برو به :
شیشه آبنباتی

شیشه های تزئینی زیبای آبنباتی


امروزه شیشه از سیلیس ساخته می شود و شکل اکسیده شدن شیشه یا اکسیدها باعث می شوند که سیلیس سخت در حرارت پایین تر گداخته شود . موادی که در شیشه استفاده می شود سرب و کربنات سدیم می باشند .
رنگ لباس

لباس چه رنگی به رنگ پوست من میاد ؟


اگر رنگ لباس تان را مناسب با رنگ پوست تان انتخاب کنید زیبایی شما دو برابر میشود, اگر پوستی سفید, گندمی یا سبزه دارید ما به شما میگوییم چه رنگی بپوشید.