نمناک دین و مذهبمستحبات دستور خواندن نماز شب و فضیلت آن
نماز شب ، کیفیت نماز شب
نماز شب از نمازهای مستحبی می باشد و بر خواندن آن در اسلام بسیار تاکید شده است و بسیار پر فضیلت در نزد ائمه و پیامبر (ص) بوده است .

طریقه خواندن و فضیلت های نماز شب

نماز شب از نمازهای مستحب می باشد که بر خواندن آن در اسلام بسیار تاکید شده است و بر پیامبر عظیم الشان واجب بوده است . این نماز یازده رکعتی به سه بخش تقسیم می شود . وقت نماز شب از نیمه شب شرعی تا اذان صبح می باشد اما بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود . در این بخش از نمناک شما را باطریقه خواندن نماز شب آشنا می کنیم.

نماز شب را چگونه می خوانند ؟

آموزش خواندن نماز شب

آموزش خواندن نماز شب و فضیلت آن

نماز شب 11 رکعت می باشد که به سه بخش تقسیم می شود و به طریقه زیر خوانده می شود.

1. نیت : دو رکعت نماز شب می خوانم قُربة اِلی الله

2.رکعت اول : سوره حمد 1 مرتبه ، سوره توحید امرتبه خوانده شود و به رکوع و سجود می رویم.

3. رکعت دوم : مانند رکعت اول یک مرتبه حمد و تو حید را می خوانیم سپس قنوت گرفته و دعای قنوت را می گوییم و بعد از آن به رکوع و سجده می رویم و تشهد و سلام می گوییم.

این نماز را چهار بار تکرار می کنیم تا هشت رکعت نماز شب شود.

نماز شفع را چگونه بخوانیم؟

وقت نماز شب

وقت دقیق و صحیح خواندن نماز شب 

نماز شفع در آخر نماز شب، یعنی پس از خواندن چهار نماز دورکعتی به صورت زیرخوانده می شود . 
1.نیت رکعت نماز شَفْعْ می خوانم قُربة اِلی الله 
2.رکعت اول سوره حمد و توحید و ناس را به ترتیب یک مرتبه می خوانیم وسپس به رکوع وسجده می رویم. 
3. رکعت دوم : مانند رکعت اول یک بار سوره حمد و توحید را می خوانیم اما به جای سوره ناس ، سوره فلق را می خوانیم و قنوت می گیریم و سپس به رکوع و سجده می رویم و تشهد و سلام را به جای می آوریم.

طریقه خواندن نماز وتر

 روش خواندن نماز شب

آسانترین روش خواندن نماز شب 

پس از نماز شفع یک رَکعت ، نماز وَتر خوانده می شود که نماز شب با آن پایان می یابد و اینگونه خوانده می شود.

نماز وتر :

1.نیت یک رکعت نماز وَتْر می خوانم قُربة اِلی الله 
2.رکعت اول در این رکعت یک مرتبه سوره حمد و سه مرتبه سوره توحید را می خوانیم وسپس یک مرتبه سوره فلق و ناس را می خوانیم . 
2.قنوت دعای قنوت را کامل می خوانیم وهمانطور که دستهایمان درحالت قنوت است، (با انگشتان دست راست یا با تسبیح) چهل بار بگویید ( اَللّهُمَّ اِغْفِر لِلْمومِنینَ وَ اَلْمومِناتْ وَ اَلْمُسلِمینَ وَ اَلْمُسلِماتْ )

« خدایا ببخش جمیع مؤمنین مرد و مؤمنین زن را». و بعد از آن هفتاد بار ( اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبی وَ اَتُوبُ اِلَیه) «آمرزش می طلبم از خدایی که پروردگارم است و بسویش باز می گردم ». بگویید.

سپس هفت مرتبه ( هذا مَقامُ الْعائِذِ بِکَ مِنَ اَلْنار ) بگویید.

« این است مقام کسی که از آتش قیامت به تو پناه می برد ».

