برو به :
نمناک

دین و مذهب

امام موسی کاظم

امام موسی کاظم چند همسر و فرزند داشت

تعداد همسران امام موسی کاظم(ع) روشن نیست. نخستین آن ها، نجمه مادر امام رضا است و از تعداد فرزندان او نیز در منابع تاریخی گزارش های متفاوتی آمده است.
طولانی ترین قرآن

طولانی ترین قرآن جهان بدون ورق زدن + عکس

یک خطاط مصری طولانی ترین قرآن را به طول 700 متر و ابعاد 50 در 70 سانتی متر نوشته که اولین قرآنی است که به صورت باز نوشته شده و نیاز به ورق زدن ندارد.
امامزاده

آیا در عربستان امامزاده وجود ندارد؟

در عربستان، سیاست حاکمه تفکرات و اعتقادات وهابی دارد. و بنابر تفکرات وهابیت؛ زیارت مساوی است با کفر و از هر اقدامی برای جلوگیری از زیارت کوتاه نخواهند آمد.از این رو نباید توقع وجود زیارتگاه امامزادهگان، در این کشور را داشت.