نصف کردن خانه
اختلاف اصلی زوج ثروتمند روسی هنگام طلاق بر سر خانه ای دو میلیون دلاری بود که قاضی دادگاه دستور به نصف کردن خانه داد.

تیغه کشیدن وسط خانه به دلیل طلاق

یک دادگاه در روسیه دستور به نصف کردن خانه ای داد که یک زوج تازه طلاق کرده در آن زندگی می کردند. این زوج ثروتمند چندی پیش از یکدیگر جدا شدند و اختلاف اصلی آنها درهنگام طلاق بر سر خانه ای دو میلیون دلاری بود.
هر یک از آنها این خانه را می خواست و در نهایت قاضی دادگاه دستور داد وسط این خانه را با آجر تیغه بکشند تا این خانه به دو قسمت تبدیل شود، قسمتی برای زن و قسمتی هم برای مرد.
 
خانه

 خانه ای که برای طلاق وسطش تیغه شده

 
این زن و مردی روسی با اینکه مدتی از طلاقشان می گذرد اما همچنان در همان خانه زندگی می کنند،زن در قسمت خودش و مرد هم در قسمت خودش. دیوار آجری مانع از این است که این زوج طلاق گرفته برخوردی با یکدیگر داشته باشند.
 
البته دیوار کشیدن وسط این خانه بیشتر برای زن دردسر ساز بوده چرا که باید برای قسمت خودش حمام جدید بسازد.
 
خانه

 خانه ای که برای طلاق وسطش تیغه شده

خانه ای که به دلیل طلاق نصف شد + عکس

56
این مطلب مفید بود ؟60
برگرفته از خبر ایرونی-/ر
وبگردی