برو به :
نمناک سرگرمی

جک و لطیفه

تیمارستان - طنز

تیمارستان - طنز


روان پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می گذاریم و از او می خواهیم که وان را خالى کند.
زن ذلیلان عالم

زن ذلیلان عالم


الهی به مردان در خانه ات به آن زن ذلیلان فرزانه ات به آنانکه با امر روحی فداک نشینند و سبزی نمایند پاک به آنانکه از بیخ و بن زی ذیند شب و روز با امر زن می زیند
رانندگی

رانندگی ایده آل !!! - طنز


به هنگام رانندگی رفتارهایی از ما سر میزند که اگر به اینگونه رفتارها فکر کنیم برای خودش پر از طنز و نکته های خنده دار است. دستــتو بیـــرون ببـــــــــــر از پنجـــــره، هر چقد آشغال داری شـــــوت کن بره ...
گیوه

بد یا خوب


بچه دار شدن بی فایده است چون یا خوب از آب در میاد که از دست بقیه عذاب میکشه یا بد از آب در میاد که بقیه از دستش عذاب میکشن.