نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

جرم گوش

تشخیص بیماری از روی جرم گوش


متخصصان گوش ، حلق بینی برخی از مشکلات را با توجه به غلظت و رنگ جرم گوش تشخیص می دهند. اینکه گاهی جرم گوش بوی بد می دهد یا غلیظ می شود نشانه مشکلی است که باید جدی گرفت.