اسلیپ پاد

اسلیپ پاد تهدیدی برای هتل ها ؟


شاید از نظر شما خوابیدن در فرودگاه آسان نباشد اما اگر این با اسلیپ پاد آشنایی داشته باشید قطعا این مسئله برای شما سهولت خواهد داشت.
گرجستان سرزمینی با آینده ای روشن

گرجستان سرزمینی با آینده ای روشن


در سالهای اخیر میزان مسافرت مردم ایران به گرجستان رشد عجیبی داشته به حدی که به نسبت سال قبل میزان بازدید ایرانیان از این کشور 85 درصد رشد داشته است.