دیگران چه می خوانند..؟
رنگ لباس نوزاد

لباس زرد تن نوزادان نکنید


هنگام تولد امام حسن مجتبی (ع)، آن حضرت را در لباس زردی پوشانده بودند و نزد پیامبر اکرم (ص) آوردند و حضرتشان نوزاد را در آغوش گرفت و بر اساس برخی گزارش ها او را با لباس سفید پوشاند.
رباخواری

احادیث و آیات قرآن درباره رباخواری


رباخواری که در قرآن کریم در آن به «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است.
نماز خواندن کودکان

کودکان را چگونه نمازخوان کنیم


اهمیت دادن والدین به نماز اول وقت، باعث می شود که روح معنوی نماز در بین فرزندان به رشد و شکوفایی برسد. پدر و مادر نمازخوان الگوی مناسب و به جایی برای فرزندان در خواندن نماز هستند.
قارون

چرا قارون به قعر زمین فرو رفت؟


قارون از بستگان نزدیک حضرت موسی (ع) بود، و از مدرس ومفسر”تورات” بود،نخست در صف مومنان بود، ولی شهوت ثروت او را به آغوش کفر کشید او را به مبارزه با پیامبر خدا وادار نمود و مرگ عبرت انگیزش”خسف”درسی برای همگان شد.
راه های محرم شدن

چگونه فرزندخوانده محرم میشود


برای محرم شدن کودک با والدین در فقه شیعه، راه هایی پیش بینی شده است. در این یادداشت در ابتدا به بحث محرمیت اشاره کرده، سپس وارد بحث اصلی یعنی طرق محرمیت والدین با فرزندخوانده می شویم.
مختار ثقفی

مختار ثقفی که بود


اگرچه پدر مختار فرماندهی سپاهی از اعراب را در جنگ با ایرانیان برعهده داشته اما ما ایرانیان به سبب روحیه ی ظلم ستیزی و عدالتخواهانه او و انتقام وی از قاتلان امام حسین (ع) و یاران ایشان ,وی را می ستاییم و اقدام او را ارزشمند می دانیم.
شهید هادی ثنایی

پیکر شهید هادی ثنایی مقدم کجاست؟


پیکر شهید هادی ثنایی مقدم هنوز بازنگسته است و معلوم نیست که پیکر او کجاست اما مادر این شهید تصویر پسرش را در نمایشگاه عکاسی دیده است!
حضرت عباس (ع)

حضرت عباس (ع) چه شکلی بود


حضرت عباس (ع) زیبایی صورت و سیرت را یکجا داشت. قامتی رشید و برافراشته، عضلاتی قوی‏ و بازوانی ستبر و توانا و چهره‎‏ای نمکین و دوست داشتنی داشت. هم وجیه بود، هم ملیح. آنچه خوبان همه داشتند، او به تنهایی داشت.