برو به :
نمناک سبک زندگی

کار و زندگی

نکات مهم در خرید بلیط هواپیما

نکات مهم در خرید بلیط هواپیما


همه ما برای تمام سفرهایی که داریم ترجیح می دهیم خرج و مخارج سفرمان را کاهش داده و به جای اینکه هزینه ی اضافی صرف راه کنیم همان مقدار هزینه را صرف خوش گذرانی یا خرید کنیم.
بالی جزیره ای میان دو اقیانوس

بالی جزیره ای میان دو اقیانوس


این جزیره رؤیایی میان دو اقیانوس هند و آرام قرار دارد و آنها را به هم متصل می کند و همین ویژگی منحصر به فرد باعث متفاوت بودن آب و هوای منطقه شده است.
مهریه

چه چیزی را می توان مهریه قرار داد


برابر قوانین مدنی کشور، هر مالی رو می توان به عنوان مهریه یا کابین یا صداق زن قرار داد. این موضوع در شرع نیز درج شده. به عبارت دیگر هر مالی اعم از منقول (مانند پول ،سکه )و غیرمنقول (مانند ملک یا زمین زراعتی یا باغ) رو می توان مهریه زن قرار داد.
خرید بلیط هواپیما

خرید بلیط هواپیما تهران مشهد


خرید بلیط هواپیما تهران مشهد در زمان اوج مسافر کار ساده ای نیست. گران تر شدن بلیط، پرشدن سریع ظرفیت ها از مهمترین مشکلاتی بسیاری از مسافران با آن ها مواجه می شوند.