کنید کمی پیچیده تر از معماهای قبل است در این معما می بایست هوش ریاضیتان خیلی قوی بوده و مهارت بیشتری در محاسبه اعداد و ارقام داشته باشید.

عددی داریم و به آن، تنها یک واحد اضافه می کنیم. اما در مکعب این عدد، شاهد افزایش قابل ملاحظه ای هستیم...
اگر به عدد مثبتی 1 واحد افزوده شود، به مکعّب آن عدد، 469 واحد اضافه می شود. تفاضل ارقام این عدد کدام است؟

 

4 (4 3 (3 2 (2 1 (1

 

قبل از هر کار باید این عدد را مشخص کنید و درنتیجه تفاضل ارقامش به راحتی بدست می آید!

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓


پاسخ افزایش در مکعب عدد:

 

(a+1)3= a3+469 ⇒
3a2+ 3a +1 = 269 ⇒
3(a2+a) = 468 ⇒
a2+ a = 156 ⇒
a(a +1) = 156 = 12x13 ⇒
a=12 ⇒
2-1=1 تفاضل ارقام

معمای جالب افزایش در مکعب عدد

1.913
این مطلب مفید بود ؟58
برچسب :
وبگردی