سپس سیصد مرتبه ( اَلْعَفو ) «ببخش» بگویید و سپس یک بار( رَبّ اغْفِرْلی وَ ارْحَمْنی وَ تُبْ عَلیََّ اِنَّکَ اَنْتَ التّوابُ اَلْغَفُورُ الرّحیم ) پروردگارا ببخش مرا و رحم کن به من و توبه مرا بپذیر به راستی که تو، توبه پذیرنده، بخشنده و مهربانی» بگویید و سپس به رکوع و سجده روید و تشهد و سلام را به جا آورید و تسبیحات حضرت فاطمه زهرا که (34 مرتبه، الله اکبر، 33 مرتبه، الحمد لله و 33 مرتبه، سبحان الله) است را بخوانید که ثواب آن نزد خدا از هزار رکعت نماز مستحب،بالاتر است.

احادیثی درباره فضیلت نماز شب ‏ :

فضیلت نماز شب

فضیلت نماز شب در کلام ائمه

در رابطه با نماز شب احادیث زیادی از امامان و پیامبر گرامی اسلام قابل ذکر است که چند نمونه از این احادیث را برایتان بازگو می کنیم.

  • رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:« فإنّ صلاة الیل مِنهاةٌ عنِ الاثم؛ نماز شب انسان را از گناه باز می دارد .»
  • امام باقر علیه السلام فرمودند:«إنما جُعِلَت النّافلةُ لِیُتَمِّ بها ما أفسَدَهُ من الفریضة؛ همانان (نماز) نافله را به خاطر این جهت قرار دادند که جبران فساد نمازهای واجب را کند .»
  • رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید:« من کثرت صلاته بالیل حسن وجهه بالنهار؛ هر که بیشتر نماز شب بخواند هنگام روز زیبا و نورانی است .»
  • امام صادق(ع)فرمود:نمازشب،صورت را زیبا،خلق را نیکو و انسان را خوشبو می گرداند، رزق را زیاد و قرض را ادا می کند، اندوه را برطرف می سازد و چشم را جلا می دهد
  • رسول خدا(ص)فرمود:نماز شب،وسیله ای است برای خوشنودی خدا و دوستی ملائکه .
  • امام صادق علیه السلام فرمودند:«نماز شب روزی را جلب می کند .
  • امام صادق علیه السلام می فرماید:« صلاة المومن بالیل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار؛ نماز شب گناهانی را که مومن در روز مرتکب شده است را از بین می برد .»
  • امام صادق (ع ) فرمود:درخانه هایی که نماز شب، خوانده می شود و قرآن تلاوت می گردد، آن خانه ها نزد آسمانیان همچون ستاره ها درخشانند .

احکام و مسائل مربوط به نماز شب

 احکام نماز شب

مسائل و احکام نماز شب

مسأله 1 – شما می توانید از نصف شب تا طلوع فجرنماز شب بخوانید اما بهتر است نماز شب را در ثلث سوم شب و نزدیک طلوع فجر بخوانید.

مسأله 2- مستحب است که نماز شب را بلند بخوانید تا کسانی که در خواب هستند برای خواندن این نماز پر فضیلت بیدار شوند اما یقین حاصل کنید که صدای بلند شما موجب ریا و مزاحمت برای دیگران نشود.

مسأله 3 – بهتر است نماز شب ایستاده خوانده شود اما اگر برای کسی مشکل باشد می تواند این نماز را در حالت نشسته بخواند حتی می تواند این نماز را در حال راه رفتن و داخل ماشین و هواپیما و... نیز بخواند آنچنان که امام خمینی نماز شبش را در هواپیما و مرحوم تربتی نماز شبش را در حال مسافرت در حال راه رفتن خواند.

مسأله 4 – کسی که نماز شب را نشسته می خواند بهتر است نماز را دو برابر بخواند زیرا دو رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده است و الزامی در کار نیست؛ بلکه 11 رکعت نشسته بخواند قبول است. اگر نمی تواند 11 رکعت را بخواند، دو رکعت شفع و یک رکعت وتر را بخواند و اگر آن را نیز نتوانست بخواند خواندن یک رکعت وتر کفایت می کند.

مسأله 5 - اگر کسی هنگام بیدار شدن از خواب وقت کافی برای نماز شب خواندن را نداشت می تواند نماز شفع و وتر را بخواند اما اگر او بعد از خواندن 4 رکعت از 11 رکعت بفهمد هنگام طلوع فجر است می تواند بقیه نماز شب را بعد از طلوع فجر بخواند و سپس نافله نماز صبح و نماز صبح را بخواند .

