برو به :
نمناک سبک زندگی

کار و زندگی

وصیت نامه سری

وصیت نامه سری چگونه تنظیم میشود؟


وصیت نامه سری، وصیتی است که توسط موصی امضاء و لاک مهر می شود و در اداره ثبت محل اقامت او یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است، به امانت گذارده می شود.
چک

چک را چگونه می توان پول کرد؟


چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه است.
خوش بینی

خوش بینی همیشه خوب نیست!


گاهی برای رسیدن به موفقیت باید کمی بدبین باشید و خوش بینی را کنار بگذارید زیرا خوش بینی دشمن امید است.
عادت های بد

روش ترک عادت های بد 20 سالگی


تنها کاری که باید برای داشتن زندگی شاد و طولانی و سالم انجام دهید این است که عادت های بد را کنار بگذارید و از همین امروز ترک کردن عادات بد را شروع کنید.
چک تخلیه

چک تخلیه قرارداد اجاره چگونه مطالبه می شود؟


یکی از دغدغه های اصلی مالکین (موجرین) تخلیه به موقع مستاجر و پرداخت کامل اجاره بها است در این راستا در جامعه مرسوم شده است که مالکین به جهت ضمانت تخلیه به موقع مستاجر، چکی موسوم به "چک تخلیه" از مستاجر اخذ می کنند.
خستگی کار

اگر مدام هنگام کار خسته هستید بخوانید


هر فرد شاغلی می تواند خستگی کار را تجربه کند این واقعیتی است که در آن سوی حس مثبت کار کردن وجود دارد ، با چند راه حل ساده از همین امروز با خسته شدن های مکرر هنگام کار مقابله کنید.
گیره لباس

کار های خلاقانه با گیره لباس چوبی +فیلم


گیره لباس،یکی از اختراعات همه کاره و ارزانی است که تاکنون ساخته شده است که کارهای خلاقانه بسیاری را می توان با این گیره های کوچک انجام داد. در این ویدیو به چندتای آنها اشاره شده است.