کفش های عجیب
پا از اندام های حساس محسوب می شود اما کفش های عجیب و غریبی وجود دارند که با دیدن آنها وحشت خواهید کرد.

کفش های عجیب و غریب در جهان

از حساس ترین اندام های بدن انسان می توان به پا اشاره کرد و چون دارا بودن استخوان های بیشتری نسبت به اندام های دیگر بدن، در برابر خطرهای محیطی آسیب پذیرتر است.

با توجه به آسیب پذیر بودن پا در گذشته های بسیار دور، انسان ها از قابل دسترس ترین مواد مانند پوست درختان، علف های بافته شده، برگ ها یا پوست حیوانات، که با تسمه به پا بسته می شدند، برای محافظت از پای خود استفاده می کردند.

نزدیک به پنج هزار سال پیش، مصری ها چیزهایی شبیه کفش ساخته بودند. البته بهتر است به آنها بگوییم پوشینه پا، نه کفش. از این نحوه ی پوشش مصری های قدیم، می شود به طرز زندگی و طبقات اجتماعی در آن زمان پی برد. ایران، یونان و رم نیز پوشینه های دیگری درست کردند که نشان دهنده طبقه اجتماعی فرد و میزان قدرت آنان بود. نام بسیاری از این پوشینه ها هنوزهم استفاده می شود. به عنوان مثال، در گذشته پوشینه ای با نام "سندلیوم" وجود داشته که الان به آن "صندل" می گویند.

ارتفاع برج مانند و سرگیجه آور پاشنه ها، تنها مختص دوره مدرن امروزی نیستند. لویی چهاردهم (پادشاه فرانسه) در سال 1701 برای نخستین بار از کفش پاشنه دار قرمز و جوراب سفید استفاده کرد. از آن زمان کفش پاشنه دار در میان اشراف فرانسوی مد شد.

با وجود این که نمونه های تاریخی کفش ها ممکن است آن ها را افراطی و یا حتی بی معنی جلوه دهد، اما تک تک آن ها پیامی داشتند و هرکدام نمادی از جامعه ای متفاوت بودند.


تصاویر عجیب ترین کفش های جهان:

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان
کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

کفش های عجیب

کفش های عجیب و غریب جهان

 

مدل های عجیب کفش در جهان + تصاویر

3.622
این مطلب مفید بود ؟166
برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان/ی
وبگردی