نماز شب

چگونه و در چه هنگامی نماز شب را بخوانیم

مسأله 6 - نماز شفع قنوت ندارد، اما اگر کسی خواست می تواند به قصد ثواب و رجاء قنوت بگیرد .

مسأله 7 - مسافر یا کسی که برایش مشکل است در نیمه شب نماز شب را به جا آورد می تواند این نماز را در اول شب بخواند.

مسأله 8 - کسی که نتوانسته باشد نماز شب را قبل از طلوع فجربخواند می تواند قضای این نماز را بعد از نماز صبح تا بعد از طلوع آفتاب به جا آورد.

مسأله 9 - نمازهای مستحبی، همه دو رکعتی اند به غیر از نماز وترکه یک رکعتی خوانده می شود.

مسأله 10 - وقت نافله صبح هم به اندازه 11 رکعت نماز شب از نصف گذشته است تا از طلوع آفتاب و حمره مشرقیه به اندازه ادای نماز صبح وقت است، بهتر است آن را قبل از نماز صبح و پس از آن نماز صبح خوانده شود .

 

طریقه خواندن نماز شب و فضیلت آن از نظر ائمه

دستور خواندن نماز شب و فضیلت آن
:
امتیاز : 4.8 تعداد رای : 1639
منبع : بخش مذهبی نمناک/ف
این مطلب مفید بود ؟ 1571 68
نظر کاربران
داوود

داوود

باسلام وعرض ارادت و طلب امرزش و ثواب آجل برای همه ی شما و همچنین شما برادرگرامی که قبول زحمت نموده و این مُهم را برای خیروسعادت و رستگاری دیگر برادران و خواهران مسلمانم ترتیب داده اید . نکته ای که بنظرم کمی وان شاالله سهوا صورت گرفته باشد اینست که درقسمت شرح خوانده نماز شفع درابتدا فرموده اید که دررکعت دوم درنماز اخرینِ نماز شفع بعدازخواندن سوره مبارکه فلق قنوت و قص الهذا و درقسمت پائین تر و بازهم توضیحی که برای همین نماز داده اید مرقوم فرمودید که نماز شفع قنوت ندارد , وحقیرفکر کنم دراینجا کمی اشتباه شده است که ایا قنوت را شخص نمازشب خوان باید بخواند یا خیرو این کمی تردید و شک و بلاتکلیفی را درپی دارد ولذا استدعا دارم اگر من اشتباه خواندم محبت نموده رفع شبهه فرمائید و اگر شما اشتباه نوشتاری کرده اید بازهم عنایت نموده و رفع شود . خدای سبحان یارتان باشد درهرحال و درهر زمان . یا علی

پاسخ دادن 186 43
مجتبی

مجتبی

ممنونم

پاسخ دادن 47 11
امیر

امیر

قنوت نماز شب برای من هم جای سوال شد و شبهه ایجاد کرد. از دوستان روحانی پرسیدم بعضی گفتن قنوت داره بعضی گفتن نداره. حالا نمیدونم قنوت بگیرم یا نه؟

پاسخ دادن 119 27
سالار فخری

سالار فخری

باعرض سلام وخسته نباشید...واقعا عالی وقابل تحسین است ...این مطالب تون درباره نمازشب ...خیلی واضح وساده وکامل...ممنونم ازلطف وزحمات تون...درپناه حق ازهر گزندی محفوظ باشید انشاءالله

پاسخ دادن 42 6
فاطمه

فاطمه

سلام..نمازشب قنوت داره باید۴۰مرتبه اللهم اغفرالمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات رو بگی بعد هفت مرتبه یه آیه ای هست اونو بخونی بعد سیصدمرتبه العفو بعدیه آیه دیگه ای هست

