یارانه بهمن 93

زمان واریز یارانه بهمن 93

تاریخ انتشار : 20 بهمن 1393کد مطلب : 11786زمان مطالعه : 3 دقیقه
از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها زمان واریز و برداشت یارانه بهمن 93 اعلام شد. چهل و هشتمین مرحله یارانه نقدی به میزان هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

 یارانه مربوط به بهمن ماه ساعت 24 روز سه شنبه 21 بهمن ماه سالجاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارنه ها چهل و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه همزمان با واریز قابل برداشت خواهد بود.
یارانه بهمن ماه سال جاری همانند ماه های گذشته 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر است.
براساس توافق نمایندگان دولت و اعضای کمیسیون تلفیق، قرار است یارانه نقدی افرادی که ماهانه بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، قطع شود.
برآوردها نشان می دهد حدود 10 میلیون نفر مشمول مصوبه حذف یارانه نقدی افراد با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان می شوند.
با این وجود، دیوان محاسبات، اخیرا تخلفات یارانه ای دولت در سال 92 را اعلام کرده است.

در گزارش تفریغ بودجه سال 92 در بخش هدفمندکردن یارانه­ ها (منابع تامین قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1392 آمده است:مطابق بند (81) ماده واحده، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها در سال 1392 بالغ بر پنجاه (51) هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که مبلغ سی و هشت هزار و هشتصد (38.811) میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت های موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها و مبلغ یازده هزار و دویست (11.211) میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین می گردید.

براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1392 مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر چهل و سه هزار میلیارد تومان معادل (86%) رقم پیش بینی شده محقق گردیده که شامل:
- مبلغ سی و یک هزار و هفتصد (31.711) میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و خوراک نقدی پالایشگاهها و پتروشیمی­ها
- مبلغ یازده هزار و دویست (11.211) میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون
- مبلغ دویست و هشت (218) میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل است.
- براساس تبصره (2) جزء (2) بند (81) ماده واحده، رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه بوده و بایستی از ارقام هزینه ای به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع است. تخصیص منابع در سال 1392 به صورت ماهانه یک دوازدهم صورت نگرفته و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور طی ابلاغ مورخ 24 دی ماه 92 اعتبار ردیف های متفرقه 1-521111 و 12-521111 را از محل کاهش اعتبار ردیف متفرقه 19-521111 افزایش داده است.

در بخش دوم گزارش دیوان محاسبات درباره مصارف انجام شده در بخش هدفمند سازی یارانه ها آمده است:براساس بند (81) ماده واحده، می بایست تا مبلغ چهل و یک (41) هزار میلیارد تومان به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه­ ها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف)، تا مبلغ چهار (4) هزار میلیارد تومان به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع (حمایت از تولید و صنعت)، تا مبلغ پنج (5) هزار میلیارد تومان به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مربوط به بخش سلامت) اختصاص می یافت.

براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1392، مبلغ چهل و سه (43) هزار میلیارد تومان جهت اجرای قانون منظور شده که شامل:
- مبلغ چهل و دو (42) هزار میلیاردتومان سهم پرداخت نقدی به خانوارها، مبلغ یک هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیین شده در این جزء پرداخت شده است.
- مبلغ هجده (18) میلیارد تومان در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت شده است. مبلغ مذکور به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره سازی کالا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.
- مازاد پرداختی جهت اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن موجب عدم اختصاص وجهی به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده است.

زمان واریز یارانه بهمن 93

467
این مطلب مفید بود ؟5314
برگرفته از مهر - /م
نظرات
وبگردی