نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

دیابتی ها

دیابتی ها چه کفشی بپوشند بهتر است ؟


بهتر است کفش دیابتی ها چسبی یا سگک دار باشد تا آسان تر به اندازه پا تنظیم شود. کفش های جلو باز، دمپایی، صندل و کفش های راحتی دارای تسمه های بین انگشتی هرگز برای دیابتی ها مناسب نیستند.
عفونت دستگاه گوارش

عفونت های دستگاه گوارشی در فصل تابستان


یک کارشناس تغدیه گفت: در فصول گرم سال به علت مصرف مایعات بیشتر، غذاهای آماده و نحوه تغذیه، احتمال آلودگی وعفونت با عواملی که دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار می دهند، افزایش می یابد.
بیماری پروانه ای

علت بیماری پروانه ای چیست؟


اپیدرمولیز بولوسا یا بیماری پروانه ای بیماری خاص و دردناک است که از ابتدا تا پایان عمر همراه فرد مبتلا خواهد بود.
بیماری ژیاردیا

بیماری انگلی ژیاردیا چیست؟


بیماری ژیاردیا در اثر خوردن تخم های انگل این بیماری اتفاق می افتد و آنها در روده تبدیل به انگل های بالغ می شوند و بیماری ایجاد می کنند.