نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

بیماری سرخجه

سرخجه بیماری خفیف اما مسری !


واکسن سرخجه برای افرادی که قصد سفر به خارج دارند یا در بیمارستان و مدرسه کار میکنند لازم است تا به این بیماری مبتلا نشوند.