برو به :
نمناک سبک زندگی

کار و زندگی

جهیزیه

برای خرید جهیزیه به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟


به غیر از هزینه های برگزاری مراسم و دغدغه داشتن یک خانه مناسب برای شکل دادن زندگی مشترک شان، با هزینه هایخرید لوازم جهیزیه مواجه می شوند که طبیعتا ضروری بودن و داشتن کارایی شرط منطقی و عقلانی انتخاب این وسایل است.
تغییر نام

شرایط و مدارک تغییر نام در شناسنامه


انتخاب نام مناسب از جمله حقوقی است که والدین در مقابل فرزند بر عهده دارند. در موارد متعددی افراد به علت راضی نبودن از نامی که توسط والدین شان برای آنان انتخاب شده است، نسبت به تغییر نام خود تمایل دارند.
ملک مشاع

قانون افراز و فروش ملک مشاع


تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع میباشد گاهی اوقات با توافق افراد انجام میشود و گاهی اوقات به صورت قانونی و زور انجام خواهد شد.
سرقفلی

تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه


یکی از مباحث و دغدغه های امروزین کسبه، سرقفلی و مسایل راجع به آن است. سابقه تاریخی،سرقفلی بسیار طولانی است و مبنای آن توافق طرفین است، اما در مورد حق کسب و پیشه و تجارت قضیه برعکس است.