پاسخ دادن 5 4
امی

امی

بله قنوت دارد برادر

پاسخ دادن 19 12
تینا

تینا

خیلی مممنون از سایت خوبتون یا حق

پاسخ دادن 23 5
واقعا عالی بود متشکر

واقعا عالی بود متشکر

عالی

پاسخ دادن 22 5
اتنا سادات

اتنا سادات

خیلی جالب بود برام چون خیلی وقته که میخوام نماز شب بخونم ولی بلد نبودم از طریق سایت شما که خیلی عالی و اضح توضیح داده بودی یاد گرفتم ممنونم و دعا گوی شما هستم

پاسخ دادن 68 10
الهام

الهام

با سلام و خسته نباشید.باتشکراز راهنمایی هاتون.بسیار عالی بود.خدا اجرتون بده

پاسخ دادن 22 4
فاطمه

فاطمه

سلام اجرتون با آقا امام زمان خیلی عالی بود، من حدود یک هفته اس تونستم نماز شب بخونم واقعا تاثیرش رو دارم میبینم، مخصوصا روی خلق و خو و آرامش، از یک خانوم جلسه ای شنیدم که گفتن اگه براتون سخته میتونید هفت بار استغفرالله و... و هفت بار العفو بگید اگه تعدادش براتون سخته.التماس دعا

پاسخ دادن 47 20
روح اله - از گناوه

روح اله - از گناوه

سلام از سایت تون خوشم اومد بسیار مطالب مفید . من مدتی بود نماز شب میخواندم ولی شک داشتم که درست میخونم یا غلط . از اینکه اومدم توی سایت شما و مطالب رو خوندم بسیار لذت بردم و از اینکه دقیقاً مطالب رو توضیح دادین بسیار بسیار متشکرم . آرزوی موفقیت دارم براتون

پاسخ دادن 12 1
محسن قناعتی

محسن قناعتی

تشکر فراوان خدا پشتو پناهتون

پاسخ دادن 11 6
امیر صحت

امیر صحت

خیلی ممنونم از راهنماییهای خوبه شما انشاالله خدا حاجات همه رو بده

پاسخ دادن 9 6
علی

علی

من نماز شب بلد نبودم مثل نماز صبح دو رکعت میخوندم بعد یه صفحه از قران و باز میکردم انگار شبا خود خدا با ادم حرف میزنه خیلی حس خوبیه امید وارم شما هم تجربه کنید حتما بعد از نماز شب معنی قران بخونید

پاسخ دادن 26 3
مریم

مریم

مدتیه خیت که استرس و فشار روانی زیادی رومه، هیچ چیزی نمیتونست منو آروم کنه.تنها راهی که به ذهنم رسید پناه بردن به خود خدا بود. بهترین نمازی که میشد تو اون ساعت خوند نماز شب بود، بعد از نماز به آرامش و قدرتی رسیدم که حس میکنم خدا پشتمه... ان شا الله همه به این لذت برسن

پاسخ دادن 40 5
اله بخش

اله بخش

باسلام خداوند رحمان ورحیم ب شما که هدفتان راهنمایی براینماز شب ب مشتاقان نماز شب هدایت فر مودید اجرت ب انکه ب اوتقربمیجویید

پاسخ دادن 8 5
حمید

حمید

نماز شب رو سخت نگیرید اگه حوصله ندارید میتونید قنوت ساده بخونید یا دعای سلامتی اقا امام زمان ... جوری نمازشب رو بخون که دلت بخواد دفعه بعد هم بخونیش

پاسخ دادن 40 7
محمد علی صابری بمی

محمد علی صابری بمی

با سلام و خسته نباشید به شما و تقدیر تشکر از سایت خوبتان واقع خیلی از عمال مستحب را دوست داشتم انجام بدم اما نمیدونستم اما با عنایت خداوند و با استفاده از سایت خوب شما مشکلم حل شد .اجرکم عندالله. یاعلی التماس دعا زیاد

پاسخ دادن 13 1
بهاره

بهاره

من خیلی دوست داشتم نماز شب بخونم ولی بلد نبودم ممنون از شما و سایتتون

پاسخ دادن 19 1
فاطمه

فاطمه

باسلام و باتشکر..خیلی دوست داشتم نمازشب روکامل یادبگیرم وبخونم ممنون... باکمک خداازامشب نمازشبم روهمیشه میخونم

پاسخ دادن 11 3
پریسا

پریسا

ممنون بابت سایت مفیدترین انشاالله ک ب حق نماز شب اول تعجیل در ظهور آقا ودوم برآورده شدن حاجاتمان را از خدا خواستارم انشاالله انشاالله انشاالله

پاسخ دادن 8 3
علیرضا

علیرضا

با عرض سلام و خسته نباشید من از یکنفر پرسیدم نماز شب رو به من گفت همش مثل نماز صبحه وقت نیت فرق داره و یکیشم نماز وتر ی رکعت من هم الان ۱ماهه دارم اونجوری میخونم خواستم ببینم ایا تا الان خوندم قبوله یا نه

پاسخ دادن 20 4
فاطمه

فاطمه

سلام دوستان من تقریبا سه سال میشه که نماز شب میخوونم.. البته فقط نماز وتر رو میخوام... خیلی به آرامش رسیدم وبه خداوند نزدیک شدم... شما هم از دستش ندین حتی شده فقط نماز وتر رو داشته باشین ولی ترک نکنین.. خیلی برکات زیادی تو زندگی دنیا وآخرت نصیبتون میشه.. التماس دعا

پاسخ دادن 19 2
سمیه

سمیه

بنام حضرت دوست که هرچه دارم از اوستـ.باسلام خدمت برداران وخواهران گل.ممنون از مطالبتون راجب نماز شب.تورد خدا سرنمازشب هاتون من گناه کارروهم دعا کنید یه حاجت خیلیییییییییییییی بزرگ دارم یاعــــــلی

پاسخ دادن 11 4
حسن

حسن

من فضیلت های نماز شب را مطالعه کردم ولی د رذهنم بامید دوست فقط یک چیز است وبا خدا اینطور حرف زدم ونیت کردم که فقط هدفم اگر خدای رئوف گوشه چشمی نظر فرمایند خشنودی اوست . شاعر می گوید: فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب / که حیف باشد از او غیر اوتمنائی

پاسخ دادن 9 1
مهدی

مهدی

سلام وخدا قوت.من درپایان نمازوترحواسم پرت شدوبه خاطراینکه نمیدونستم تشهد وسلام راکامل خواندم یانه قبل ازقطع نمازدوباره تشهدوسلام راخواندم ایرادی دارد یانه.لطفاجواب بدید

پاسخ دادن 16 12
شبانی

شبانی

سلام ضمن عرض خسته نباشید فکر کنم در توضیح این فضیلت باید بیشتر دقت شود هر چند در قنوت نماز شب انسان هر چه بگوید خوب است اما به جای اللهم اغفر للمومنین و المومنات باید چهل مومن را به اسم دعا کرد مثلا باید گفت : اللهم اغفر ایت الله قاضی ، اللهم اغفر ایت الله مرعشی ، و بهتر است اسم بزرگان باشد جتی اگر زنده هستند و اگر اسمی به ذهن نمی اید اسم همسایه های مومن را ببرید و بعد در آخربگویید اللهم اغفر للمومنین و المومنات ، اما زیاد سخت نگیرید همین که در دل شب بلند بشید و نماز بخونید عالیه و کم کم بهتر انجام بدیم ان شاءالله

پاسخ دادن 15 6
حسن

حسن

با سلام.ممنون از زحماتتون و سایت خوبتون.امیدوارم امییید وارم ک دلامون زود تر با خدا اونس بگیره ب امید خدا ... . تنها چیزی ک هیچ موقع رهات نمیکنه و پشتته خدای متعالِ پس شکر گذارش باش با کارهایی ک دوست داره تو انجام بدی مث نماز شب.دعا گوی شما هستم.این بنده ی حقیرم از دعای خودتون بی نصیب نزارید.التماس دعا

پاسخ دادن 2 1
مارال

مارال

آیت ا... بهجت میفرماید اگر نصفه شب یهو وسط خوابت از خواب بیدار شدی، بدون خدا داره صدات میکنه...من خیلی گناهکار بودم اما هر نصفه شب از خواب بلند میشدم.میفهمیدم که خدا هنوزم دوستم داره.خدا رو شکر منو از گناهام برگردوند الان آرامش میگیرم وقتی نمازه شب میخونم.خدایا شکرت.

