نمناک سبک زندگیکار و زندگی ساخت نخستین هتل کپری جهان در جنوب کرمان + تصاویر
هتل کپری ، هتل کپری کرمان
اولین هتل کپری جهان در منطقه قلعه گنج جنوب استان کرمان ساخته شد که نماد اقتصاد مقاومتی و آشتی با سنت هاست.
تاریخ انتشار : 5 مرداد 1395

تنها هتل کپری جهان در کرمان ساخته شد

نخستین مجموعه هتل کپری جهان برگرفته از مصالح بومی منطقه جنوب کرمان در شهرستان قلعه گنج آماده بهره برداری است.

اولین هتل کپری ایران در منطقه قلعه گنج جنوب استان کرمان با توجه به ساختار فرهنگی و با بهره گیری از الگوهای معماری منطقه طراحی شده است که برگرفته از فضاهای اقامتی بومی منطقه است

در جنوبی ترین منطقه ی استان کرمان و در دل طبیعت بکر ، همت بر آن شد ، تا بار دیگر به سنت ها اعتلا بخشیده شود.

اگرچه گرما در جنوب کرمان به شدت سوزان است ، و آسمان رحمتش را چندی است دریغ می کندولی دل مردمانش ، خاکش ، درختش ،قلعه ای از گنجها ست .پیشینیان خوب دریافته بودند که چگونه با طبیعت در صلح زندگی کنند و این ما بودیم که داشته هایمان را در گذر زمان به فراموشی سپردیم .

ساخت نخستین هتل کپری جهان

تنها هتل کپری جهان در کرمان

دﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﻣﺸﮏ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﭖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ، ﺍﻧﺪﮎ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻮﭖ ﻫﺎﯼ ﺭﻣﺸﮑﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 25 ﺳﺮﺷﺎﮎ ‏( ﭼﻮﺏ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ‏) ﻭ 10 ﭘﯽ ﻭُﺭ ‏( ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﺩﺍﺯ ‏) ﭘَﭽﻮﮎ ﻭ ﭼﯽ ﻟﮏ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ .

ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺪﺍﺩ 2 ﺗﺎ 6 ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و10 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﺘﺨﺼﺺ از ساکنان رمشک ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 5 ﺭﻭﺯ این خانه را ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ ﺻﺪﺍﯼ ﺷُﺮﺷُﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺐ ﯾﻠﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺼﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻬﻤﺎﻥ ‏( ﺑﻦ ﻟﻬﺮ ‏) ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ‏( ﮐﻮﭺ ﻟﻬﺮ ‏) ﻭ ‏( ﮐُﻮﺩُﻡ ‏) ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺭﺱ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺗﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻣﺸﮑﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﭖ ﺭﻣﺸﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﮐﻬﻦ،بنیاد مستضعفان به کمک مردم بومی منطقه هتل سنتی پارسیان را بر اساس معماری سنتی و مدرن جنوب کرمان که نماد عملی اقتصاد مقاومتی است ساخت کرد.

ساخت نخستین هتل کپری جهان

تنها هتل کپری جهان در جنوب کرمان ساخته شد

باشد که این پروژه شروعی باشد برای آشتی با سنت ها ، فرهنگ و طبیعت بکر منطقه جنوب کرمان.

این سازها بر خلاف ساختمان های مدرن هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارند و براساس صنعت گردشگری سبز و دوستدار محیط زیست هستند.

هتل پارسیان قلعه گنج توسط بنیاد مستضعفین در خرداد سال 94 کلنگش زده شد و در تاریخ 23 اسفند همان سال به اتمام رسید و آماده پذیرش میهمانان شد.

تمامی اتاق های هتل از همین توپ رمشکی الگو برداری شده ومصالح بومی نظیر توپ یا لهراز درخت نخل ودرختچه داز در آن استفاده شده است. بر اساس گفته مدیر هتل مساحت این هتل 10هزارمتر مربع و اعتبار ساخت آن 4میلیاردتومان است.

امکانات هتل کپری

 این هتل دارای 30اتاق ودارای تجهیزاتی چون رستوران، سالن همایش ، لاترینگ وکافی شاپ می باشد.

تصاویر تنها هتل کپری جهان در کرمان

ساخت نخستین هتل کپری جهان

نخستین هتل کپری جهان در جنوب کرمان

ساخت نخستین هتل کپری جهان

 نخستین هتل کپری جهان در جنوب کرمان

ساخت نخستین هتل کپری جهان

نخستین هتل کپری جهان در جنوب کرمان

ساخت نخستین هتل کپری جهان در جنوب کرمان + تصاویر

ساخت نخستین هتل کپری جهان در جنوب کرمان + تصاویر
:
امتیاز : 5 تعداد رای : 8
برگرفته از رودبار ما / م.ف
این مطلب مفید بود ؟ 8 0
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف