مرد جوان در اقدامی مرگبار برای تلافی کار ماری که اصلا او را نیش نزده بود سر حیوان سمی را داخل دهانش قرار داد و بعد از گاز گرفتن سر مار شروع به جویدن آن کرد.

مرد دیوانه هندی برای تلافی نیش مار سر حیوان سمی را گاز گرفت

نیش کشنده مار هر انسان قوی را می تواند دچار ضعف و مشکل سازد اما این واقعیت در مورد برخی افراد می تواند صادق نباشد مثل مردی که بعد از آن که توسط مار نیز زده شده بود برای تلافی و انتقام دست به کار عجیبی زد.
 
Snake Bites Man, So He Bites Its Head Off To Take Revenge, Ends Up In The Hospital
گاز گرفتن مار

مرد جوان بعد از گاز گرفتن سر مار آن را جوید و راهی بیمارستان شد 

گاز گرفتن سر مار سمی برای انتقام توسط مرد توهمی

در اقدامی عجیب مردی به نام "سونلال" سر ماری را گاز گرفته و در دهان جوید تا در نهایت راهی بیمارستان شد. او که بیهوش روی زمین افتاده بود همسایگان را متوجه خود کرد ، نیروهای اورژانس سریع در محل حاضر شدند و او را راهی بیمارستان کردند .
پزشک بیمارستان در مورد جزئیات حادثه سوال کردند و برادرزاده ی مرد جوان در پاسخ ادعا کرد که عموی او را مار نیش زد و او هم برای انتقام سرمار را گاز گرفته و در دهان جویده است.
پزشکان برای یافتن محل نیش زدگی مار تمام بدن مرد را بررسی کردند اما هیچ اثری نبود .
در نهایت ثابت شد که مار بینوا اصلا مرد جوان را نیش نزده بود بلکه این تصور او نتیجه ی مصرف مواد مخدر روان گردان بوده است که ناگهان احساس کرده ماری را که می دیده او را نیش زده برای همین مار حیوان سمی را برداشته و برای تلافی و انتقام سرش را گاز گرفته و چند ثانیه ای داخل دهانش جویده است و براثر مسموم شدن بلافاصله دچار حالت بیهوشی شده است.
 

اقدام مرگبار مرد توهمی بعد از گاز گرفتن سر مار سمی !!

4.117
این مطلب مفید بود ؟143
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن
نظرات
وبگردی