نمناک اخبارسیاست مبلغ یارانه نقدی در سال 98 تغییر میکند؟
یارانه نقدی ، محمدباقر نوبخت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه 8 اسفند 97 سرنوشت مبلغ یارانه نقدی در سال 98 را مشخص کردند.
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1397

تکلیف یارانه نقدی در سال آینده

ایلنا:نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 با تبصره 14 این لایحه که مربوط به نحوه هزینه کرد دریافتی ها ی سازمان هدف مند سازی یارانه ها است موافقت کردند. 

بر این اساس در بند درآمدی تبصره 14 آمده است:الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می­شود. 

در بخش هزینه ای این تبصره هم اینطور آمده که پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می شود. 

در جز 1 بند الف تبصره 14 که مختص بخش هزینه ای است، تصریح شده:دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. 

در بخش درآمدی جز 2 این تبصره آمده:به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه داری کل کشور واریز می شود. 

همچنین در بخش هزینه ای جز 2 اینچنین آمده که و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. 

جزء الحاقی- یارانه آرد صنف صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد. 

بند ب این تبصره که مربوط به بخش هزینه ای است به شرح زیر است: 

آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

خلاصه این جدول به شرح زیر است: 

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی از حیث پرداختی ها 96.375 میلیارد ریال تعیین شد، همچنین عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) از حیث پرداختی ها 15.000 میلیارد ریال تعیین شد. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش( از جمله کارمزد جایگاهها) فرآورده های نفتی را حیث پرداخت ها 110613 میلیارد ریال تعیین شد،همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)از حیث پرداخت ها 41.000 میلیارد ریال تعیین شد. 

سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده های نفتی از پرداختی ها 109.207 میلیارد ریال و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی از حیث پرداخت ها 15.240 میلیارد ریال تعیین شد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین عوارض گازرسانی موضوع ماده(65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از حیث پرداخت ها 17.044 میلیارد ریال و کارمزد جایگاهها و اجرای ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی را از حیث پرداخت ها 11.040 میلیارد ریال تعیین کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی از حیث پرداخت ها 94.050 میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه گاز مصرفی مدارس از حیث پرداخت ها 600 میلیارد ریال تعیین کردند. 

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق از حیث پرداخت ها 18.090 میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس از حیث پرداخت ها 300 میلیارد ریال و مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاهها از حیث پرداخت ها 2.810 میلیارد ریال تعیین شد. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی)از حیث پرداخت ها 15.000 میلیارد ریال و هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی و واردات برق از حیث پرداخت ها 201.000 میلیارد ریال تعیین کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب را از حیث پرداخت ها 33.320 میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس را از حیث پرداخت 100 میلیارد ریال تعیین کردند. 

نمایندگان مجلس همچنین پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از مصارف هدفمندی را 411000 میلیارد ریال تعیین کردند، همچنین کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می باشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست از مصارف هدفمندی را 000, 84 میلیارد ریال تعیین کردند. 

ماده(46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج که از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعمال می شود. از مصارف هدفمندی را 49.000 میلیارد ریال تعیین کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند (الف) تبصره (18) و ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، تأمین بیست درصد (20%) کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص(قالیبافان، زنان سرپرست خانوار)و افزایش سرمایه ومنابع صندوق کارآفرینی امید و اجرای قانون جامع حمایت از معلولین از مصارف هدفمندی را 21165 میلیارد ریال تعیین کردند. 

جمع مصارف هدفمندی یارانه ها 626.615 میلیارد ریال تعیین شد. 

کل جدول درآمد و هزینه یارانه ها به این نحو است: 

ردیف

دریافتی ها (منابع)

مبالغ

(میلیارد ریال)

بخش مربوط

ردیف

پرداختی ها (مصارف)

مبالغ

(میلیارد ریال)

 

1

دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی

455.969

پالایش و پخش فرآورده های نفتی

1

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی

96.375

 

2

دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاهها

435.135

2

عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر)

15.000

 

3

هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش( از جمله کارمزد جایگاهها) فرآورده های نفتی

110613

 

3

دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش افزوده

245.680

نفت

4

بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)

41.000

 

5

سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده های نفتی

109.207

 

4

دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان

 

219390

گاز

6

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی

15.240

 

7

عوارض گازرسانی موضوع ماده(65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

17.044

 

8

کارمزد جایگاهها و اجرای ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی

11.040

 

5

سوخت نیروگاهها

17.810

 

6

منابع حاصل از فروش آب

33.420

9

هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی

94.050

 

10

پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه گاز مصرفی مدارس

600

 

 

برق

11

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق

18.090

 

12

حذف شد

 

 

13

پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس

300

 

14

مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاهها

2.810

 

15

بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی)

15.000

 

16

هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی و واردات برق

201.000

 

آب

17

هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب

33.320

 

18

پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس

100

 

مصارف هدفمندی

مصارف هدفمندی:

 

19

پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها

411000

 

20

کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می باشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست

000, 84

 

21

ماده(46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج که از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعمال می شود.

49.000

 

22

یارانه نان و خریدتضمینی گندم

61.450

 

23

اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند (الف) تبصره (18) و ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، تأمین بیست درصد (20%) کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص(قالیبافان، زنان سرپرست خانوار)و افزایش سرمایه ومنابع صندوق کارآفرینی امید و اجرای قانون جامع حمایت از معلولین

21165

 

جمع مصارف هدفمندی

626.615

 

جمع کل دریافتی ها

1407404

جمع کل

1.407.404

 
 

انتهای پیام/م

خبرهای جدید از یارانه نقدی در سال 98 + مبلغ

مبلغ یارانه نقدی در سال 98 تغییر میکند؟
:
امتیاز : 3.8 تعداد رای : 8
این مطلب مفید بود ؟ 6 2
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف