نمناک سبک زندگی

کار و زندگی

جلوگیری از ولخرجی

راه هایی برای جلوگیری از ولخرجی


برای اینکه بتوانید از ولخرجی هایتان جلوگیری کنید همیشه با خود پول و کارت بانکی به بیرون نبرید و حساب پولتان را داشته باشید که چه می خرید.
خرید لباس

رازهای صرفه جویی در هزینه خرید لباس


برای خرید لباس چه نکات و اصولی را مد نظر می گیرید؟ آیا شما هر زمان که دلتان هوای بازار را بکند بدون تعیین بودجه و لیست خرید وسایل ضروری به سمت ویترین مغازه ها می روید؟
آموزشگاه زبان

بهترین آموزشگاه های زبان چه ویژگی هایی دارند؟


برای یادگیری زبان انگلیسی، راه های متفاوتی وجود دارند، ولی خیلی از افراد ترجیح می دهند این زبان را در یک آموزشگاه معتبر و با استفاده از استادان حرفه ای و باتجربه بیاموزند. در اینجا سوال اصلی این است که یک آموزشگاه زبان انگلیسی خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد و معیارهای انتخاب بهترین موسسه زبان چه هستند؟