برو به :
سوسن پرور

سوسن پرور وصیت کرد !


سوسن پرور بازیگر مشهور طنز کشورمان طی اقدامی عجیب در یک مصاحبه وصیت خود را برای مخاطبان به صورت شفاهی بازگو کرد .