برو به :
نمناک فرهنگ و هنرآداب و رسوم
ازدواج در ژاپن

فرهنگ و سن ازدواج در ژاپن


ازدواج در ژاپن به معنای فرزندآوری کمتر است که برای این کشور با جمعیت کهنسال و رو به کاهش یک نوع فاجعه به حساب می آید.
ازدواج

ازدواج های ترسناک و وحشیانه + تصاویر


داشتن ماشین مدل بالا، خانه ویلایی و حقوق پُر از صفر احتمالا معیار بسیاری از ازدواج های امروزی است اما ازدواجی که در این بخش با آن آشنا می شوید وحشیانه ترین نوع ازدواج است.