پاسخ دادن 13 4
روشنک حموله

روشنک حموله

درود و ارزوی قبولی طاعات و حاجات همه عزیزان من حدود ده سال قبل از سر تنهایی و دل شکستگی شروع به خوندن نماز شب کردم و به والله که تاثیرش رو به طرز عمیقی در برخورو با اطرافیانم دیدم.مثلا هر کسی منو میدید میگفت چرا میدرخشی و در برخورد با ادمهایی که ظاهرا از خدا روبرگردونده بودن بسیار حساس شده بودم .به نحوی حرارت و آتش وجودشون رو از یک متری حس میکردم .اما متاسفانه غرق در دنیای مادی شده و کاهلی کردم و الان دارم آثارش رو در زندگی که روز به روز بدتر میشه مشاهده میکنم.الان بعد از گذشت اون همه سال فهمیدم خدا آخرین پناه هر کسیه و دوباره و به عظمت خودش قسم اینبار برای آخرین بار و همیشه به درگاهش اومدم و میخوام زیر سایه لطفش زندگی کنم .ذکر این نکته لازمه که خداوند محتاج طاعات و عبادات هیچ یک از ما نیست ، این ماییم که اگر به نقطه آخر دنیا هم برسیم در همه حال نیازمند اون بی نیازیم .ان شاالله تعالی که همگی به راه خداوند هدایت بشیم

پاسخ دادن 28 8
فردوس

فردوس

سلام ..ممنونم ازراهنمایتون یه سوال دارم میشه تو قنوت نماز وتر فقط یک بار خوند

پاسخ دادن 18 8
امیر

امیر

سلام خسته نباشید .من چندروزی هست که نمازشب میخونم باهمه مشکلاتم ارامشی که نمازداره جای دیگه پیدا نمیکنم امتحان کنیددرضمن باخوندن سوره واقعه واقعاارامشتون کامله

پاسخ دادن 5 0
محمد

محمد

قنوت نماز وتر هم مستحب هست.یعنی میتوان نماز وتر رو یک رکعت و بدون قنوت خواند و کاملا صحیح است ، ولی در قنوت نماز وتر ثواب هایی بسیاااار است ، که هرکس وقت دارد و بخواند ، نتیجه اش رو چ در دنیا و چ در اخرت میبیند ، یاعلی

پاسخ دادن 8 4
ستاره

ستاره

سلام من از سایت شما بسیار ممنونم امیدوارم همونطور که من دوباره صدای خدایم رو شنیدم همه این موهبت نصیبشون بشه ...من ی مدتی دور بودنم از همه زیبایی های خداوند و رها کرده بودم خوشحال که خداوند منو رها نکرده بود از خداوند میخوام که هیچوقت نه تنها من بلکه همه رو لحظه ای به حال خودمون رها نکنه ...الهی به امید تو

پاسخ دادن 13 2
عزیز

عزیز

سلام در نماز وتر بعداز اللهم اغفرللمونین والمومنات والمسلمین والمسلمات سپس برای چهل مومن زنده یا مرده دعا میکنیم و میگویم اللهم اغفر لی فلانی نام شخص رو میاریم برای مثال اللهم اغفر لی محمد

پاسخ دادن 11 3
سید حسین

سید حسین

با سلام خدمت دوستان بزرگوارم، تأثیرات نماز شب بر زندگی انسان بسیار زیاد است، آ یت الله قاضی به شاگردانش میگفت اگه دنیا میخواهید، نماز شب بخوانید، اگر آ خرت میخواهید نماز شب بخوانید، کسی که نماز شب بخونه، تو زندگیش لنگ نمی مونه، خدا از جاهایی که اصلا فکرش را هم نمی کنید، میرسونه، و این را اگر بخواهیم با عقل بشری و مادی بسنجیم، به نتیجه نمی رسیم، چون این نماز ها و عبادات، تأثیر ماورایی و انرژیکی دارند، و نباید با محاسبات دنیایی و مادی سنجیده شوند، نماز اول وقت هم تأثیر فراوانی در فراوانی روزی و حتی موجب ثروتمند شدن بسیاری شده است، این توصیه ی ائمه و علما را دست کم نگیرید

پاسخ دادن 4 1
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف