تمرین ورزشی

11 تمرین ورزشی مناسب برای تقویت ریه


تمرین های ورزشی که به شما پیشنهاد می کنیم، از انواع ورزش هایی است که هوای بیشتری را به ریه ها وارد کرده و بهترین تمرین برای تقویت ریه خواهد بود.
روش خرید کفش ورزشی

روش حرفه ای خرید کفش ورزشی با تست خیس


بعضی از افراد در هنگام خرید کفش های ورزشی آگاهی کامل را ندارند و نمی دانند کدام کفش مناسب است، برای خرید کفش ورزشی مناسب از این نکات مهم و کاربردی استفاده کنید.
آب

ننوشیدن آب در حین تمرین ، یک اشتباه بزرگ است !


با وجود اینکه بسیاری از مربیان ورزشی توصیه می کند در هنگام تمرین نباید آب نوشید ولی دانشمندان بر این باورند که ننوشیدن آب در حین تمرین می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
پیر نشدن

برای پیر نشدن فقط یک حرکت کافیست !


پیر نشدن آرزوی هر انسانی است چراکه از دست دادن زیبایی و طراوت جوانی خوشایند نیست ، دانشمندان ورزشی ساده برای به تاخیر انداختن پیری پیشنهاد می کنند.